Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo tạm ngưng chức năng Nạp và Rút ROSE

Nhằm cung cấp một trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho người dùng, Bitget đã tạm ngưng chức năng nạp và rút đối với ROSE từ ngày 3 Tháng 12, 2023(UTC+7) cho đến khi có thông báo bổ sung.

Xin lưu ý việc giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian tạm ngưng, chúng tôi sẽ thông báo đến cộng đồng chính thức và thực hiện các thông báo khi những chức năng này được mở lại.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và cảm ơn bạn đã thấu hiểu. Vui lòng cập nhật thông tin thông qua các kênh chính thức của chúng tôi.