Trung tâm Thông báo

Thông báo về các cặp giao dịch mới trên Bitget Spot - 24/05/2024

Để mở rộng danh sách các lựa chọn của Bitget Spot và nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng, Bitget sẽ mở giao dịch spot cho cặp FLOKI/USDC, AR/USDC, APT/USDC, SHIB/USDC, CRV/USDC MINA/USDC. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian mở giao dịch: 17:00 24/05/2024 (Giờ VN)

Giao dịch Spot: FLOKI/USDC ; AR/USDC ; APT/USDC ; SHIB/USDC ; CRV/USDC ; MINA/USDC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!