left-back

Shark Fin 2022_1228 Chính Thức Ra Mắt!

Kính gửi người dùng Bitget:
Bitget chính thức ra mắt phiên bản sản phẩm Shark Fin 2022_1228!
Bitget Shark Fin là một sản phẩm tài chính được đảm bảo 100% vốn gốc và ít rủi ro. Sản phẩm này có APR được đảm bảo và lợi suất cao hơn nếu giá nằm trong phạm vi đặt trước, bất kể biến động của thị trường.
Đăng ký ngay:
Ưu điểm của sản phẩm Bitget Shark Fin:
  1. Vốn gốc được đảm bảo.
  2. APR cơ bản được đảm bảo và tiềm năng lợi suất cao hơn.
  3. APR thả nổi cao hơn các sàn đối thủ.
Quy trình đăng ký sản phẩm Shark Fin
  1. Thời gian đăng ký: 13:00 ngày 28/12 -- 13:00 ngày 30/12 (Giờ VN)
  2. Khóa và tích lũy lợi suất: 15:00 ngày 30/12 -- 15:00 ngày 6/1 (Giờ VN)
  3. Thời gian thanh toán: 15:00 ngày 6/1 (Giờ VN)
  4. Thu hồi vốn: Ngày 7/1
Bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Shark Fin trước khi đăng ký?
Tìm hiểu thêm vầ sản phẩm Shark Fin:
Disclaimer
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.
Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hột Bitget!
Bitget Team
28 tháng 12, 2022