left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Hướng Dẫn Cài Đặt Ký Quỹ Cross/Isolated Cho Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Sau đây là hướng dẫn cài đặt chế độ ký quỹ cross/isolated cho nhà giao dịch.

 

I. Cách cài chế độ ký quỹ cross/isolated

  1. Truy cập trang giao dịch Futures, bấm vào chuyển đổi chế độ vị thế.

 

II. Lưu ý bổ sung

  1. Khi chuyển đổi chế độ ký quỹ giữa cross/isolated, bạn phải không có vị thế, lệnh giao dịch hoặc lệnh trigger nào đang mở;
  2. Nhà giao dịch có thể bắt đầu copy trade với chế độ ký quỹ cross/isolated hiện tại;
  3. Lệnh trailing/trigger bị hạn chế trong chế độ ký quỹ cross/isolated.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group