left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Chế độ Cross/Isolated

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Sau đây là giới thiệu về chế độ ký quỹ Cross/Isolated trong One-Click Copy Trade của Bitget.

 

Cài đặt Cross/Isolated

Truy cập trang Futures và chuyển đổi chế độ vị thế tại góc trên bên phải của Đóng/Mở vị thế.

 

Lưu ý

Để chuyển đổi chế độ, bạn phải không có vị thế hoặc lệnh nào đang mở.Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group