Trung tâm Thông báo

Dịch vụ rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu và địa chỉ EVM đã được ra mắt!

Dịch vụ rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu và địa chỉ EVM đã được ra mắt! image 0
Bitget chính thức ra mắt dịch vụ rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu và địa chỉ EVM nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm rút tiền tốt hơn.
Tận hưởng sự tiện lợi khi rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu
Người dùng có thể đặt một địa chỉ làm địa chỉ rút tiền không cần mật khẩu của mình. Khi thiết lập một địa chỉ rút tiền không cần mật khẩu, bạn có thể rút về địa chỉ này mà không cần phải nhập mật khẩu. Điều này sẽ giúp việc rút tiền diễn ra nhanh chóng, áp dụng cho cả chuyển khoản nội bộ và rút tiền trên chuỗi.
Người dùng có thể truy cập Cài đặt Bảo mật để kích hoạt rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu và thiết lập giới hạn cho mỗi lần rút. Hiện tại, chức năng rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu cho phép 4 giới hạn rút tiền như sau: 500 USDT, 1000 USDT, 1500 USDT và 2000 USDT. Quy trình rút tiền thông thường sẽ được áp dụng nếu số tiền vượt quá 2000 USDT. Sau khi cài đặt giới hạn, người dùng cần truy cập vào Quản lý địa chỉ của tôi để thêm một địa chỉ và đặt làm địa chỉ rút tiền giá trị nhỏ không cần mật khẩu.
Tận hưởng giao dịch cùng địa chỉ EVM
Địa chỉ EVM tiên phong bởi Bitget là một mạng kết hợp các blockchain như ETH, BSC, MATIC, Arbitrum One và Optimism. Nếu người dùng thêm địa chỉ EVM và mạng rút tiền có trong địa chỉ EVM thì họ sẽ có thể rút tiền trực tiếp về địa chỉ EVM. Người dùng có thể truy cập trang quản lý tài sản rút tiền, chọn một địa chỉ EVM và nhập một địa chỉ đáp ứng các yêu cầu của EVM để thành công thêm địa chỉ EVM.
Khi các chuỗi và ví công khai phổ biến tiếp tục phát triển, nhu cầu về các địa chỉ tương ứng với nhiều mạng blockchain ngày càng gia tăng. Địa chỉ EVM có thể sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong tương lai. Đối với những người dùng có hàng chục hoặc hàng trăm địa chỉ, tính năng này không chỉ nâng cao sự tiện lợi trong hoạt động rút tiền, mà còn gia tăng đáng kể cơ hội để người dùng giành được nhiều phần thưởng hơn.
Là sàn giao dịch đầu tiên hỗ trợ địa chỉ EVM, Bitget sẽ tiếp tục cải thiện các tính năng của sản phẩm này và thêm nhiều chuỗi như zkSync Era, StartNet, Scroll và Base vào địa chỉ EVM trong tương lai. Ngoài ra, Bitget sẽ giảm phí rút tiền, nâng cao trải nghiệm người dùng hơn nữa, đồng thời hỗ trợ người dùng hiệu quả trong việc nắm bắt các cơ hội để kiếm thật nhiều lợi nhuận.