Trung tâm Thông báo

Thông báo về việc tạm ngưng dịch vụ rút tiền MDT-ERC20 network

Do bảo trì nút (node), Bitget sẽ tạm dừng dịch vụ rút tiền mạng MDT-ERC20 bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2023 (UTC+7) cho đến một ngày sau đó.

Xin lưu ý rằng giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian ngừng hoạt động. Sau khi dịch vụ rút tiền MDT-ERC20 network có thể được mở lại, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng toàn cầu của mình trong một thông báo riêng hoặc thông qua cộng đồng chính thức.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và chân thành cảm ơn sự thông cảm của quý người dùng. Vui lòng cập nhật thông tin qua các kênh chính thức nào của Bitget.