Tin tức sản phẩm

Bitget One-Click Copy Trade: Chia Sẻ Lợi Nhuận cho Nhà Giao Dịch

I. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận được xác định bởi cấp elite trader. Không còn yêu cầu ngưỡng khóa BGB.

Cấp elite trader

Đồng

Bạc

Vàng

Bạch kim

Phi thường

Huyền thoại

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận

10%

10%

12%

14%

15%

20%

* ‌Lưu ý:Cập nhật giao dịch sao chép Bitget: Các cấp elite trader của Bitget

* Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa trong bảng trên đề cập đến tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa mà các elite trader có thể đặt (không phải ở chế độ riêng tư). Các elite trader có thể vào Cài đặt cá nhân trên trang giao dịch elite cá nhân để sửa đổi tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận sau khi cập nhật quy tắc chia sẻ lợi nhuận.

* Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa cho các spot elite trader sẽ được tăng lên 10% sau cập nhật (không khóa BGB). Bitget sẽ xác định tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận tối đa dựa trên cấp elite trader sau khi hệ thống cấp bậc spot elite trader ra mắt.

II. Thanh toán

 1. Khi nhà giao dịch đóng một vị thế, hệ thống sẽ trừ lợi nhuận ước tính từ tài khoản của người theo dõi nếu lợi nhuận của họ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để chia sẻ. Lợi nhuận thực tế có thể chia sẻ của người theo dõi Copy Trade ngày hôm đó sẽ được thanh toán vào lúc 11 giờ đêm (giờ Việt Nam) cùng ngày. Phần "tổng lợi nhuận thực tế" đó sẽ là số tiền cần phải trả cho nhà giao dịch.
 2. Nếu lợi nhuận có thể chia sẻ thực tế ít hơn phần lợi nhuận đã trừ khỏi tài khoản của người theo dõi trước đó, số tiền chênh lệnh sẽ được hoàn trả cho người theo dõi và số tiền còn lại sẽ thanh toán cho nhà giao dịch.
 3. Nếu nhà giao dịch sử dụng Coin-Margined Futures để bắt đầu Copy Trade, chia sẻ lợi nhuận sẽ được phân phối bằng coin ký quỹ. Tuy nhiên, trang chia sẻ lợi nhuận sẽ hiển thị giá trị USDT tương đương dựa trên tỷ giá quy đổi của ngày phân phối.
 4. Dự kiến để chia sẻ (USDT): Lợi nhuận giao dịch sao chép sẽ được hiển thị bằng USDT. Khi một người theo dõi đóng một vị thế thua lỗ, phần chia sẻ lợi nhuận ước tính có thể giảm.
 5. Lợi nhuận hôm qua (USDT): Lợi nhuận của ngày hôm trước sẽ được thanh toán vào lúc 23:00 (Giờ VN) hàng ngày và sẽ được phân phối cho nhà giao dịch sau khi tất cả những người theo dõi đóng vị thế của họ.
 6. Tích lũy vốn (USDT) : Lợi nhuận phân phối sẽ được hiển thị bằng USDT. Lợi nhuận sẽ được phân phối bằng loại coin mà người theo dõi sử dụng làm tiền ký quỹ.

III. Điều kiện chia sẻ lợi nhuận

 1. Nếu người theo dõi đang không sao chép bất kì vị thế mở nào của nhà giao dịch (tất cả vị thế đã được đóng), lợi nhuận chia sẻ sẽ được phân phối vào ngày tiếp theo.
 2. Nếu vẫn còn vị thế đang mở, lợi nhuận sẽ không được thanh toán cho đến khi đóng vị thế cuối cùng. Trong trường hợp đó, lợi nhuận gộp sẽ được phân phối vào ngày tiếp theo.

IV. Tài khoản chia sẻ lợi nhuận

Tài khoản Futures dùng để nhận lợi nhuận chia sẻ nên giống với tài khoản nhà giao dịch dùng để mở Copy Trade.

Ví dụ: Nếu nhà giao dịch Copy Trade giao dịch BTC / USDT, phần chia sẻ lợi nhuận sẽ được phân phối vào tài khoản Futures BTC / USDT của anh ấy ngày hôm sau. Nếu nhà giao dịch Copy Trade giao dịch BTC / USDC, phần chia sẻ lợi nhuận sẽ được phân phối vào tài khoản Futures BTC / USDC vào ngày hôm sau.

V. Ví dụ

"Lợi nhuận chia sẻ" bao gồm: Lợi nhuận có thể chia sẻ từ các lệnh trước đó và lợi nhuận có thể chia sẻ từ các lệnh đã đóng ngày hôm nay.

Nếu lợi nhuận từ các vị thế đã đóng là số dương, lợi nhuận chia sẻ sẽ tăng. Nếu lợi nhuận từ các vị thế đã đóng là số âm, lợi nhuận chia sẻ sẽ giảm.

Ví dụ:

Người dùng A / B / C / D đang theo dõi nhà giao dịch M với các cặp giao dịch Futures sau: BTC / USDT, ETH / USDT, BCH / USD

Trường hợp 1:

Người dùng A theo dõi nhà giao dịch M để mở vị thế cặp BCH / USD và đã đóng toàn bộ vị thế của anh ấy trước thời điểm thanh toán với lợi nhuận 0.1 BCH.

Trong trường hợp này, 0.1 BCH * 8% = 0.008 BCH sẽ được trừ trước từ tài khoản của người theo dõi, sau đó nhà giao dịch sẽ nhận phần chia sẻ lợi nhuận 0.008 BCH ngày tiếp theo. Nếu tỷ lệ quy đổi vào ngày phân phối lợi nhuận là 1 BCH = 350 USD, dữ liệu chia sẻ lợi nhuận hiển thị trên trang chủ sẽ là 2.8 USDT.

Trường hợp 2:

Người dùng B theo dõi nhà giao dịch M để mở vị thế các cặp BTC / USDT, ETH / USDT và BCH / USD, đã đóng toàn bộ vị thế của anh ấy trước ngày thanh toán với lợi nhuận tương ứng là 30 USDT, 20 USDT và - 0.1 BCH.

Trong trường hợp này, 30 USDT * 8% + 20 USDT * 8% - 0.1 BCH * 8% sẽ được trừ trước từ tài khoản của người theo dõi. Nếu tỷ lệ quy đổi vào ngày phân phối lợi nhuận là 1 BCH = 300 USD, nhà giao dịch sẽ nhận 1.6 USDT ngày tiếp theo.

Trường hợp 3:

Người dùng C theo dõi nhà giao dịch M để mở vị thế các cặp BTC / USDT, ETH / USDT và BCH / USD với lợi nhuận tương ứng là 30 USDT, 20 USDT và - 0.1 BCH. Anh ấy đóng tất cả các vị thế có lãi và để lại các vị thế thua lỗ trước thời gian thanh toán.

Trong trường hợp này, 30 USDT * 8% + 20 USDT * 8% sẽ được trừ trước từ tài khoản của người theo dõi nhưng sẽ không được phân phối cho nhà giao dịch vào ngày tiếp theo. Nếu người dùng C đóng vị thế vào ngày thứ ba và tỷ lệ quy đổi vào ngày hôm đó là 1 BCH = 280 USD, nhà giao dịch sẽ nhận 1.76 USDT vào ngày thứ tư.

Trường hợp 4:

Người dùng D theo dõi nhà giao dịch M để mở vị thế các cặp BTC / USDT, ETH / USDT và BCH / USD, tất cả vị thế cả lỗ / lãi đều để mở trước thời gian thanh toán.

Trong trường hợp này, tài khoản của người theo dõi sẽ không bị trừ tiền.

VI. Các trường hợp đặc biệt dành cho quy tắc chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch

 1. Thông thường, khi một nhà giao dịch đóng một vị thế, nếu bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ người theo dõi của họ và đã đạt đến mức chia sẻ lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được khấu trừ trước từ tài khoản của người theo dõi và được ghi nhận vào tài khoản của nhà giao dịch tại 11:00 (Giờ VN) hôm sau;
 2. Trong những trường hợp đặc biệt khi việc khấu trừ trước có thể làm thanh lý vị thế của người theo dõi hoặc ảnh hưởng tới vị thế đang mở của người theo dõi, việc khấu trừ trước sẽ không được thực hiện. Biện pháp này được thực hiện để bảo vệ lợi ích của những người theo dõi.
 3. Nhà giao dịch không cần lo lắng vì những trường hợp đặc biệt như vậy chỉ xảy ra trong những điều kiện đặc biệt với khả năng rất thấp. Quy tắc chia sẻ lợi nhuận chung không bị ảnh hưởng.