Tin tức sản phẩm

Chế độ riêng tư của Bitget: dành cho elite trader

Chế độ riêng tư của Bitget: dành cho elite trader image 0

Chế độ riêng tư bao gồm bốn tính năng cốt lõi: (1) danh sách ưu tiên, (2) bảo vệ vị thế mở, (3) thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận và (4) quản lý người theo dõi tùy chỉnh. Tham khảo Bitget ra mắt tính năng giao dịch sao chép mới: chế độ riêng tư để biết thêm chi tiết.

Sau khi bật chế độ riêng tư:

 1. Thứ hạng của bạn sẽ không được hiển thị đối với Nhà giao dịch hàng đầu/Tất cả nhà giao dịch/Bảng xếp hạng trên trang chủ giao dịch sao chép.

 1. Người theo dõi hiện tại và chia sẻ lợi nhuận sẽ không bị ảnh hưởng.

 1. Sau khi bật, chỉ những người dùng với link danh sách ưu tiên có thể sao chép giao dịch của bạn và người dùng thông thường không thể tự do theo dõi bạn.

 1. Sau khi bật, chỉ những người theo dõi với link danh sách ưu tiên có thể sao chép giao dịch của bạn và không thể làm điều này bằng các cách khác.

 1. Trong chế độ riêng tư, elite trader có thể điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cho người dùng đang theo dõi qua link danh sách ưu tiên. Nếu bạn điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận, các lệnh mới sẽ sử dụng tỷ lệ mới, trong khi các lệnh hiện có sẽ tiếp tục áp dụng tỷ lệ cũ.

Khi bạn tắt chế độ riêng tư:

 1. Người dùng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng và tất cả người dùng có thể theo dõi bạn.

 1. Tất cả link danh sách ưu tiên sẽ hết hạn, nhưng thông tin danh sách ưu tiên đã lưu sẽ được giữ lại.

 1. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận sẽ trở lại mức ban đầu theo cấp bậc và số lượng BGB đã khoá của bạn.

Làm cách nào để bật chế độ riêng tư?

 1. Truy cập website hoặc ứng dụng Bitget, tại trang giao dịch sao chép, nhấp vào Trở thành nhà giao dịch, điền thông tin đăng ký và bật Chế độ riêng tư.

 1. Để bật chế độ riêng tư, hãy truy cập trang chủ giao dịch sao chép > Hồ sơ > Chế độ riêng tư.

Làm cách nào để tạo link danh sách ưu tiên?

Bước 1: Thiết lập tiêu đề giới thiệu (không bắt buộc).

Bước 2: Thiết lập thời hạn hiệu lực của link.

Bước 3: Thiết lập giới hạn giới thiệu tối đa.

Bước 4: Tạo link mời/có thể chia sẻ.

Hỏi Đáp

Giới hạn tối đa số người theo dõi trong chế độ riêng tư là bao nhiêu?

Nếu một elite trader thiết lập 1000 link danh sách ưu tiên, nhưng số lượng người theo dõi tối đa cho elite trader này là 500, thì số lượng người theo dõi tối đa thực tế trong chế độ riêng tư là 550 (áp dụng mức tăng 10% khi số lượng người theo dõi đạt 500). Điều này có nghĩa là:

 1. Elite trader có thể thiết lập số lượng người theo dõi cụ thể hoặc không giới hạn đối với link danh sách ưu tiên dựa trên sở thích riêng của mình.

 1. Tổng số người theo dõi được xác định bằng tổng số dư trong tài khoản futures và cấp của elite trader, chế độ riêng tư không ảnh hưởng đến điều này.

Elite trader có thể xem những thông tin nào của người theo dõi được mời?

 1. Ảnh đại diện/Bí danh

 1. Thời gian theo dõi

 1. Trạng thái hiện tại (chờ theo dõi/đang theo dõi/đã kết thúc)

 1. Thêm chi tiết

Làm cách nào để quản lý những người theo dõi được mời?

 1. Elite trader có thể thiết lập nhiều link danh sách ưu tiên khác nhau để mời những người theo dõi khác nhau.

 1. Elite trader có thể xoá người theo dõi khỏi link danh sách ưu tiên.

Làm cách nào để bật bảo vệ vị thế mở?

Đây là một trong những đặc quyền của lời mời danh sách ưu tiên. Elite trader có thể ẩn thông tin khỏi những người dùng thông thường để bảo vệ quyền riêng tư và bot giao dịch. Truy cập trang chủ giao dịch sao chép > Hồ sơ > Cài đặt để bật Bảo vệ vị thế mở.

Làm cách nào để thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận?

Elite trader có thể tự do thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận trong chế độ riêng tư để có được tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cao hơn. Truy cập trang chủ giao dịch sao chép > Hồ sơ > Cài đặt để đặt tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận. Elite trader có thể thiết lập tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận từ0% đến 99% lên đến 3 lần mỗi ngày.

Thêm chi tiết:

Bitget cập nhật giao dịch sao chép: Chế độ riêng tư