Trung tâm Thông báo

Tuần thưởng Giao dịch Sao chép Spot! Tham gia để chia sẻ 18,000 USDT và còn hơn thế nữa!

Tuần thưởng Giao dịch Sao chép Spot! Tham gia để chia sẻ 18,000 USDT và còn hơn thế nữa! image 0

Tuần ưu đãi giao dịch sao chép spot đã bắt đầu! Bitget đang cung cấp nhiều hoạt động với tổng giải thưởng lên đến 18,000 USDT. Cả elite traderngười theo dõi sẽ có thể giành được các giải thưởng khác nhau khi giao dịch sao chép spot. Đừng bỏ lỡ những phần thưởng hậu hĩnh này!

[Tham Gia Ngay]

Thời gian ưu đãi: 04/09 – 10/09 (Giờ VN)

Nếu bạn là người theo dõi:

Hoạt động 1: Nạp tiền và thực hiện các giao dịch sao chép để chia sẻ 6000 USDT!

Những người theo dõi nạp trên 10 USDT vào Bitget và thực hiện các giao dịch sao chép spot tối thiểu 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ nhận được ngẫu nhiên 10—20 USDT. Tổng giải thưởng 6000 USDT dành cho 100 người tham gia đầu tiên đáp ứng các tiêu chí mỗi ngày.

Hoạt động 2: Mở khóa phần thưởng trị giá 1000 USDT bằng cách theo dõi elite trader!

Theo dõi ba spot elite trader và thực hiện giao dịch sao chép spot với số tiền bất kỳ cho mỗi nhà giao dịch trong thời gian ưu đãi để nhận 10 USDT. Tổng quỹ thưởng là 1000 USDT và được giới hạn cho 100 người tham gia đủ điều kiện đầu tiên. (Lưu ý: Những người theo dõi giao dịch sao chép spot có lợi nhuận hơn 1000 USDT thường theo dõi 3 elite trader.)

Tham khảo:

1. Hướng dẫn người theo dõi giao dịch sao chép spot

2. Hướng dẫn chọn nhà giao dịch

Nếu bạn là elite trader:

Hoạt động 1: Thực hiện các giao dịch elite spot mỗi ngày để mở khóa các quỹ thưởng!

Thực hiện giao dịch elite spot từ 100 USDT trở lên mỗi ngày để nhận một quỹ thưởng tương ứng chia đều. Bạn càng có nhiều ngày hợp lệ, phần thưởng của bạn càng lớn!

Ngày hợp lệ

Quỹ thưởng (USDT)

1

1000

3

2000

Lớn hơn 5

3000

Hoạt động 2: Thực hiện các giao dịch elite spot để giành chiến thắng lên đến 2000 USDT!

Các elite trader thực hiện các giao dịch elite spot trong thời gian ưu đãi sẽ được xếp hạng theo LờiLỗ của những người theo dõi họ và nhận được phần thưởng tương ứng.

Xếp hạng LờiLỗ của người theo dõi

Phần thưởng (USDT)

Hạng 1

2000

Hạng 2

1000

Hạng 3

500

Hạng 4 – 10

Chia sẻ 1500 USDT dựa trên LờiLỗ của người theo dõi

Tham khảo:

Hướng dẫn dành cho các spot elite trader

‌Điều khoản và Điều kiện:

1. Chỉ người dùng ở các khu vực nhất định đã đăng ký trên trang ưu đãi mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Chỉ tài khoản chính mới có thể đăng ký.

3. Người dùng tham gia nhiều ưu đãi cùng loại sẽ chỉ nhận được phần thưởng từ một trong các ưu đãi. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

4. Người dùng phải làm theo hướng dẫn để tham gia chương trình ưu đãi. Người tham gia không được phép trục lợi bằng các hành vi gây hại, chẳng hạn như sử dụng nhiều tài khoản hoặc thực hiện các hành vi gian lận khác. Bitget có quyền loại những người dùng bị phát hiện có các hành vi gây hại.

5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.