loading

KCGI 2023 đã khép lại thành công tốt đẹp

Hẹn gặp lại bạn vào năm sau!

Tổng quan số người tham gia KCGI 2023

19,031

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia. Các bạn đã góp phần tạo nên thành công của KCGI 2023!

5,966

Người tham gia cuộc thi giao dịch spot

3,733

Cuộc thi giao dịch demo

1,070

Người tham gia cuộc thi giao dịch sao chép futures

10,234

Thi đấu giao dịch futures đồng đội

4,525

Người tham gia cuộc thi giao dịch futures cá nhân

4,694

Số lượt giới thiệu

14,636

Người tham gia Rút thăm May mắn

Top 10 cuộc thi giao dịch spot

Top 10 cuộc thi giao dịch demo

Top 10 cuộc thi giao dịch sao chép futures

Top 10 cuộc thi giao dịch futures

Cuộc thi giao dịch futures đồng đội

Cuộc thi giao dịch futures cá nhân

Giải thưởng