left-back

Sự kiện Đầu tư Kép và Chính sách Phần thưởng cho Influencers

Thân gửi Bitgetters,

Bitget Earn đã ra mắt Đầu Tư Kép vào lúc 17:00, ngày 18/1/2023 (giờ VN). Nhanh tay đăng ký Đầu Tư Kép để chia sẻ phần thưởng 50,000 BGB!

Đầu Tư Kép là sản phẩm tài chính có APR thả nổi cao với 2 loại tài sản.

Đầu Tư Kép được chia thành 2 loại sản phẩm là "Mua thấp" và "Bán cao". Sự phân chia này giúp cho nhà đầu tư bỏ qua những biến động ngắn hạn của thị trường và đồng thời thu được APR cao.

👉 Đăng ký Đầu Tư Kép ngay

Thời gian sự kiện: 17:00, ngày 18/1 – 17:00, ngày 25/1 (giờ VN)

Phần thưởng Giới thiệu cho KOLs & Influencers

  • Phần thưởng Giới thiệu:

10 Influencers hàng đầu dựa trên số người được giới thiệu đăng ký Đầu tư Kép sẽ được nhận 500 BGB mỗi người trong thời gian diễn ra sự kiện.

Những người được bạn giới thiệu sẽ nhận:

  • Phần thưởng Morning Birds: Đến trước, được phục vụ trước

Chỉ 50 người dùng đầu tiên đăng ký bất kỳ sản phẩm Đầu Tư Kép nào trên 500 USDT, và có cơ hội nhận ngay 100 BGB.

  • Cùng nhau chia sẻ 50,000 BGB

Trong thời gian diễn ra sự kiện,mỗi người dùng đăng ký Đầu Tư Kép với bất kỳ số tiền nào sẽ cùng nhau chia sẻ phần thưởng trị giá 50,000 BGB.

Điều khoản và Điều kiện:

  1. Tất cả Influencers phải gửi Bitget UID của mình bằng cách nhấp vào nút bên dưới. Nếu không, họ sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.

  1. Phần thưởng sẽ được phân phối trực tiếp vào tài khoản spot của người thắng cuộc trong vòng 1 tuần sau khi chiến dịch kết thúc.

  2. Những Influencers đủ điều kiện chỉ có thể nhận 1 giải thưởng với mỗi UID. Chỉ đăng ký đầu tiên của người được giới thiệu đối với Đầu tư Kép sẽ được tính vào phần thưởng của Influencers.

  3. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện, bao gồm cả quyền hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước và loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu hoạt động gian lận.

Bitget Team

18 Tháng 1, 2023