Trung tâm Thông báo

Cập nhật cấu trúc phí giao dịch spot

Thân gửi Bitgetters,

Cơ hội cuối cùng để giao dịch spot miễn phí! Đừng bỏ lỡ - hoàn thành các giao dịch của bạn trước 16:00 ngày 13/01/2023 (Giờ VN).

Sau khi chiến dịch kết thúc, cấu trúc phí giao dịch spot sẽ hoạt động trở lại, với những quyền lợi đặc biệt cho người dùng BGB. Hãy theo dõi vì chúng tôi sẽ ra mắt các chương trình ưu đãi phí trong tương lai để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn. Thông tin cập nhật như sau:

1. Cấu trúc phí giao dịch spot

Cấp độ người dùng

Maker

Taker

GIẢM 20% Maker

(Trả bằng BGB)

GIẢM 20% Taker

(Trả bằng BGB)

Không phải VIP

0.1%

0.1%

0.08%

0.08%

VIP 1

0.040%

0.060%

0.032%

0.048%

VIP 2

0.030%

0.050%

0.024%

0.040%

VIP 3

0.020%

0.040%

0.016%

0.032%

VIP 4

0.010%

0.030%

0.008%

0.024%

VIP 5

0.000%

0.020%

0.000%

0.016%

*Truy cập Dịch vụ VIP Bitget để tìm hiểu thêm về các đặc quyền.

**Giảm phí giao dịch khi sử dụng BGB không áp dụng cho những người dùng là tổ chức.

2. Phí giao dịch trong Giao dịch Ký quỹ không thể giảm bằng BGB và không có chiết khấu hoa hồng cho đến thời điểm hiện tại.

3. Khối lượng giao dịch spot của bạn sẽ được tính trong hệ thống VIP để nâng cấp bậc bắt đầu từ 16:00 ngày 29/01/2023 (Giờ VN).

4. Khối lượng giao dịch spot trong 30 ngày của người dùng [từ 16:00 ngày 29/01/2023 - 16:00 ngày 28/02/2023 (Giờ VN)] sẽ được cập nhật lúc 16:00 ngày 01/03/2023 (Giờ VN).

Điều khoản Điều kiện:

Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và biến động cực lớn mặc dù tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team

11 tháng 1, 2023