Trung tâm Thông báo

Bitget sẽ niêm yết Wrapped Alvey Chain (WALV). Tham gia và chia sẻ 270,000 WALV!

Bitget sẽ niêm yết Wrapped Alvey Chain (WALV). Tham gia và chia sẻ 270,000 WALV! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc niêm yết Wrapped Alvey Chain (WALV) trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 270,000 WALV!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 18:00 14/09 - 18:00 21/09 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Giao dịch WALV để chia sẻ 270,000 WALV!

Người dùng có khối lượng giao dịch WALV (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ/tín dụng) đạt 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ chia sẻ quỹ thưởng 270,000 WALV! Người dùng sẽ nhận thưởng theo tỉ lệ khối lượng giao dịch WALV cá nhân trên so với tổng khối lượng giao dịch của tất cả những người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận đến 1200 WALV. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.

Phần thưởng của bạn = khối lượng giao dịch WALV của bạn ÷ tổng khối lượng giao dịch WALV của tất cả những người tham gia × 270,000 WALV

Khối lượng giao dịch WALV = mua WALV + bán WALV (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ).

Hoạt động 2: Đăng ký sản phẩm Earn WALV để tận hưởng đến 50% APR!

Đăng ký sản phẩm Earn WALV nổi bật để tận hưởng APR lên đến 50%. Nhấp vào link bên dưới để đăng ký. Đừng bỏ lỡ nhé!

>>>‌ Đăng ký tại đây >>>

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

4. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

6. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

8. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.