Trung tâm Thông báo

Giải thưởng Hero Trader 2022! Bình chọn để nhận NFT giới hạn!

Giải thưởng Hero Trader 2022! Bình chọn để nhận NFT giới hạn! image 0
Thân gửi Bitgetters,

Nhằm tri ân sự ủng hộ và yêu mến của người dùng, Bitget ra mắt Giải thưởng Hero Trader 2022. Dựa trên dữ liệu giao dịch của các sản phẩm giao dịch sao chép vào năm 2022, Bitget đã chọn ra 75 người có tầm ảnh hưởng trong giao dịch futures, có đạo đức tốt và phẩm chất chuyên nghiệp từ nhiều khía cạnh, chúng tôi kính mời tất cả người dùng để bình chọn cho họ. Người dùng tham gia bỏ phiếu sẽ có cơ hội giành được NFT giới hạn, giá trị lên đến 2.500 USDT. Hãy cùng đến và bình chọn cho những nhà Hero Trader mà bạn ủng hộ!

Thời gian: 05/01/2023 - 19/01/2023

Tham gia ngay!

Điều khoản và Điều kiện:

1. Không thể đồng thời nhận phần thưởng sự kiện với các phần thưởng sự kiện khác cùng loại.

2. Phần thưởng NFT sẽ được phân phối trong vòng bảy ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

3. Vui lòng tham gia sự kiện theo yêu cầu. Hành vi vi phạm để thu lợi nhuận, bao gồm việc mở nhiều tài khoản và các hành vi gian lận khác đều bị nghiêm cấm. , Bitget có quyền loại người dùng khỏi tham gia.

4. Bitget sở hữu quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước.

Bitget Team
5 Tháng 1, 2023