Trung tâm Thông báo

Earn

Bitget thông báo huỷ niêm yết sản phẩm Tiết kiệm RBW
2024-05-07 05:00
Quản lý Tài sản Bitget kết thúc tháng 4 với 10% APR
2024-05-01 10:00
Bitget ra mắt Staking BAND với 10-12% APR
2024-04-25 10:00
Tiết kiệm Playbux (PBUX) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 20% APR.
2024-04-25 06:30
Tiết kiệm Merlin Chain (MERL) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 20% APR.
2024-04-19 09:00
Tiết kiệm Nervos Network (CKB) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 40% APR.
2024-04-19 06:30
Bitget ra mắt Staking SAGA với 13-16% APR
2024-04-17 10:00
Tiết kiệm Massa (MAS) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 25% APR.
2024-04-15 10:30
Tiết kiệm Kitten Haimer (KHAI) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 40% APR.
2024-04-11 10:30
Tiết kiệm Dopamine (DOPE) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 20% APR.
2024-04-11 10:30
Tiết kiệm Saga (SAGA) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 20% APR.
2024-04-10 06:30
Tiết kiệm Chainge (XCHNG) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 30% APR.
2024-04-09 10:30
Tiết kiệm Katana Inu (KATA) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 30% APR.
2024-04-09 10:30
Tiết kiệm ChatAI (CHATAI) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 25% APR.
2024-04-08 07:00
Tiết kiệm Dimitra (DMTR) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 40% APR.
2024-04-05 10:30
Tiết kiệm Mumu the Bull (MUMU) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 40% APR.
2024-04-05 10:30
Tiết kiệm MicroVisionChain (SPACE) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 30% APR.
2024-04-05 10:30
Tiết kiệm KOALA AI (KOKO) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 20% APR.
2024-04-04 10:30
Tiết kiệm Wormhole (W) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 30% APR.
2024-04-04 06:30
Tiết kiệm Gaimin (GMRX) đã mở. Đăng ký ngay để tận hưởng 30% APR.
2024-04-03 10:30