left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Cài đặt Biệt danh/Ảnh đại diện của người theo dõi

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt biệt danh/ảnh đại diện của những người theo dõi trong One Click Copy Trade.

 

Biệt danh

  1. Vào trang Copy Trade – Bấm vào Copy Trade của tôi – Bấm vào Cài đặt biệt danh bên cạnh Ảnh đại diện (biểu tượng bút chì);
  2. Sau khi thiết lập, hãy đợi dịch vụ khách hàng xem xét và phê duyệt.

 

Ảnh đại diện

  1. Vào trang Copy Trade – Bấm vào Copy Trade của tôi – Bấm vào ảnh đại diện và tải lên;
  2. Sau khi thiết lập, hãy đợi dịch vụ khách hàng xem xét và phê duyệt.

 

Yêu cầu

  1. tự tiếng Trung, chữ cái và số được phép dùng để đặt biệt danh (tối đa 10 ký tự Trung Quốc hoặc 20 chữ cái và số);
  2. Xin lưu ý rằng biệt danh và ảnh đại diện không thể thay đổi sau khi thiết lập;
  3. Không hiển thị, tiết lộ hoặc ngụ ý các tài khoản xã hội hoặc thông tin liên hệ trong biệt danh, ảnh hồ sơ hoặc những nơi khác của bạn.

 

Ghi chú bổ sung

  1. Hệ thống sẽ sử dụng số điện thoại hoặc hộp thư của tài khoản đã đăng ký làm biệt danh mặc định nếu bạn không thể thiết lập biệt hiệu/ảnh đại diện.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group