Trung tâm Thông báo

Tin tức Bitget

Bitget Báo Cáo Tuần (từ 10/05 - 14/05)
2021-05-14 10:57
Bitget hỗ trợ Mua Crypto qua Xanpool
2021-05-10 12:03
Thông báo về việc Bitget ngừng hoạt động kinh doanh gửi và rút tiền trên mạng OMNI
2021-04-30 12:04
Bitget Thông báo bảo trì các cặp giao dịch tiền tệ
2021-04-29 11:52
Bitget Thông báo về dịch vụ nạp và rút USDT (USDT-BEP20) qua BEP20
2021-04-29 11:42
Thông tin về cuộc tấn công mạng gần đây tại Bitget
2021-04-28 21:45
Bitget Thông báo hoàn tất bảo trì các cặp giao dịch tiền tệ XRP / USDT và TRX / USDT
2021-04-28 16:21
Bitget Thông báo duy trì và nâng cấp giao dịch tiền tệ XRP / USDT và TRX / USDT
2021-04-28 15:42
Bitget Thông báo Hoàn tất Bảo trì biểu đồ nến
2021-04-28 15:27
Bitget Thông báo Bảo trì biểu đồ nến
2021-04-28 12:11
Bitget thông báo hoàn tất bảo trì hệ thống
2021-04-27 13:33
Bitget thông báo bảo trì hệ thống
2021-04-27 12:47
Bitget Báo Cáo Tuần (từ 19/04 - 23/04)
2021-04-23 10:21
Bitget Thông báo về việc Khôi phục Nạp và Rút ETH
2021-04-16 11:59
Bitget Báo Cáo Tuần (từ 12/04 - 16/04)
2021-04-16 11:03
Bitget chính thức có mặt tại TradingView
2021-04-15 17:14
Bitget Thông báo về nâng cấp mạng lưới Ethereum (ETH) và phần cứng
2021-04-14 14:58
Bitget đã hoàn tất bảo trì cặp giao dịch tiền tệ TRX / USDT
2021-04-13 14:35
Bitget Thông báo về bảo trì cặp giao dịch TRX/USDT
2021-04-13 09:44
Bitget Báo cáo tuần (từ 05/04 - 09/04)
2021-04-09 18:27