Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3
Render

Giá RenderRNDR

focusIcon
subscribe
Coin định giá:
USD
RNDR
VectorImg
USD
1 RNDR = 10.5 USD
Cập nhật mới nhất 2024-05-29 04:43:44(UTC-0)
Mua RNDR

Tóm tắt dữ liệu giá Render trực tiếp

Giá trực tuyến của Render là $10.5 mỗi (RNDR / USD) hôm nay với vốn hoá thị trường là $4.08B USD. Khối lượng giao dịch 24 giờ là $266.79M USD. Giá RNDR theo USD được cập nhật trên thời gian thực. Render là +5.52% trong 24 giờ qua. Có nguồn cung lưu hành là 388,643,970 .

Giá cao nhất của RNDR là bao nhiêu?

RNDR có mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là $13.6, được ghi nhận vào 2024-03-17.

Giá thấp nhất của RNDR là bao nhiêu?

RNDR có mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $0.03676, được ghi nhận vào ngày 2020-06-16.

Dự đoán giá Render

Đặt dự đoán của bạn

Khi nào là thời điểm thích hợp để mua RNDR? Tôi hiện nên mua hay bán ?

Khi quyết định mua hay bán RNDR, trước tiên bạn phải xem xét chiến lược giao dịch của mình. Hoạt động giao dịch của các nhà giao dịch dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn cũng sẽ khác nhau. Phân tích kỹ thuật Bitget RNDR có thể cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo cho giao dịch.
Theo Phân tích kỹ thuật 4 giờ của RNDR, tín hiệu giao dịch là Mua mạnh.
Theo Phân tích kỹ thuật 1 ngày của RNDR, tín hiệu giao dịch là Mua mạnh.
Theo Phân tích kỹ thuật 1 tuần của RNDR, tín hiệu giao dịch là Mua mạnh.

Giá của RNDR vào năm 2025 sẽ là bao nhiêu?

Dựa trên mô hình dự đoán hiệu suất giá lịch sử của RNDR, giá RNDR dự kiến sẽ đạt $10.98 vào năm 2025.

Giá của RNDR vào năm 2030 sẽ là bao nhiêu?

Trong 2030, giá RNDR dự kiến sẽ tăng -16.00%. Đến cuối 2030, giá RNDR dự kiến sẽ đạt $11.19, với ROI tích lũy là +6.62%.
Mua Render với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Render ngay

Hiệu suất giá Render tính bằng USD

24h7d30d90d1y‌Tất cả thời gian
+5.52%-4.64%+32.00%+32.31%+312.07%+26934.13%
Mua Render ngay

Lịch sử giá Render tính bằng USD

Thời gianThấpCao
24h$9.9$10.5
7d$9.79$11.82
30d$6.9$11.82
90d$5.91$13.6
1y$1.3$13.6
‌Tất cả thời gian$0.03676(2020-06-16, 3 năm trước )$13.6(2024-03-17, 73 ngày trước )
Mua Render ngay

Thông tin thị trường Render

Vốn hóa thị trường
$4,080,232,300.26
+5.52%
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
$5,636,413,416.9
+5.52%
Khối lượng (24h)
$266,790,531.94
+8.39%
Thứ hạng thị trường
Tỷ lệ lưu hành
+73.00%
Khối lượng 24h / Vốn hóa thị trường
0.0653
Nguồn cung lưu hành
388,643,970 RNDR
Tổng nguồn cung / Nguồn cung tối đa
532,070,901.29 RNDR
536,870,912 RNDR
Giá ICO
Mua Render ngay
Mua Render với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Render ngay

Xếp hạng Render

Xếp hạng trung bình từ cộng đồng
4.6
Xếp hạng 101
Nội dung này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Về Render(RNDR)

Render là gì?

Render là mng kết xut GPU phi tp trung mang tính đt phá đưc thiết kế riêng cho các ngh sĩ, nhà thiết kế và studio k thut s. Đưc xây dng trên blockchain Ethereum, Render mong mun dân ch hóa quyn truy cp vào các kh năng kết xut cao cp. Vi nhu cu ngày càng tăng v sc mnh tính toán GPU trong lĩnh vc như chuyn đng 3D, hiu ng hình nh và thc tế o, đã xut hin s chênh lch. Mt bên là nhng chuyên gia yêu cu kh năng kết xut nâng cao và bên kia là nhng cá nhân có tim năng GPU chưa đưc khai thác. Render kết ni các bên này, đm bo s trao đi tài nguyên và dch v mt cách suôn s.

D án đưc to ra vào năm 2017 bi Jules Urbach, ngưi sáng lp OTOY, mt gii pháp phn mm da trên GPU đ hin th ni dung k thut s.

Ngun thông tin v Render

Whitepaper chính thc: https://renderfoundation.com/whitepaper

Website chính thc: https://rendernetwork.com/

Render hot đng như thế nào?

Np h sơ công vic

Các ngh sĩ hoc studio cn sc mnh tính toán ca GPU s gi công vic kết xut ca h lên Render Network.

Phân phi công vic

Render s dng cơ chế phi tp trung và minh bch đ phân phi công vic cho các GPU có sn đưc kết ni vi h thng. Phân phi này đm bo các nhim v đưc giao da trên kh năng ca GPU, ti ưu quá trình kết xut và đm bo hoàn thành kp thi.

Thc thi kết xut

Sau khi GPU nhn công vic đưc giao, chúng s thc hin các quy trình kết xut. Điu này đưc thc hin lin mch, tn dng các ngun lc tng hp t khp nơi trên thế gii.

Thanh toán Xác minh

Sau khi hoàn thành, kết qu s đưc gi li cho ngưi yêu cu. Blockchain Ethereum, vi các tính năng bt biến và minh bch, đm bo tt c nhim v và giao dch đu đưc xác minh, tránh các gian ln hoc sai lch tim n.

Vòng lp hiu qu này đm bo rng các công vic kết xut đưc hoàn thành nhanh chóng, tài nguyên đưc s dng ti ưu đng thi c ngưi yêu cu và nhà cung cp đu đưc thưng mt cách công bng.

RNDR Token là gì?

RNDR là coin chính cho tt c các giao dch trao đi trên nn tng:

- Thanh toán dch v: RNDR tiêu chun hóa thanh toán cho tt c ngưi dùng. Dù là đm bo dch v kết xut hay truy cp vào các tính năng khác ca nn tng, các token này đu giúp ti ưu hóa các giao dch.

- H tr cho tài nguyên: Nhng ngưi cung cp dch v GPU hoc "mining partners" s nhn đưc khon h tr bng token RNDR. Điu này không ch khuyến khích s tham gia mà còn thúc đy mt cng đng các nhà cung cp phát trin mnh m, không ngng nâng cao năng lc ca mng lưi.

- Staking và qun tr: Ging như các nn tng trên blockchain khác, token RNDR có th đưc stake. Điu này cho phép ngưi dùng tham gia qun tr mng Render, giúp h có tiếng nói trong quá trình phát trin và qu đo tương lai ca mng.

Tác đng ca Render đi vi tài chính

Tác đng ca Render đi vi ngành tài chính là biu tưng ca sc mnh biến đi các công ngh phi tp trung. Là mt nn tng s dng blockchain Ethereum đ cung cp dch v kết xut GPU, Render không ch dân ch hoá quyn truy cp vào tài nguyên k thut s cao cp mà còn đưa ra mt mô hình kinh tế mi. Bng cách to ra mt th trưng nơi sc mnh GPU có th là hàng hóa đ giao dch và mt công c sáng to k thut s, Render đã m ra cơ hi mi cho vic đu tư và doanh thu. Hơn na, vi vic gii thiu token RNDR làm phương tin trao đi, Render mang li tính thanh khon và hiu qu giao dch cho mt th trưng thích hp. S kết hp gia công ngh và tài chính này nhn mnh mt xu hưng rng hơn: vic tích hp ngày càng tăng ca các nn tng da trên blockchain vào h sinh thái tài chính truyn thng, m ra các cơ hi đu tư đa dng hơn và các sn phm tài chính mi.

Yếu t nh hưng giá ca Render

S biến đng giá RNDR hôm nay có th là đến t nhiu yếu t ni ti liên quan đến đng lc ca th trưng tin đin t. Mt yếu t quyết đnh quan trng đi vi giá Render là đng lc cung và cu trên các sàn giao dch khác nhau mà token này đưc niêm yết. Các nhà đu tư mun mua RNDER nên quan tâm theo dõi các nn tng khác nhau đ cp nht tin tc mi nht v token RNDR, điu này thưng có tác đng trc tiếp đến tâm lý th trưng. Hơn na, giá Render b nh hưng bi xu hưng chung trong th trưng tin đin t, đôi khi có th đưc đánh giá thông qua phân tích toàn din v token RNDR.

Trong bi cnh tin đin t ngày càng phát trin, d đoán giá tin đin t RNDR thưng b nh hưng bi nhng tiến b công ngh và quan h đi tác mà Render Network tham gia. Tính tin ích và vic áp dng phn mm kết xut 3D đóng vai trò quan trng trong vic xác đnh giá tr ca nó. Khi ngày càng nhiu cá nhân và doanh nghip nhn ra tim năng ca d án, điu đó có th dn đến vic gia tăng lch s giá ca token RNDR, phn ánh mt qu đo tích cc. Hơn na, vn hóa th trưng ca Render (RNDR) là mt yếu t quan trng khác mà các nhà đu tư cn quan tâm, vì nó cho thy đnh giá th trưng chung ca tin đin t, giúp đưa ra quyết đnh đu tư sáng sut.

Khi th trưng tiếp tc phát trin, vic theo dõi giá RNDR trc tiếp tr nên cn thiết cho c nhà đu tư và nhà giao dch. S phát trin và cp nht liên tc ca Render Network trong lĩnh vc công ngh blockchain có th là mt yếu t quan trng thúc đy giá ca nó. Các nhà đu tư luôn chú ý đến d liu và xu hưng theo thi gian thc đ có th h tr h đưa ra quyết đnh đu tư chiến lưc. Do đó, các nn tng cung cp thông tin chính xác và cp nht giá token Render là các ngun tài nguyên vô giá đi vi nhng ngưi mun tn dng cơ hi trong th trưng tin đin t. Bng cách điu chnh theo xu hưng th trưng và tn dng các phân tích chuyên sâu khác nhau, các nhà đu tư có th thu đưc li ích đáng k t khon đu tư ca h vào Render Network.

Giao dịch futures vĩnh cửu RNDR

Sau khi đã đăng ký thành công trên Bitget và mua USDT hoặc token RNDR, bạn có thể bắt đầu giao dịch phái sinh, bao gồm giao dịch futures và ký quỹ RNDR để tăng thu nhập của bạn.

Giá RNDR hiện tại là $10.5, biến động giá trong vòng 24 giờ là +5.52%. Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mở long hoặc short RNDR futures.

Tham gia giao dịch sao chép RNDR bằng cách theo dõi elite trader.

Sau khi đăng ký Bitget và mua thành công USDT hoặc token RNDR, bạn có thể bắt đầu giao dịch sao chép bằng cách theo dõi elite trader.

Tin tức về Render

Xem thêm
profileImg

IoTeX sẽ khám phá cơ hội hợp tác AI+DePIN với RNDR, io.net và Hivemapper.

Cointime2024/04/11 06:49

Mọi người cũng đang quan tâm về giá Render.

Giá hiện tại của Render là bao nhiêu?

Chúng tôi cập nhật giá Render theo USD theo thời gian thực. Nhận Giá của Render trực tuyến trên Bitget.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Render là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của Render là $266.79M.

Giá cao nhất mọi thời đại của Render là bao nhiêu?

Giá cao nhất mọi thời đại của Render là $13.6. Mức giá cao nhất mọi thời đại này là mức giá cao nhất của Render kể từ khi ra mắt.

Liệu tôi có thể mua Render trên Bitget?

Có, Render hiện đang khả dụng trên sàn giao dịch tập trung của Bitget. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua hướng dẫn Hướng dẫn mua của chúng tôi.

Tôi có thể nhận được thu nhập ổn định khi đầu tư vào Render không?

Như mọi người đều biết, Bitget cung cấp nền tảng giao dịch chiến lược, với các bot giao dịch thông minh để tự động hóa các giao dịch của bạn và kiếm lợi nhuận.

Tôi có thể mua Render ở đâu với mức phí thấp nhất?

Chúng tôi vui mừng thông báo nền tảng giao dịch chiến lược hiện đã có mặt trên sàn giao dịch Bitget. Bitget cung cấp mức phí giao dịch và độ sâu tốt hàng đầu trong ngành để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của nhà giao dịch.
Mua Render với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Render ngay
Đầu tư tiền điện tử, bao gồm mua Render trực tuyến qua Bitget, có thể chịu rủi ro thị trường. Bitget cung cấp các phương thức đơn giản và thuận tiện để bạn mua Render, bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng đưa thông tin đầy đủ đến người dùng của mình về từng loại tiền điện tử được cung cấp trên nền tảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả có thể phát sinh từ giao dịch mua Render của bạn. Trang này và các thông tin trong đó không được xem là chứng thực của bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào.

Giao dịch

‌Earn

RNDR khả dụng để giao dịch trên Sàn giao dịch Bitget và có thể được nắm giữ trên Bitget Wallet. Sàn giao dịch Bitget cũng là một trong những nền tảng CEX đầu tiên hỗ trợ giao dịch RNDR.
Bạn có thể giao dịch RNDR trên Bitget.

RNDR/USDT

Spot

RNDR/USDT

Ký quỹ

RNDR/USDT

USDT-M Futures

RNDR/USD

Coin-M Futures

Giao dịch sao chép

BountyHunter-Q
BountyHunter-Q
insight1211/1300
13324.40%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $127,815.01
BGUSER-GQBXPF73
BGUSER-GQBXPF73
insight493/500
23210.55%
‌ROI
Tổng lợi nhuận $63,309.17

Nguồn thông tin về RNDR

Thẻ

Hợp đồng
ThêmThêm
https://img.bitgetimg.com/multiLang/develop/web/ETH.png
Ethereum
0x6de0...e4aeb24
Ethereum
Ethereum
Link
RenderRenderRenderRender

Lịch sự kiện

Mua Render với 1 USD
Gói chào mừng trị giá 1000 USDT dành cho người dùng mới của Bitget!
Mua Render ngay

Tài sản liên quan

Mọi người cũng xem
Những người đã xem RNDR cũng quan tâm đến các loại tiền điện tử sau.
Tài sản thịnh hành
Tài sản có thay đổi lớn nhất về lượt xem trang duy nhất trên Bitget.com trong 24 giờ qua.
Tiền điện tử phổ biến
Lựa chọn 12 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường.
Đã thêm gần đây
Các loại tiền điện tử đã được thêm gần đây nhất.
Vốn hóa thị trường tương đối
Trong tất cả các tài sản Bitget, 12 tài sản này có vốn hóa thị trường gần nhất với Render.