left-back

Giao dịch sao chép một nhấp Bitget: Yêu cầu đối với nhà giao dịch để được hiển thị

Thân gửi Bitgetters,

Xin lưu ý đây là những yêu cầu đối với nhà giao dịch để được hiển thị trên trang Giao dịch sao chép một nhấp.

Các nhà giao dịch futures phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  1. Có tài sản futures trị giá ít nhất 500 USDT.

  1. Đã đóng ít nhất một lệnh dẫn đầu futures bằng token được hỗ trợ trên Bitget.

  1. Nếu một nhà giao dịch đã có mặt trên trang nhưng hiện có tài sản futures dưới 500 USDT, thì nhà giao dịch đó sẽ không còn được hiển thị, tuy nhiên những người theo dõi trước đây của họ sẽ không bị ảnh hưởng.

* Lưu ý: Danh sách nhà giao dịch được cập nhật hàng giờ. Nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu trên nhưng không được hiển thị trên danh sách, vui lòng liên hệ dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Các nhà giao dịch Spot phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  1. Có tài sản spot trị giá ít nhất 100 USDT.

  1. Đã đóng ít nhất một lệnh dẫn đầu spot bằng token được hỗ trợ trên Bitget.

  1. Nếu một nhà giao dịch đã có mặt trên trang nhưng hiện có tài sản Spot dưới 100 USDT, thì nhà giao dịch đó sẽ không còn được hiển thị, tuy nhiên những người theo dõi trước đây của họ sẽ không bị ảnh hưởng.

  1. Nhà giao dịch phải kích hoạt ít nhất một cặp giao dịch.

* Lưu ý: Danh sách nhà giao dịch được cập nhật hàng giờ. Nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu trên nhưng không được hiển thị trên danh sách, vui lòng liên hệ dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Bitget Team