Trung tâm Thông báo

Spot

Bitget niêm yết PORTAL (PORTAL), tham gia và chia sẻ $31,000 PORTAL!
2024-02-29 15:00
Bitget niêm yết Veloce (VEXT), tham gia và chia sẻ 35,000 VEXT!
2024-02-26 19:00
Thông báo về các cặp giao dịch mới trên Bitget Spot - 26/02/2024
2024-02-26 19:00
Bitget niêm yết Mintlayer (ML), tham gia và chia sẻ 14,000 ML!
2024-02-26 19:00
Bitget niêm yết IQ (IQ), tham gia và chia sẻ $10,000 IQ!
2024-02-26 17:00
Bitget niêm yết Altered State Machine Token (ASTO), tham gia và chia sẻ 125,000 ASTO!
2024-02-23 18:00
Bitget niêm yết HTX DAO (HTX), tham gia và chia sẻ 54,000,000,000 HTX!
2024-02-22 15:00
Bitget sẽ hủy niêm yết DIMO (DIMO) khỏi Spot OTC và niêm yết DIMO (DIMO) tại Innovation Zone và Web3 Zone. Tham gia và chia sẻ quỹ thưởng DIMO trị giá $10,000!
2024-02-21 19:00
Bitget niêm yết Autonolas (OLAS), tham gia và chia sẻ $10,000 OLAS!
2024-02-21 19:00
Bitget sẽ niêm yết Volumint (VMINT), tham gia và chia sẻ 2,800,000 VMINT!
2024-02-20 19:00
Bitget niêm yết Pixels (PIXEL) tại Innovation Zone và GameFi Zone
2024-02-19 18:00
Bitget sẽ niêm yết Starknet (STRK) vào ngày 20 tháng 2 năm 2024, tham gia và chia sẻ STRK trị giá $31,000!
2024-02-15 14:30
Bitget niêm yết Heroes of Mavia (MAVIA) tại Innovation Zone và GameFi Zone
2024-02-08 14:00
Bitget niêm yết TrueUSD (TUSD) tại Innovation Zone và DeFi Stablecoin Zone
2024-02-07 18:00
[Niêm yết đầu tiên] Bitget sẽ niêm yết NAVI Protocol (NAVX). Tham gia và chia sẻ 250,000 NAVX!
2024-02-07 17:30
Bitget niêm yết Dymension (DYM) tại Innovation Zone và Public Chain Zone.
2024-02-07 01:15
Bitget niêm yết Unigraph Protocol (GRPH), tham gia và chia sẻ 22,000 GRPH!
2024-02-06 20:00
Bitget sẽ niêm yết OriginTrail (TRAC). Tham gia và chia sẻ 40,000 TRAC!
2024-02-06 17:00
Bitget niêm yết Dynasty Wars (DWARS), tham gia và chia sẻ 2,400 DWARS!
2024-02-06 15:00
Bitget niêm yết BizAuto (BIZA) tại Innovation Zone và Web3 Zone
2024-02-05 19:00