Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Web3 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Web3 gồm 112 coin với tổng vốn hóa thị trường là $21.54B và biến động giá trung bình là -1.03%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.

Web3 th hin giai đon mi ni ca Internet, da trên phân quyn và đưc h tr bi công ngh blockchain. Không ging như các mô hình web truyn thng b thng tr bi các máy ch và t chc tp trung, Web3 hot đng trên nn tng s cái phân tán và token mt mã, thúc đy các tương tác k thut s trc tiếp, ngang hàng. Thông qua đó, ngưi dùng có th gi ch quyn riêng tư đi vi d liu và tài sn cá nhân ca mình, thc hin các giao dch mt cách minh bch và bt biến. Là sc mch cho các ng dng phi tp trung (DApps) và lĩnh vc tài chính phi tp trung (DeFi) đang phát trin mnh, Web3 ha hn mt lĩnh vc k thut s, nơi quyn t ch, quyn riêng tư và quyn s hu không ch là lý tưng mà còn là các tính năng tích hp.

Xem thêm

TênGiá24h %7d %Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hNguồn cung24h gần nhất‌Hoạt động
focusIcon
$7.64+0.20%+8.41%$10.98B$183.74M1.44B
Giao dịch
focusIcon
$17.83+3.47%+7.95%$10.47B$379.57M587.10M
Giao dịch
focusIcon
$12.47+1.71%-2.42%$5.79B$69.71M464.34M
Giao dịch
focusIcon
$6.18+4.28%+10.55%$3.44B$152.88M556.56M
Giao dịch
focusIcon
$0.3271+1.97%+2.74%$3.11B$91.98M9.51B
Giao dịch
focusIcon
$2.08+3.82%+2.88%$3.03B$52.77M1.46B
focusIcon
$2.37+2.98%-0.18%$2.37B$23.61M1000.00M
Giao dịch
focusIcon
$26+3.49%-2.59%$2.43B$63.47M93.40M
Giao dịch
focusIcon
Render
RenderRNDR
$10.29+2.69%-1.80%$4.00B$184.94M388.64M
Giao dịch
focusIcon
$0.2244+2.47%+0.45%$906.99M$34.27M4.04B
Giao dịch
focusIcon
Casper
CasperCSPR
$0.02950+2.41%+3.24%$355.13M$6.66M12.04B
Giao dịch
focusIcon
$0.{5}1207+0.96%+1.64%$1.17B$22.05M968.25T
Giao dịch
focusIcon
$40.31+1.81%-16.02%$2.64B$65.43M65.45M
Giao dịch
focusIcon
$0.2517+1.89%+4.68%$376.19M$10.06M1.49B
Giao dịch
focusIcon
$0.2817+2.90%+10.94%$385.10M$16.61M1.37B
Giao dịch
focusIcon
$26.05-6.03%+77.71%$819.96M$308.68M31.48M
Giao dịch
focusIcon
$4.19+0.62%-4.51%$674.82M$7.25M160.88M
Giao dịch
focusIcon
$3.56+2.66%+7.82%$341.54M$31.75M96.03M
Giao dịch
focusIcon
$5.23-0.17%-6.50%$1.25B$14.90M238.24M
focusIcon
$21.63-5.89%+3.96%$702.14M$70.35M32.46M
Giao dịch
focusIcon
$0.9657+1.39%+0.58%$548.87M$20.07M568.38M
Giao dịch
focusIcon
$2.31+1.17%+1.63%$1.96B$150.69M848.19M
Giao dịch
focusIcon
Audius
AudiusAUDIO
$0.2001-2.67%+28.91%$245.02M$44.00M1.22B
Giao dịch
focusIcon
$9.97+2.37%+26.54%$430.41M$5.96M43.18M
Giao dịch
focusIcon
$0.5316+1.80%+0.08%$531.60M$18.08M1000.00M
Giao dịch
focusIcon
$0.007247-2.27%+1.31%$415.13M$6.07M57.29B
focusIcon
$1.79+3.49%+16.60%$254.52M$6.54M142.55M
Giao dịch
focusIcon
Hive
HiveHIVE
$0.3233+0.48%+1.26%$161.89M$2.74M500.75M
focusIcon
$0.3161+2.57%+1.74%$284.74M$11.23M900.70M
Giao dịch
focusIcon
$0.8538+2.70%+6.36%$234.86M$6.33M275.08M
Giao dịch
focusIcon
$0.01746+7.51%+6.87%$772.60M$26.64M44.24B
Giao dịch
focusIcon
$9.8+3.07%+17.19%$147.29M$4.87M15.04M
focusIcon
API3
API3API3
$3.14+14.53%+28.24%$271.58M$39.17M86.42M
Giao dịch
focusIcon
Flux
FluxFLX
$0.9594+2.87%+6.75%$333.28M$10.64M347.38M
focusIcon
Cyber
CyberCYBER
$9.45+0.34%+26.23%$210.18M$41.41M22.24M
Giao dịch
focusIcon
$0.9367-4.19%+10.55%$379.96M$2.45M405.65M
Giao dịch
focusIcon
Storj
StorjSTORJ
$0.5665+1.35%+9.82%$218.29M$12.25M385.31M
Giao dịch
focusIcon
$3.15+0.11%+1.59%$228.36M$4.70M72.38M
Giao dịch
focusIcon
Steem
SteemSTEEM
$0.2861+2.36%+4.40%$132.38M$4.96M462.77M
focusIcon
$0.1677+1.55%+0.65%$167.67M$22.39M1000.00M
Giao dịch
focusIcon
$1.73-0.93%+5.43%$89.52M$6.02M51.82M
Giao dịch
focusIcon
Marlin
MarlinPOND
$0.02487+1.81%+9.92%$201.10M$5.06M8.09B
Giao dịch
focusIcon
NKN
NKNNKN
$0.1247+1.74%+12.71%$94.15M$6.15M754.83M
Giao dịch
focusIcon
$0.3533-1.54%+3.39%$287.05M$7.82M812.43M
Giao dịch
focusIcon
$0.1062+2.90%+9.96%$104.08M$25.65M979.78M
Giao dịch
focusIcon
$1.36+1.70%+15.58%$89.96M$5.33M66.29M
Giao dịch
focusIcon
$0.01507-1.79%-0.37%$54.07M$1.42M3.59B
Giao dịch
focusIcon
$0.1931+0.30%-1.16%$139.95M$5.23M724.65M
focusIcon
$0.8050+0.21%+0.95%$188.40M$217,761.2234.04M
focusIcon
XYO
XYOXYO
$0.008241+0.20%+4.91%$111.07M$798,450.8513.48B