Trung tâm Thông báo

Spot

Bitget niêm yết Fine (FINE) tại Innovation Zone và Meme Zone
2023-09-21 19:00
Bitget niêm yết Evadore (EVA) tại Innovation Zone và Web3 Zone
2023-09-20 19:00
[Niêm yết đầu tiên] Bitget sẽ niêm yết AstroPepeX (APX) tại Innovation Zone, Meme Zone và AI Zone
2023-09-20 19:00
Bitget niêm yết Banana Gun (BANANA) tại Innovation Zone và BOT Zone
2023-09-19 18:00
Bitget niêm yết Tipcoin (TIP) tại Innovation Zone và SocialFi Zone
2023-09-19 12:00
Bitget niêm yết Shiba Saga (SHIA) tại Innovation Zone, Meme Zone và GameFi Zone.
2023-09-18 19:00
Bitget niêm yết Metacade (MCADE) tại Innovation Zone và GameFi Zone
2023-09-18 19:00
Bitget sẽ niêm yết Real Smurf Cat (SMURFCAT) tại Innovation Zone và Meme Zone
2023-09-15 20:00
Bitget niêm yết MAX Exchange Token (MAX) tại Innovation Zone và Platform Token Zone.
2023-09-14 19:00
Bitget niêm yết Wrapped Alvey Chain (WALV) tại Innovation Zone và Public Chain Zone.
2023-09-13 19:00
Bitget niêm yết Witch Token (WITCH) tại Innovation Zone và Metaverse Zone
2023-09-07 20:00
Bitget niêm yết NvirWorld (NVIR) tại Innovation Zone và NFT Zone.
2023-09-07 19:00
Bitget niêm yết Shiba V Pepe (SHEPE) tại Innovation Zone và Meme Zone
2023-09-07 17:00
Bitget niêm yết Dork Lord (DORKL) tại Innovation Zone và Meme Zone
2023-09-06 21:00
[Niêm yết đầu tiên] Bitget niêm yết YamaInuCoin (YAMA) tại Innovation Zone và Meme Zone
2023-09-06 18:00
Bitget niêm yết Minati Coin (MNTC) tại Innovation Zone và Metaverse Zone
2023-08-29 19:30
Bitget niêm yết GoMining (GOMINING) tại Innovation Zone và Web3 Zone
2023-08-29 19:00
Bitget niêm yết TomoChain (TOMO) tại Innovation Zone và Public Chain Zone
2023-08-29 19:00
Bitget niêm yết Pepe Community (PEPECOMMUNITY) tại Innovation Zone và Meme Zone
2023-08-28 17:00
[Niêm yết đầu tiên] Bitget sẽ niêm yết Solidus Ai Tech (AITECH) tại Innovation Zone và AI Zone
2023-08-27 17:00