Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
NEAR Protocol

Giá NEAR ProtocolNEAR

focusIcon
subscribe
Coin định giá:
USD
NEAR
VectorImg
USD
1 NEAR = 7.13 USD
Cập nhật mới nhất 2024-04-25 15:49:45(UTC-0)

Tóm tắt dữ liệu giá NEAR Protocol trực tiếp

Giá trực tuyến của NEAR Protocol là $7.13 mỗi (NEAR / USD) hôm nay với vốn hoá thị trường là $7.59B USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $754.03M USD. Giá NEAR theo USD được cập nhật trên thời gian thực. NEAR Protocol là +2.04% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu hành là 1,065,751,500 .

Giá cao nhất của NEAR là bao nhiêu?

NEAR có mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là $20.42, được ghi nhận vào 2022-01-16.

Giá thấp nhất của NEAR là bao nhiêu?

NEAR có mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $0.5260, được ghi nhận vào ngày 2020-11-04.

Hiệu suất giá NEAR Protocol tính bằng USD

24h7d30d90d1y‌Tất cả thời gian
+2.04%+23.92%-8.22%+139.65%+255.50%+491.09%

Lịch sử giá NEAR Protocol tính bằng USD

Thời gianThấpCao
24h$6.62$7.31
7d$5.24$7.31
30d$4.32$7.87
90d$2.69$8.99
1y$0.9724$8.99
‌Tất cả thời gian$0.5260(2020-11-04, 3 năm trước )$20.42(2022-01-16, 2 năm trước )

Thông tin thị trường NEAR Protocol

Vốn hóa thị trường
$7,593,595,641.43
+2.04%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$8,462,057,792.34
+2.04%
Khối lượng (24h)
$754,028,434.76
+71.65%
Thứ hạng thị trường
Tỷ lệ lưu hành
+89.00%
Khối lượng 24h / Vốn hóa thị trường
0.0992
Nguồn cung lưu hành
1,065,751,500 NEAR
Tổng nguồn cung / Nguồn cung tối đa
1.19B NEAR
-- NEAR

Xếp hạng NEAR Protocol

Xếp hạng trung bình từ cộng đồng
4.6
Xếp hạng 100
Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Dữ liệu mạng xã hội Near Protocol

Trong 24 giờ qua, điểm tâm lý mạng xã hội của Near Protocol là 3.6 và tâm lý mạng xã hội đối với xu hướng giá Near Protocol là ‌Tăng giá. Điểm mạng xã hội tổng thể của Near Protocol là 23,489, xếp hạng 445 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Theo LunarCrush, trong 24 giờ qua, tiền điện tử được đề cập trên các mạng xã hội tổng cộng 1,318,607 lần, trong đó Near Protocol được đề cập với tỷ lệ tần suất là 0.03%, xếp hạng 102 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Trong 24 giờ qua, có tổng cộng 639 người dùng duy nhất thảo luận về Near Protocol, với tổng số lượt đề cập đến Near Protocol là 359. Tuy nhiên, so với 24 giờ trước đó, số lượng người dùng duy nhất đã giảm 9% và tổng số lượt đề cập đã giảm 74%.

Trên X, có tổng cộng 8 bài đăng đề cập đến Near Protocol trong 24 giờ qua. Trong số đó, 38% cho rằng Near Protocol sẽ tăng giá, 0% cho rằng Near Protocol sẽ giảm giá và 63% tỏ ra trung lập đối với Near Protocol.

Trên Reddit, đã có 32 bài đăng đề cập đến Near Protocol trong 24 giờ qua. So với 24 giờ trước đó, số lượt đề cập đã giảm 44%. Ngoài ra, còn có 0 bình luận đề cập đến Near Protocol. So với 24 giờ trước đó, số lượt đề cập đã giảm 0%.

Tất cả tổng quan xã hội

Tâm lý trung bình(24h)
3.6
Điểm xã hội(24h)
23.49K(#445)
Người đóng góp cho mạng xã hội(24h)
639
-9%
Đề cập trên mạng xã hội(24h)
359(#102)
-74%
Mức độ thống trị mạng xã hội(24h)
0.03%
X
Bài đăng(24h)
8
+33%
Tâm lý trên X(24h)
‌Tăng giá
38%
Trung lập
63%
Giảm giá
0%
Reddit
Điểm Reddit(24h)
22
Bài đăng trên Reddit(24h)
32
-44%
Bình luận trên Reddit(24h)
0
0%

Về NEAR Protocol(NEAR)

NEAR Protocol là gì?

NEAR Protocol là mt nn tng phi tp trung đưc thiết kế đ to và thc thi các ng dng không có máy ch và hp đng thông minh. Nó đưc thành lp vào năm 2017 bi Alex Skidanov và Illia Polosukhin. Các s kin gây qu ca NEAR Protocol đã thu hút các nhà đu tư như Andreessen Horowitz, FTX Ventures và Pantera Capital. Nn tng đưc mt chính thc vào tháng 4 năm 2020 vi mc tiêu thu hp khong cách gia các k thut phc tp ca blockchain và ngưi dùng cui. Không ging như các nn tng blockchain truyn thng, NEAR nhn mnh đáng k vào kh năng m rng, kh năng s dng và tính bn vng. Ba tr ct này đã đnh hình triết lý thiết kế ca nó, đm bo rng khi bi cnh k thut s phát trin, NEAR vn có kh năng thích ng và linh hot.

Mt trong nhng tính năng xác đnh ca NEAR Protocol là môi trưng ly nhà phát trin làm trung tâm. Nhn thc đưc vai trò quan trng ca các nhà phát trin trong h sinh thái blockchain, NEAR đưc thiết kế đ cung cp cho h nhng công c cn thiết, loi b nhng ràng buc đin hình thưng thy trong các h thng blockchain khác. Điu này h tr s phát trin lin mch hơn ca các ng dng phi tp trung (dApp), cui cùng nâng cao tri nghim ngưi dùng.

Hơn na, cam kết v phi tp trung ca NEAR Protocol vưt xa các k thut đơn thun. Nn tng này bao gm cách tiếp cn da vào cng đng, nhn mnh tính minh bch, quyn truy cp m và n lc chung hưng ti vic tinh chnh và m rng h sinh thái. Đc tính này đm bo rng s phát trin ca NEAR không ch v mt công ngh mà còn toàn din, thúc đy mt cng đng sôi đng gm ngưi dùng, nhà phát trin và các bên liên quan.

Ngun thông tin v Near Protocol

Website chính thc: https://near.org

Tài liu chính thc: https://docs.near.org

NEAR Wiki: https://wiki.near.org

NEAR University: https://www.near.university

NEAR Protocol hot đng như thế nào?

NEAR Protocol là mt blockchain bng chng c phn (PoS) tích hp khái nim sharding đ x lý d liu. Bng cách kết hp c PoS và sharding, NEAR Protocol có th gii quyết hai thách thc đáng k mà các blockchain truyn thng phi đi mt: hiu qu năng lưng và kh năng m rng.

Cơ chế đng thun PoS khác bit vi các mô hình Bng chng công vic (PoW) s dng nhiu năng lưng. Thay vì da vào sc mnh tính toán đ xác thc các giao dch, PoS s dng các trình xác thc khóa mt lưng token nht đnh làm c phn. Các nhà xác thc này đưc chn da trên sng token mà h nm gi và sn sàng 'stake' hoc khóa làm tài sn thế chp. Điu này đm bo quy trình xác thc giao dch nhanh hơn và tiết kim năng lưng hơn.

Ưu đim ca sharding phát huy tác dng khi bn xem xét các vn đ nút tht c chai mà các blockchain khác gp phi. Sharding phân vùng d liu thành các phân đon, đưc gi là shard, cho phép x lý đng thi các giao dch. Mi shard x lý đc lp các giao dch và hp đng thông minh, gia tăng đáng k thông lưng tng th ca mng, cho phép x lý nhanh hơn và hiu qu hơn. Do đó, s kết hp ca PoS và sharding h tr NEAR Protocol đt đưc tc đ và kh năng m rng vưt tri.

Ngoài các tính năng ct lõi này, NEAR Protocol đã có nhng bưc tiến đáng k đ đm bo s tương tác lin mch vi Ethereum, mt trong nhng nn tng blockchain hàng đu trong ngành. Hiu rõ h sinh thái m rng và lâu đi ca Ethereum, NEAR đã gii thiu hai gii pháp quan trng. Đu tiên là Rainbow Bridge, hot đng như mt ng dn gia NEAR và Ethereum, h tr chuyn tài sn d dàng gia hai chui. Điu này đm bo rng ngưi dùng có th chuyn d dàng gia hai h sinh thái mà không cn trung gian ca bên th ba.

Sáng kiến th hai là Aurora, mt gii pháp layer 2 đưc phát trin trên NEAR Protocol. Aurora đưc thiết kế đ tương thích hoàn toàn vi Ethereum, cho phép các ng dng phi tp trung (dApp) da trên Ethereum hot đng lin mch trên NEAR. Điu này không ch cung cp cho dapp mt môi trưng tc đ cao mà còn m rng kh năng s dng và phm vi tiếp cn ca NEAR Protocol ti cơ s ngưi dùng Ethereum rng ln.

Token NEAR là gì?

Token NEAR là tin đin t gc ca NEAR Protocol. Vì mng là mt blockchain PoS, NEAR là cn thiết đ tr thành mt nút. Nó có nhiu vai trò trong h sinh thái:

- Staking và Bo mt: Token NEAR đưc stake bi nhng nhà xác thc, nhng ngưi đi li có cơ hi tham gia vào quá trình đng thun và sn xut khi. Cơ chế staking này đm bo an ninh mng và hot đng đáng tin cy.

- Phí giao dch: Ging như hu hết các mng blockchain, NEAR Protocol tính phí x lý giao dch. Ngưi dùng thanh toán các khon phí này bng cách s dng token NEAR.

- Trin khai hp đng thông minh: Các nhà phát trin trin khai và chy các hp đng thông minh trên NEAR Protocol s cn token NEAR đ thanh toán các chi phí liên quan.

Tác đng ca NEAR Protocol đi vi tài chính

Thế gii tài chính đang tri qua quá trình chuyn đi nhanh chóng vi s ra đi ca các ng dng tài chính phi tp trung (DeFi). NEAR Protocol, vi trng tâm là kh năng m rng và kh năng s dng, cung cp mt mnh đt màu m cho s phát trin và vn hành nn tng DeFi. Cơ s h tng có th m rng ca nó đm bo rng các ng dng tài chính có th x lý khi lưng giao dch ln, điu bt buc phi có đi vi bt k nn tng tài chính nghiêm túc nào.

Hơn na, cu trúc phí hiu qu ca NEAR mang đến mt gii pháp thay thế hiu qu v chi phí cho các nhà phát trin và ngưi dùng, thách thc các h thng tài chính truyn thng v c tc đ và kinh tế.

Yếu t nh hưng giá ca NEAR Protocol

NEAR Protocol, mt nhân t quan trng trong không gian blockchain, đã thu hút s chú ý vi cách tiếp cn sáng to đ phát trin ng dng phi tp trung (dApp). Giá hin ti ca NEAR Protocol b nh hưng bi vô s yếu t, bao gm công ngh đc đáo và h sinh thái sôi đng mà nó thúc đy. Là mt blockchain Layer 1, nó ni bt vi kh năng m rng và các tính năng thân thin vi ngưi dùng, các yếu t quan trng trong vic xác đnh giá tin đin t NEAR hin ti. Vn hóa th trưng ca NEAR cũng b nh hưng đáng k bi token gc NEAR, token đưc s dng cho phí giao dch và lưu tr trên nn tng, thúc đy giá NEAR biến đng.

Mt phân tích v giá ca NEAR Protocol cho thy h thng sharding Nightshade đc đáo ca nó đóng mt vai trò quan trng trong vic xác đnh giá. H thng này cho phép blockchain m rng theo chiu ngang, nâng cao tc đ giao dch và gim chi phí, đây là mt yếu t quan trng trong d đoán giá tin đin t NEAR cho năm 2023. Hơn na, s tp trung ca NEAR Protocol vào tính bn vng và thân thin vi ngưi dùng khiến nó tr thành mt d án đy ha hn trong không gian tin đin t, có kh năng nh hưng tích cc đến giá token ca NEAR Protocol. Biu đ th hin lch s biến đng giá NEAR Protocol d kiến s b nh hưng bi kh năng tương thích ca nó vi Ethereum thông qua gii pháp m rng Aurora Layer 2, kết hp kh năng m rng ca NEAR vi phm vi tiếp cn ca Ethereum và cung cp mt nn tng sinh li cho các nhà phát trin dApp.

Hơn na, các d báo v giá NEAR Protocol đưc h tr bi h thng token mnh m ca nó. Vi ngun cung ti đa 1 t token NEAR và vn hóa th trưng hin ti vưt 1 t USD k t tháng 9 năm 2023, NEAR Protocol sn sàng tăng trưng đáng k trong nhng năm ti. Các bn cp nht trc tiếp v giá NEAR Protocol cho thy nó có th đưc hưng li t các vòng gây qu gn đây, điu này đã cng c tình hình tài chính ca nó, cho phép nó cnh tranh hiu qu vi nhng d án đã thành danh trên th trưng. Giá NEAR Protocol hin ti tính bng USD đang dao đng quanh mc $1.12, và nhiu ngưi suy đoán rng giá tr ca nó có th tăng gp ba ln trong năm ti, khiến nó tr thành mt la chn đu tư hp dn.

Giao dịch futures vĩnh cửu NEAR

Sau khi đã đăng ký thành công trên Bitget và mua USDT hoặc token NEAR, bạn có thể bắt đầu giao dịch phái sinh, bao gồm giao dịch futures và ký quỹ NEAR để tăng thu nhập của bạn.

Giá NEAR hiện tại là $7.13, biến động giá trong vòng 24 giờ là +2.04%. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mở long hoặc short NEAR futures.

Tham gia giao dịch sao chép NEAR bằng cách theo dõi elite trader.

Sau khi đăng ký Bitget và mua thành công USDT hoặc token NEAR, bạn có thể bắt đầu giao dịch sao chép bằng cách theo dõi elite trader.

Mọi người cũng đang quan tâm về giá NEAR Protocol.

Giá hiện tại của NEAR Protocol là bao nhiêu?

Chúng tôi cập nhật giá NEAR Protocol theo USD theo thời gian thực. Nhận Giá của NEAR Protocol trực tuyến trên Bitget.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của NEAR Protocol là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của NEAR Protocol là $754.03M.

Giá cao nhất mọi thời đại của NEAR Protocol là bao nhiêu?

Giá cao nhất mọi thời đại của NEAR Protocol là $20.42. Mức giá cao nhất mọi thời đại này là mức giá cao nhất của NEAR Protocol kể từ khi ra mắt.

Liệu tôi có thể mua NEAR Protocol trên Bitget?

Có, NEAR Protocol hiện đang khả dụng trên sàn giao dịch tập trung của Bitget. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua hướng dẫn Hướng dẫn mua của chúng tôi.

Tôi có thể nhận được thu nhập ổn định khi đầu tư vào NEAR Protocol không?

Như mọi người đều biết, Bitget cung cấp nền tảng giao dịch chiến lược, với các bot giao dịch thông minh để tự động hóa các giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận.

Tôi có thể mua NEAR Protocol ở đâu với mức phí thấp nhất?

Chúng tôi vui mừng thông báo nền tảng giao dịch chiến lược hiện đã có mặt trên sàn giao dịch Bitget. Bitget cung cấp mức phí giao dịch và độ sâu tốt hàng đầu trong ngành để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của nhà giao dịch.

NEAR Protocol có phải là một khoản đầu tư tốt không?

Chìa khóa cho sự nổi bật của NEAR chính là việc ra mắt Máy ảo Aurora Ethereum (EVM), mở ra khả năng tương thích Ethereum và giảm chi phí giao dịch. Động thái này làm tăng sức hấp dẫn của NEAR, mang đến một giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho những người đam mê Ethereum. Sự ra mắt của Rainbow Bridge đã giúp kết nối liền mạch NEAR Protocol với Ethereum, kẻ thống trị sân chơi DApp. Cầu nối này, kết hợp với những đồng minh là các chuỗi nặng ký như Polkadot và Cosmos, khuếch đại khả năng mở rộng của NEAR và sức hấp dẫn của dự án đối với các nhà phát triển. Bộ công cụ mở rộng của NEAR và vị trí của dự án trong thế giới Web 3.0 đang thu hút các nhà phát triển DApp. Khi họ tham gia, các hoạt động trên chuỗi của NEAR được dự đoán sẽ tăng, từ đó gia tăng giá trị thị trường của dự án hơn nữa.

Điều gì quyết định giá trị và giá của NEAR Protocol?

Giá trị và giá của NEAR Protocol, giống như các loại tiền điện tử khác, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: Cung và cầu: Nguyên tắc kinh tế cơ bản nhất thúc đẩy giá trị của bất kỳ hàng hóa nào, bao gồm cả tiền điện tử như NEAR, là mối quan hệ giữa cung và cầu. Nếu nhu cầu tăng (hoặc cung giảm), giá trị có khả năng tăng. Phát triển kỹ thuật và cập nhật: Nâng cấp, cập nhật hoặc các tiến bộ kỹ thuật trên nền tảng NEAR có thể tác động tích cực đến giá trị của token này. Sự chấp nhận của các nhà phát triển: Càng nhiều nhà phát triển xây dựng trên NEAR, tiện ích và nhu cầu về token sẽ càng lớn. Sự phát triển của DApp và hợp đồng thông minh trên nền tảng có thể đóng góp vào giá trị của NEAR. Quan hệ đối tác và hợp tác: Hợp tác chiến lược với các công ty, nền tảng hoặc thậm chí chính phủ khác có thể làm tăng đáng kể giá trị và tiện ích của NEAR.

Ưu điểm của giao thức NEAR Protocol là gì?

NEAR Protocol đã định vị mình một cách chiến lược như một trung tâm kết nối cho các giao dịch giữa các blockchain khác nhau. Trọng tâm của điều này là Rainbow Bridge, tạo điều kiện chuyển token liền mạch từ Ethereum sang NEAR. Cầu nối này không chỉ tăng cường tính thanh khoản mà còn khuyến khích người dùng Ethereum trải nghiệm các khả năng của hệ sinh thái NEAR.

NEAR Protocol có phải là giải pháp Layer 1 không?

Near Protocol là một mạng blockchain Layer 1, cung cấp một nền tảng cho nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApp). NEAR Protocol vừa nhanh hơn vừa rẻ hơn Ethereum. Quan trọng hơn, nền tảng này dự kiến sẽ nhanh hơn một số đối thủ cạnh tranh lớn khác.

NEAR Protocol có gì độc đáo?

Vào tháng 04/2021, đội ngũ NEAR đã giới thiệu Rainbow Bridge, một giải pháp đột phá để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển token ERC-20 liền mạch giữa Ethereum và NEAR Protocol, đây chính là cầu nối.

NEAR Protocol dùng để làm gì?

Token NEAR, đại diện cho cốt lõi của NEAR Protocol, phục vụ nhiều vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của mình. Là tiền điện tử gốc của mạng, NEAR hỗ trợ các giao dịch, hoạt động như một phương tiện trao đổi và cơ chế phân bổ phí giao dịch. Ngoài việc chuyển tài sản đơn thuần, token NEAR còn là công cụ để thưởng cho những người tham gia mạng. Ngoài ra, chủ sở hữu token được trao quyền tham gia quản trị mạng lưới, ảnh hưởng đến sự phát triển của giao thức. Hơn nữa, khả năng staking trong mạng NEAR mang lại cho chủ sở hữu token lợi nhuận thụ động tiềm năng, tô điểm thêm nhiều mặt tiện ích của token.
Đầu tư tiền điện tử, bao gồm mua NEAR Protocol trực tuyến qua Bitget, có thể chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp các phương thức đơn giản và thuận tiện để bạn mua NEAR Protocol, bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng đưa thông tin đầy đủ đến người dùng của mình về từng loại tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả có thể phát sinh từ giao dịch mua NEAR Protocol của bạn. Trang này và các thông tin trong đó không được xem là chứng thực của bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào.

Giao dịch sao chép

龍蝦阿咪
龍蝦阿咪
insight637/1000
1557.84%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $1,491,726.94
BGUSER-LKWVHD0V
BGUSER-LKWVHD0V
insight584/1000
28660.75%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $59,130.92
Hợp đồng
ThêmThêm
https://img.bitgetimg.com/multiLang/develop/web/BNB.png
BNB Smart Chain (BEP20)
0x1fa4...dee5d63
BNB Smart Chain (BEP20)
BNB Smart Chain (BEP20)
Link
NEAR ProtocolNEAR ProtocolNEAR ProtocolNEAR Protocol

Tài sản liên quan

Mọi người cũng xem
Những người đã xem NEAR cũng quan tâm đến các loại tiền điện tử sau.
Tài sản thịnh hành
Tài sản có thay đổi lớn nhất về lượt xem trang duy nhất trên Bitget.com trong 24 giờ qua.
Tiền điện tử phổ biến
Lựa chọn 12 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Đã thêm gần đây
Các loại tiền điện tử đã được thêm gần đây nhất.
Vốn hóa thị trường tương đối
Trong tất cả các tài sản Bitget, 12 tài sản này có vốn hóa thị trường gần nhất với NEAR Protocol.