left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Hướng Dẫn Cài Chốt Lời/Dừng Lỗ Cho Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Vui lòng xem hướng dẫn cài đặt chốt lời/dừng lỗ cho nhà giao dịch dưới đây.

 

1.Nơi cài Chốt lời/Dừng lỗ

Nhà giao dịch có thể cài Chốt lời/Dừng lỗ trực tiếp tại “Lệnh đang theo dõi” trong trang Futures và “Giao dịch của tôi” trong trang Copy Trade.

 

2.Cài đặt Chốt lời/Dừng lỗ

Nhà giao dịch có thể cài Chốt lời/Dừng lỗ theo giá hoặc theo phần trăm.

Lưu ý: Chốt lời/Dừng lỗ trailing không được hỗ trợ.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group