Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Layer 1 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Layer 1 gồm 106 coin với tổng vốn hóa thị trường là $762.93B và biến động giá trung bình là +0.10%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.

Layer 1 là thut ng đưc s dng đ đ cp đến lp giao thc cơ bn ca mng blockchain, to thành cơ s h tng cơ bn cung cp các thuc tính ct lõi ca h thng tài sn k thut s. Layer 1 là nn tng cơ bn ca khung công ngh phi tp trung đưc xây dng thông qua các yếu t như cơ chế đng thun (Ví d: Bng chng công vic hoc Bng chng c phn), nguyên t mã hóa (như hàm băm và ch ký s) và các quy tc phân phi cũng như phát hành tài sn gc. Layer này chu trách nhim to khi gc và xây dng các khi tiếp theo có cha các giao dch đưc xác thc, nhm đm bo tính toàn vn và bt biến ca d liu thông qua các k thut mã hóa. Ngoài ra, Layer 1 xác đnh ngun cung và chính sách tin t ca token, cho phép thc thi các hp đng thông minh và cơ chế qun tr điu hành hot đng ca mng lưi.

Xem thêm

TênGiá24h %7d %Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hNguồn cung24h gần nhất‌Hoạt động
focusIcon
$3,752.04+0.07%+20.97%$450.74B$20.21B120.13M
Giao dịch
focusIcon
BNB
BNBBNB
$602.12+1.21%+3.62%$88.86B$1.67B147.59M
Giao dịch
focusIcon
$169.2+1.57%-2.00%$76.02B$3.31B449.29M
Giao dịch
focusIcon
$6.32+2.64%-1.52%$21.97B$144.04M3.47B
Giao dịch
focusIcon
$0.4635+0.55%-4.13%$16.54B$320.25M35.69B
Giao dịch
focusIcon
$38.37+1.18%+2.96%$15.07B$352.46M392.84M
Giao dịch
focusIcon
$7.31+2.71%+1.92%$10.51B$188.74M1.44B
Giao dịch
focusIcon
TRON
TRONTRX
$0.1149+0.27%-7.66%$10.04B$329.04M87.41B
Giao dịch
focusIcon
$497.05+2.14%+3.53%$9.80B$382.69M19.71M
Giao dịch
focusIcon
$7.96+3.06%-0.08%$8.59B$516.50M1.08B
Giao dịch
focusIcon
$9.08+0.80%+4.93%$3.95B$143.91M435.64M
Giao dịch
focusIcon
Hedera
HederaHBAR
$0.1085+0.60%-5.38%$3.88B$47.90M35.75B
Giao dịch
focusIcon
Cosmos
CosmosATOM
$8.5+2.35%-1.85%$3.32B$102.11M390.93M
Giao dịch
focusIcon
$0.1214+0.58%-3.38%$3.23B$9.71M26.57B
Giao dịch
focusIcon
$0.1323+0.21%+8.70%$3.14B$27.78M23.73B
Giao dịch
focusIcon
$25.87+1.53%+3.85%$2.42B$70.19M93.40M
Giao dịch
focusIcon
$0.8218+1.40%-2.00%$2.30B$212.94M2.80B
Giao dịch
focusIcon
$0.1939+7.57%+4.29%$1.58B$56.58M8.17B
focusIcon
Flow
FlowFLOW
$0.9537+3.29%+6.16%$1.44B$43.35M1.51B
Giao dịch
focusIcon
$0.02862+4.94%+0.95%$1.17B$7.82M40.78B
Giao dịch
focusIcon
$0.1198+3.12%-2.15%$1.06B$54.79M8.89B
Giao dịch
focusIcon
$39.29+3.41%-3.56%$1.06B$25.36M26.98M
Giao dịch
focusIcon
$0.{4}4966+2.92%+1.08%$978.58M$16.45M19.71T
focusIcon
$0.9888+4.40%+4.99%$972.05M$39.47M983.02M
Giao dịch
focusIcon
$371.25+2.33%+21.30%$961.37M$18.38M2.59M
Giao dịch
focusIcon
$0.8421-3.36%+0.93%$922.73M$9.36M1.10B
focusIcon
Kava
KavaKAVA
$0.6852+4.67%+0.93%$741.97M$22.64M1.08B
Giao dịch
focusIcon
Klaytn
KlaytnKLAY
$0.1876+2.94%+4.01%$692.34M$8.50M3.69B
Giao dịch
focusIcon
$0.03495-0.62%-4.00%$520.70M$5.88M14.90B
Giao dịch
focusIcon
$0.3530-0.48%+9.68%$514.37M$17.68M1.46B
Giao dịch
focusIcon
Astar
AstarASTR
$0.09050+0.25%-2.52%$511.90M$20.06M5.66B
Giao dịch
focusIcon
$0.04094-2.96%-8.82%$427.99M$2.65M10.46B
Giao dịch
focusIcon
$1.54+0.80%-8.26%$408.81M$51.00M265.48M
Giao dịch
focusIcon
$0.9207-3.33%+7.27%$373.46M$2.95M405.64M
Giao dịch
focusIcon
Casper
CasperCSPR
$0.02882+2.74%+1.91%$346.89M$7.51M12.03B
Giao dịch
focusIcon
Chia
ChiaXCH
$31.58+2.56%+2.52%$330.01M$5.90M10.45M
focusIcon
$0.3758+9.81%+5.32%$305.35M$13.06M812.43M
Giao dịch
focusIcon
$0.8868+2.02%-0.13%$236.57M$974,425.26266.78M
Giao dịch
focusIcon
$0.8452+2.27%+3.17%$232.37M$5.63M274.94M
Giao dịch
focusIcon
WAX
WAXWAXP
$0.06513+2.49%+0.38%$224.61M$3.49M3.45B
Giao dịch
focusIcon
$14.99-1.12%+8.70%$190.49M$4.08M12.71M
Giao dịch
focusIcon
Dusk
DuskDUSK
$0.4080+9.56%+19.18%$171.85M$25.40M421.16M
Giao dịch
focusIcon
Hive
HiveHIVE
$0.3196+2.05%+0.44%$160.03M$2.28M500.75M
focusIcon
$0.06873-2.63%+12.05%$152.96M$4.87M2.23B
Giao dịch
focusIcon
$0.1876+2.66%-1.95%$147.65M$1.37M787.03M
Giao dịch
focusIcon
Stride
StrideSTRD
$1.67-0.49%-8.17%$146.30M$75,914.9487.83M
focusIcon
$1.76+2.37%-13.12%$139.70M$1.19M79.30M
focusIcon
$0.01445+0.69%+12.40%$137.39M$935,609.479.51B
focusIcon
NYM
NYMNYM
$0.1608-0.79%+0.98%$123.32M$1.70M767.15M
Giao dịch