Trung tâm Thông báo

Bitget hiện đã hoàn thành nâng cấp hệ thống

Kính gửi người dùng Bitget:

Bitget đã hoàn thành nâng cấp hệ thống vào ngày 2 tháng 9 năm 2020 (UTC +8).

Xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra trong quá trình nâng cấp.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC