Tin tức sản phẩm

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi image 0

Bitget chính thức ra mắt tính năng giới thiệu giao dịch sao chép vào ngày 14/09/2023 (Giờ VN)! Tất cả người dùng Bitget có thể mời người dùng mới tham gia giao dịch sao chép Bitget bằng cách chia sẻ link giới thiệu và cùng nhau kiếm lợi nhuận!

1. Sự khác biệt giữa Chương trình Giới thiệu Bitget và Tính năng Giới thiệu giao dịch sao chép

‌Khác ‌nhau

Giới thiệu giao dịch sao chép Bitget

Chương trình Giới thiệu Bitget

Người dùng mục tiêu

Người dùng chưa tham gia giao dịch sao chép Bitget

Người dùng chưa đăng ký trên Bitget

Yêu cầu để lượt giới thiệu thành công

Thiết lập giao dịch sao chép thông qua link giới thiệu giao dịch sao chép

Đăng ký trên Bitget thông qua link giới thiệu

Bắt đầu từ

Trang giao dịch sao chép

Trang đăng ký

2. Có thể truy cập tính năng giới thiệu giao dịch sao chép ở đâu?

Vị trí 1: Trang chủ elite trader

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi image 1

Vị trí 2: Chi tiết sao chép giao dịch hiện tại hoặc trước đây.

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi image 2

Vị trí 3: Huy hiệu elite trader

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi image 3

3. Câu hỏi thường gặp về giới thiệu giao dịch sao chép Bitget

Câu hỏi 1: Làm cách nào để một người được mời tham gia giao dịch sao chép Bitget?

Câu trả lời 1: Người được mời có thể sử dụng nút Sao chép và thiết lập giao dịch sao chép như sau:

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi image 4

Câu hỏi 2: Tôi có thể sử dụng tính năng giới thiệu giao dịch sao chép nếu tôi chưa từng thực hiện giao dịch sao chép trước đây không?

Câu trả lời 2: Được! Bạn có thể giới thiệu bằng cách chia sẻ trang chủ của một elite trader.

Câu hỏi 3: Có giới hạn số lượng người dùng tôi có thể mời tham gia giao dịch sao chép Bitget không?

Câu trả lời 3: Không có giới hạn, nhưng người được mời chỉ có thể được liên kết với một người giới thiệu.

Câu hỏi 4: Làm cách nào tôi có thể mời người dùng?

Câu trả lời 4: Bạn mời người dùng thông qua link giới thiệu, mã giới thiệu, hoặc mã QR.

Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi image 5