left-back

Ký quỹ Spot Bitget thêm cặp OP/USDT

Thân gửi Bitgetters,
Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng ký quỹ spot Bitget (bao gồm ký quỹ cross và isolated) hiện đã thêm cặp giao dịch OP/USDT.
Bắt đầu giao dịch với nhiều cơ hội đầu tư hơn ngay bây giờ!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng tiền điện tử vẫn phải đối mặt với rủi ro và biến động lớn. Bạn nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.
Bitget Team