Trung tâm Thông báo

Bitget hỗ trợ hoán đổi và đổi tên token Virtua (TVK) thành Vanar (VANRY)

Bitget sẽ hỗ trợ hoán đổi và đổi tên token Virtua (TVK) thành Vanar (VANRY).
Thông tin chi tiết như sau:
  • Dịch vụ nạp và rút TVK sẽ bị tạm ngưng vào lúc 14:00 28/11/2023 (Giờ VN).
  • Vào lúc 18:00 28/11/2023 (Giờ VN), Bitget sẽ hủy niêm yết cặp giao dịch spot TVK/USDT và hủy tất cả lệnh giao dịch spot đang chờ xử lý.
  • Token TVK sẽ được niêm yết trở lại trên Bitget với mã VANRY sau khi đổi tên (ví dụ: 1 TVK = 1 VANRY)
  • Tất cả số dư TVK sẽ được thu hồi và VANRY sẽ được phân phối cho tất cả người dùng đủ điều kiện theo tỷ lệ 1:1.
  • Địa chỉ hợp đồng VANRY mới:
Xin lưu ý:
  • Bitget sẽ dừng hỗ trợ nạp TVK sau khi hoán đổi và đổi tên.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo riêng cho người dùng về thời gian mở nạp, mở rút và mở giao dịch spot VANRY sau khi việc hoán đổi và đổi tên thương hiệu hoàn tất.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Thông báo: Công bố chi tiết hoán đổi token TVK thành VANRY
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.