Trung tâm Thông báo

31,000+ USDT!Trải nghiệm Giao dịch Lưới Spot và nhận thưởng lớn

31,000+ USDT!Trải nghiệm Giao dịch Lưới Spot và nhận thưởng lớn image 0
Thân gửi Bitgetters,
Để cảm ơn sự hỗ trợ của bạn, Bitget sẽ khởi động sự kiện Giao dịch lưới Bitget và người dùng có thể kiếm được 10 USDT tiền thưởng bằng cách thực hiện giao dịch đầu tiên!
Thời gian sự kiện: 19/01/2023 - 27/01/2023

[Đăng ký ngay]

Sự kiện 1: Nhận 10 USDT tiền thưởng giao dịch bằng cách thực hiện giao dịch lưới lần đầu
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có thể nhận được 10 USDT tiền thưởng giao dịch bằng cách đầu tư hơn 100 USDT vào lưới Spot hoặc Futures và thực hiện chiến lược này trong hơn 24 giờ. 500 người tham gia đủ điều kiện sẽ được chọn ngẫu nhiên mỗi ngày.
Sự kiện 2: Sự kiện nâng cao tài sản BOT
Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người dùng thực hiện Chiến lược lưới Spot hoặc Futures kéo dài hơn 24 giờ và thực hiện số tiền mở tích lũy đạt đến các yêu cầu dưới đây, họ có thể chia sẻ đều quỹ thưởng tương ứng:
Số tiền mở
Quỹ thưởng
300 USDT
3,000 USDT
3,000 USDT
10,000 USDT
30,000 USDT
17,000 USDT
Sự kiện 3: Nhận thêm phần thưởng với các cặp giao dịch mới
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có thể chia sẻ đều quỹ thưởng khi giao dịch các cặp sau thông qua giao dịch lưới Spot hoặc Futures.
USDC/USDT, BUSD/USDT, GALA/USDT, ZIL/USDT, APE/USDT, OP/USDT, GMT/USDT, NEAR/USDT, FTM/USDT, OCEAN/USDT, HOOK/USDT, ANKR/USDT, FET/USDT, WOO/USDT, PEOPLE/USDT, DYDX/USDT
*Người dùng thực hiện giao dịch lần đầu có thể tham gia cả 3 sự kiện cùng một lúc
Xin lưu ý:
  1. Người dùng phải đăng ký thành công và hoàn thành KYC để đủ điều kiện tham gia sự kiện.
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  3. Bitget có quyền loại bỏ hành vi gian lận bao gồm nhưng không giới hạn đối với giao dịch rửa tiền. Bitget bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sự kiện.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù tiền điện tử có tiềm năng đầu tư cao, nhưng cũng đối mặt với những rủi ro và biến động thị trường rất lớn. Tất cả các chiến lược giao dịch đều do bạn tự quyết định và chịu rủi ro và Bitget sẽ không chịu trách nhiệm.
Bitget Team
19 Tháng 1, 2023