left-back

Theo dõi BGB trên CoinMarketCap, Chia sẻ quỹ thưởng 10,000 BGB!

Kính gửi người dùng Bitget,

Chúng tôi vui mừng khởi động một chiến dịch để kỷ niệm bước nhảy vọt gần đây về thứ hạng của token của chúng tôi, Token Bitget (BGB), trên CoinMarketCap. Nhờ sự hỗ trợ của người dùng Bitget, thứ hạng của chúng tôi đã tăng vọt từ 2,600 lên 214 và chúng tôi muốn chia sẻ tin vui này bằng quà tặng 10.000 BGB!

Kiểm tra các chi tiết dưới đây:

Chỉ cần thêm BGB token vào Danh sách theo dõi của bạn trên CoinMarketCap.

Thời gian chiến dịch: 14:00 ngày 3/1 - 14:00 ngày 8/1 (Giờ VN)

Làm thế nào để Tham gia:

1. Truy cập Gleam và hoàn thành các bước sau:

  • Cung cấp Bitget UID và địa chỉ ví Polygon của bạn

  • Theo dõi Bitget trên Twitter

  • Tweet lại các tweet liên quan

  • Đăng nhập vào CoinMarketCap bằng địa chỉ ví Polygon bạn đã cung cấp, tìm kiếm token Bitget (BGB) và nhấn vào hình ngôi sao để thêm Bitget Token vào Danh sách theo dõi của bạn!

  • Chụp ảnh màn hình và tải nó lên biểu mẫu Gleam.

2. Sau 1 - 2 ngày, hãy đăng nhập Galxe bằng địa chỉ ví Polygon trước đó → tìm kiếm không gian Bitget → tìm chiến dịch “Theo dõi BGB trên CoinMarketCap - Chia sẻ Quỹ thưởng 10.000 BGB!” → xác minh địa chỉ ví của bạn.

3. Nhận OAT của bạn nếu địa chỉ của bạn được xác minh.

4. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 200 người dùng Bitget may mắn để nhận 50 BGB mỗi người. Phần thưởng sẽ được phân phối qua airdrop vào tài khoản Bitget của bạn.

Điều khoản và điều kiện:

  1. Phần thưởng sẽ được phân phối cho tài khoản spot tại Bitget của người chiến thắng trong vòng 10 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.

  2. Người dùng tham gia với cùng một địa chỉ IP sẽ được coi là không đủ điều kiện.

  3. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

Bitget Team

ngày 3 tháng 1, 2023