Trung tâm Thông báo

Dành riêng cho Người dùng Spot: Giao dịch Futures lần đầu, Nhận đến 610 BGB

Dành riêng cho Người dùng Spot: Giao dịch Futures lần đầu, Nhận đến 610 BGB image 0
Thân gửi Bitgetters,
Người dùng có thể nhận đến 610 BGB khi hoàn thành các nhiệm vụ như giao dịch futures lần đầu và mời bạn bè đăng ký Bitget.
Người dùng phải hoàn thành đăng ký trước khi nhận thưởng.
Dành riêng cho Người dùng Spot: Giao dịch Futures lần đầu, Nhận đến 610 BGB image 1
Thời gian sự kiện: 19:00 14/03/2023 - 19:00 21/03/2023 (Giờ VN)
Ưu đãi A: Nhận 10 BGB khi giao dịch futures lần đầu
Người dùng spot khi giao dịch futures lần đầu với số tiền bất kỳ có thể nhận 10 BGB.
Phần thưởng giới hạn cho 800 người tham gia đầu tiên. Ưu tiên người dùng tham gia sớm nhất!
Ưu đãi B: Nhận 10 BGB khi mời bạn bè
Khi người dùng spot mời bạn bè đăng ký tài khoản Bitget và người được mời thực hiện nạp tiền lần đầu với số tiền bất kỳ, cả hai đều có thể nhận 10 BGB.
Phần thưởng giới hạn cho 500 người tham gia đầu tiên. Mỗi UID chỉ có thể mời tối đa 10 người bạn. Ưu tiên người dùng tham gia sớm nhất!
Ưu đãi C: 500 BGB cho 3 nhà giao dịch hàng đầu
Trong thời gian diễn ra sự kiện, 3 người dùng (phải là người dùng mới hoặc người dùng spot) có khối lượng giao dịch futures tích lũy lớn nhất (Khối lượng mua + Khối lượng bán) có thể nhận được 500 BGB!
Những người dùng sử dụng Giao dịch Sao chép Futures Một nhấp sẽ không cần phải tự mở/đóng vị thế, thay vào đó họ có thể sao chép giao dịch futures của các nhà giao dịch và kiếm lợi nhuận với bất kỳ token nào.
Theo dõi những Nhà giao dịch Hàng đầu trên Bitget để kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng về biến động thị trường, chiến lược, giá cả hay các kỹ thuật giao dịch!
Điều khoản và Điều kiện:
  1. Người dùng phải đăng ký để tham gia sự kiện ( đăng ký tại đây), nếu không sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.
  2. Chỉ những người dùng spot nhận được email này từ Bitget mới có thể đăng ký tham gia sự kiện.
  3. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có thể thực hiện giao dịch futures với token bất kỳ.
  4. Người dùng có thể nhận phần thưởng từ các sự kiện khác nhau. Người dùng spot có thể nhận đến 610 BGB, những người được mời có thể nhận đến 510 BGB.
  5. Khối lượng giao dịch sao chép futures sẽ được tính vào khối lượng giao dịch futures tích lũy. Token sẽ được phân phối vào tài khoản Bitget của người dùng trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  6. Nếu nhiều tài khoản có cùng một địa chỉ IP, chỉ tài khoản đầu tiên sử dụng địa chỉ IP đó mới đủ điều kiện nhận thưởng. Đặc biệt nghiêm cấm hành vi gian lận và những vi phạm khác có ảnh hưởng đến tính công bằng của sự kiện. Người dùng bị phát hiện vi phạm các quy tắc sẽ bị loại.
  7. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.