Trung tâm Thông báo

Thông báo tạm ngưng dịch vụ nạp BCCOIN-BEP20

Để cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho người dùng, Bitget đã tạm ngưng chức năng nạp BCCOIN-BEP20 từ ngày 23/6/2024 (UTC) cho đến khi có thông báo bổ sung.

Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian tạm ngưng, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo và gửi đến cộng đồng chính thức khi dịch vụ nạp BCCOIN-BEP20 mở lại.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về những bất tiện mà điều này có thể gây ra và xin cảm ơn sự thông cảm của bạn. Vui lòng cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của chúng tôi.