Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Meme token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Meme gồm 1159 coin với tổng vốn hóa thị trường là $47.68B và biến động giá trung bình là -1.62%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.

Token meme là mt loi tin đin t tn dng s ph biến ca các meme trên internet hoc trong văn hóa. Meme thưng đưc s dng như mt hình thc xây dng thương hiu hoc tiếp th đ thu hút cng đng ngưi dùng và nhà đu tư. Lch s ca các token meme bt đu vào năm 2013 vi s ra mt ca Dogecoin, mt loi tin đin t bt ngun t meme "Doge" ph biến trên mng v mt chú chó Shiba Inu. Ban đu, Dogecoin đưc xem như mt trò đùa, nhưng nó nhanh chóng đã tr nên ph biến nh cng đng nhit tình và m đưng cho các token meme khác xut hin. Mt s token meme khác đã đưc to ra sau đó, chng hn như Shiba Inu (SHIB) và SafeMoon, đã thu hút đưc s chú ý đáng k t c nhà đu tư và gii truyn thông.

Xem thêm

TênGiá24h %7d %Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hNguồn cung24h gần nhất‌Hoạt động
focusIcon
$0.{4}1852-1.25%-14.67%$10.91B$288.71M589.27T
Giao dịch
focusIcon
$2.1+0.10%-17.03%$2.09B$342.34M998.91M
Giao dịch
focusIcon
FLOKI
FLOKIFLOKI
$0.0001785+1.76%-17.67%$1.71B$232.49M9.56T
Giao dịch
focusIcon
Bonk
BonkBONK
$0.{4}2228+0.23%-18.67%$1.52B$185.42M67.99T
Giao dịch
focusIcon
$0.008768+0.87%-9.57%$604.71M$86.09M68.97B
Giao dịch
focusIcon
$0.005737-9.27%-19.99%$573.73M$24.76M100.00B
focusIcon
$3.46-1.47%-5.71%$400.68M$2.45M115.75M
Giao dịch
focusIcon
$0.004291+3.61%+1.86%$381.40M$108.11M88.89B
focusIcon
MAGA
MAGATRUMP
$7.71-16.50%-45.13%$339.23M$17.17M44.00M
focusIcon
Turbo
TurboTURBO
$0.005187+25.23%+3.40%$330.28M$116.79M63.67B
Giao dịch
focusIcon
$0.{6}8866-4.15%+2.07%$319.57M$15.77M360.45T
Giao dịch
focusIcon
$0.2516-3.02%-13.25%$246.55M$37.40M979.97M
focusIcon
$0.0002290+10.09%+15.34%$228.97M$9.32M1000.00B
focusIcon
$0.{8}1517+0.84%-12.29%$218.07M$5.59M143788.80T
Giao dịch
focusIcon
$0.02501+11.49%+10.15%$172.41M$5.54M6.89B
Giao dịch
focusIcon
$0.0004449-24.20%-18.47%$139.17M$14.48M312.85B
focusIcon
$0.1259+6.97%+7.61%$125.89M$5.00M999.80M
Giao dịch
focusIcon
$0.5299+0.68%-3.17%$121.84M$5.21M229.92M
Giao dịch
focusIcon
SLERF
SLERFSLERF
$0.2353-1.14%-33.84%$117.66M$46.48M500.00M
Giao dịch
focusIcon
Toshi
ToshiTOSHI
$0.0002848-9.01%-23.98%$116.24M$939,803.95408.07B
focusIcon
$0.{6}1560+1.66%-12.35%$114.55M$7.33M734.37T
Giao dịch
focusIcon
$0.{5}1484-0.82%-22.68%$103.02M$4.93M69.42T
Giao dịch
focusIcon
$0.{6}1756+0.18%-8.29%$96.51M$1.41M549.65T
Giao dịch
focusIcon
TokenFi
TokenFiTOKEN
$0.08758+5.26%-25.24%$87.59M$8.95M1.00B
focusIcon
Wen
WenWEN
$0.0001151-4.92%-27.22%$83.73M$12.67M727.72B
Giao dịch
focusIcon
michi
michi$MICHI
$0.1305-14.51%-28.19%$72.50M$12.37M555.77M
focusIcon
Snek
SnekSNEK
$0.0009685-5.55%-19.34%$70.93M$1.42M73.24B
Giao dịch
focusIcon
$8.3+9.52%-39.73%$64.49M$1.45M7.77M
focusIcon
$0.{9}3608+11.50%-9.44%$62.94M$10.83M174455.90T
Giao dịch
focusIcon
$0.008950+12.97%-44.86%$61.62M$40.47M6.89B
focusIcon
$0.{7}5883-2.36%-4.96%$45.29M$318,130.92769.86T
focusIcon
$0.{9}9644+3.21%-4.04%$42.52M$1.24M44085.96T
focusIcon
WHY
WHYWHY
$0.{6}1009+0.98%-18.42%$42.36M$1.82M420.00T
focusIcon
$0.{9}4396+2.21%-7.49%$40.94M$460,863.5593136.10T
focusIcon
$373.65-0.17%-3.46%$39.74M$1.34M106359.43
Giao dịch
focusIcon
$0.01023-2.61%-12.50%$37.43M$1.14M3.66B
Giao dịch
focusIcon
Adverb
AdverbADVB
$0.{6}8376+0.85%-41.05%$29.31M$6.36M34.99T
focusIcon
$0.{7}4440-0.58%-7.16%$26.64M$29,041.23599.89T
focusIcon
$0.02675+15.64%-17.97%$26.75M$18.49M999.78M
focusIcon
$0.001581-7.45%-37.11%$25.90M$1.86M16.39B
focusIcon
$0.01344-12.76%-31.10%$24.69M$4.12M1.84B
focusIcon
$0.{6}4250+0.99%-7.64%$23.28M$1.81M54.77T
Giao dịch
focusIcon
BEFE
BEFEBEFE
$0.0002412-14.53%+176.87%$22.48M$6.53M93.20B