Trung tâm Thông báo

Chỉ dành cho người dùng mới: Giao dịch, nạp ròng và mời bạn bè tại CandyBomb để nhận HIPP!

Chỉ dành cho người dùng mới: Giao dịch, nạp ròng và mời bạn bè tại CandyBomb để nhận HIPP! image 0

CandyBomb là một nền tảng airdrop vừa được ra mắt trên Bitget. Người dùng có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận vé để giành được airdrop token.

CandyBomb

Giới thiệu về dự án

El Hippo là một dự án meme coin rất minh bạch với trọng tâm chính là xây dựng một cộng đồng lâu dài.

Website | X | Telegram

Chi tiết ưu đãi CandyBomb HIPP:

Số lượng HIPP

Pool Giao dịch

616,167,580,798

Pool Nạp

308,083,790,399

Pool Giới thiệu

308,083,790,399

Tổng

1,232,335,161,596

Cách thức tham gia: Hoàn thành nhiệm vụ để nhận vé (cho tới khi hết vé).

Thời gian ưu đãi: 18:00 28/11 - 18:00 05/12 (Giờ VN)

Hướng dẫn tham gia:

 1. Người dùng đăng ký trong thời gian ưu đãi.
 2. Truy cập trang CandyBomb và nhấp vào nút Đăng Ký.
 3. Bitget sẽ bắt đầu tính toán khối lượng giao dịch spot và futures và lượt giới thiệu sau khi người dùng hoàn tất đăng ký tham gia ưu đãi.

Pool Giao dịch Spot

Khối lượng Pool Giao dịch: 616,167,580,798 HIPP

Cách nhận vé:

 1. Đạt khối lượng giao dịch nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.
 • Chỉ bao gồm các giao dịch spot.

Giao dịch Spot bao gồm Giao dịch Sao chép Spot, Giao dịch Sao chép Bot, Giao dịch Ký quỹ Spot và giao dịch token.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng giao dịch spot của mình. Xem Bảng 1.

‌Khối lượng giao dịch (USDT)

‌Cấp 1

100 ≤ Khối lượng giao dịch spot < 500

1

‌Cấp 2

500 ≤ Khối lượng giao dịch spot < 1000

2

‌Cấp 3

1000 ≤ Khối lượng giao dịch spot

3

 1. Bạn có thể xem số vé ước tính trong tài khoản của mình trong thời gian ưu đãi.

*Người dùng có thể thấy số lượng vé của mình giảm, điều này xảy ra do sự chậm trễ của chức năng tổng hợp khi tổng số vé phát hành đạt giới hạn.

 1. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch spot / tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch spot × quỹ thưởng giao dịch spot. Mỗi người dùng có thể nhận đến 24,646,703,231 HIPP từ pool Giao dịch Spot.

Pool Nạp Ròng HIPP

Tổng thưởng của pool nạp ròng: 308,083,790,399 HIPP

Cách nhận vé:

 1. Đạt khối lượng nạp ròng nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

Nạp ròng = tiền nạp - tiền rút

2. Bạn sẽ nhận vé dựa trên khối lượng nạp ròng HIPP của mình. Xem Bảng 2.

Khối lượng nạp ròng (HIPP)

3,697,005,484

1

12,323,351,615

2

24,646,703,231

3

>61,616,758,079

4

 1. Bạn có thể xem số vé ước tính trong tài khoản của mình trong thời gian ưu đãi.

*Người dùng có thể thấy số lượng vé của mình giảm, điều này xảy ra do sự chậm trễ của chức năng tổng hợp khi tổng số vé phát hành đạt giới hạn.

 1. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng HIPP ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng HIPP × quỹ thưởng nạp ròng HIPP. Mỗi người dùng có thể nhận đến 24,646,703,231 HIPP từ Pool Nạp Ròng HIPP

Pool Giới thiệu

Khối lượng Pool Giới thiệu: 298,596,595,998 HIPP

Cách nhận vé:

 1. Giới thiệu bạn bè và hướng dẫn họ đăng ký trên Bitget. Người được mời phải đạt khối lượng giao dịch spot tối thiểu là 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì mới được tính là lời mời hợp lệ.

* Giao dịch Spot bao gồm Giao dịch Sao chép Spot, Giao dịch Sao chép Bot, Giao dịch Ký quỹ Spot và giao dịch token.

 1. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên số lượt giới thiệu của mình. Xem Bảng 2.

Giới thiệu

1

1

2

2

3

3

> 3

4

Ví dụ:

Người dùng A có tổng 1 lượt giới thiệu và người được giới thiệu đã giao dịch spot trị giá 100 USDT, người dùng A nhận được 1 vé.

Người dùng B có tổng cộng 5 lượt giới thiệu và mỗi người được giới thiệu đã giao dịch spot trị giá 100 USDT, người dùng B nhận được 4 vé.

 1. Bạn có thể xem số vé ước tính trong tài khoản của mình trong thời gian ưu đãi.

*Người dùng có thể thấy số lượng vé của mình giảm, điều này xảy ra do sự chậm trễ của chức năng tổng hợp khi tổng số vé phát hành đạt giới hạn.

 1. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng mà người dùng nhận được khi hoàn thành lượt giới thiệu ÷ tổng số vé thưởng mà người dùng tham gia nhận được khi hoàn thành lượt giới thiệu × quỹ thưởng giới thiệu HIPP. Mỗi người dùng có thể nhận đến 23,887,727,679 HIPP từ Pool Giới thiệu

Lịch trình ưu đãi CandyBomb HIPP

Giai đoạn ưu đãi

Ngày

Thời gian đăng ký/Thời gian ưu đãi

18:00 28/11 - 18:00 05/12 (Giờ VN)

Thông báo kết quả xổ số

19:00 05/12 (Giờ VN)

Phân phối airdrop

20:00 05/12 (Giờ VN)

Mở khoá airdrop

Airdrop từ cả ba pool đều sẽ được mở khoá vào 21:00 05/12 (Giờ VN)

‌Điều khoản và Điều kiện

 1. Chỉ những người dùng mới đăng ký trong thời gian ưu đãi mới đủ điều kiện.
 2. Bitget có quyền huỷ bỏ hoặc đình chỉ tài khoản người dùng và thu hồi các phần thưởng theo quyết định của riêng mình nếu người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các thoả thuận người dùng, quy tắc, chính sách, hoặc quy định, điều khoản và điều kiện, hoặc các thông báo (sửa đổi và lặp lại), hoặc nếu người dùng lợi dụng ưu đãi, làm gián đoạn, hoặc làm tổn hại đến hoạt động hợp pháp của chương trình ưu đãi.
 3. Bitget có quyền quyết định cuối cùng đối với Điều khoản và Điều kiện của chương trình ưu đãi này, bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi quy tắc ưu đãi hoặc hủy bỏ chương trình ưu đãi mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.