Trung tâm Thông báo

[KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng] Perk Zone: Phần thưởng Early Bird

VN_Early_Bird_Rewards_1280x720_1.5x.png

Bitgetters thân mến,

KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng đang đến rất gần. Để kỷ niệm sự kiện và thưởng cho những người tham gia sớm, Bitget sẽ cung cấp Phần thưởng Chim sớm cho cả đội trưởng và những người tham gia cá nhân. Chuẩn bị hành trang với quỹ thử nghiệm USDT khi đăng ký sớm KCGI năm nay!

[Phần thưởng Early Bird]

1. Thời gian đăng ký

9:00 ngày 9 tháng 5 đến 9:00 ngày 20 tháng 5 (giờ Việt Nam)

2. Early Bird: Đội trưởng

Các đội trưởng đăng ký và hoàn thành đội hình 5 ngày trước khi cuộc thi bắt đầu sẽ nhận được quỹ thử nghiệm 50 USDT dùng cho futures trước cuộc thi (giới hạn 300 người đầu tiên)

3. Early Bird: Cá nhân

Các cá nhân đăng ký 5 ngày trước khi cuộc thi bắt đầu sẽ nhận được quỹ thử nghiệm 20 USDT dùng cho futures trước cuộc thi (giới hạn 1,000 người đầu tiên).

4. Chi tiết

  • Phần thưởng được phân phối trên cơ sở người đến trước, phục vụ trước.
  • Quỹ thử nghiệm có thể được sử dụng trực tiếp cho giao dịch futures, hoặc để bù đắp phí giao dịch / tổn thất / phí funding.
  • Một đội phải bao gồm ít nhất 20 thành viên để đủ điều kiện tham gia Thi đấu Đội.

5. Lịch trình KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng

Thời gian đăng ký: 9:00 ngày 9 tháng 5 đến 9:00 ngày 20 tháng 5 (giờ Việt Nam)

Thời gian gia hạn thêm: 9:00 ngày 20 tháng 5 đến 9:00 ngày 24 tháng 5 (giờ Việt Nam)

Thời gian thi đấu: 9:00 ngày 20 tháng 5 đến 9:00 ngày 10 tháng 6 (giờ Việt Nam)

Để biết thêm thông tin về KCGI 2022: Lời kêu gọi của Ngai vàng, vui lòng truy cập: https://www.bitget.com/vi/events/kcgi