Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Layer 2 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Layer 2 gồm 37 coin với tổng vốn hóa thị trường là $18.56B và biến động giá trung bình là +4.96%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.

Layer 2 là mt giao thc th cp đưc xây dng trên mng blockchain chính, chng hn như Ethereum. Gii pháp tân tiến này giúp gii quyết các hn chế v kh năng m rng, tc đ và chi phí thưng gây cn tr đi vi các mng layer 1. Bng cách kích hot các giao dch ngoài chui và thc thi hp đng thông minh, các giao thc Layer 2 tn dng các k thut mã hóa như kênh trng thái, sidechain, plasma chain đ đt đưc các giao dch nhanh hơn và tiết kim chi phí hơn, t đó gim nghn mng và gim phí gas. Cách tiếp cn theo lp này nâng cao tri nghim tng th ca ngưi dùng, thúc đy vic áp dng rng rãi các ng dng phi tp trung trong khi vn duy trì tính bo mt cơ bn và tính tin cy ca blockchain cơ s.

Xem thêm

TênGiá24h %7d %Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hNguồn cung24h gần nhất‌Hoạt động
focusIcon
Polygon
PolygonMATIC
$0.5771+8.10%-10.54%$5.72B$248.53M9.91B
Giao dịch
focusIcon
$0.8281+3.91%-8.29%$2.70B$258.23M3.26B
focusIcon
$0.8196+6.14%-16.15%$2.37B$253.18M2.90B
Giao dịch
focusIcon
$1.55+8.37%-19.39%$2.33B$63.99M1.51B
focusIcon
$1.92+9.57%-11.01%$2.16B$246.85M1.12B
Giao dịch
focusIcon
$0.7216+2.57%-33.30%$938.36M$95.40M1.30B
Giao dịch
focusIcon
$0.2256+12.61%-21.38%$828.97M$634.35M3.67B
focusIcon
Aevo
AevoAEVO
$0.4893+2.40%-30.69%$411.23M$59.10M840.48M
Giao dịch
focusIcon
$1.01+3.12%-31.40%$328.57M$52.47M325.32M
Giao dịch
focusIcon
$53.14+3.01%-13.05%$302.18M$19.09M5.69M
Giao dịch
focusIcon
$0.05461+6.01%-14.35%$294.04M$24.00M5.38B
Giao dịch
focusIcon
$0.1668+3.53%-21.06%$227.97M$10.73M1.37B
Giao dịch
focusIcon
$0.1643+6.74%-17.68%$134.64M$3.97M819.56M
Giao dịch
focusIcon
$0.2886+1.34%-29.59%$103.89M$37.53M360.00M
focusIcon
Myria
MyriaMYRIA
$0.004045+14.18%-20.38%$79.05M$1.49M19.54B
Giao dịch
focusIcon
$2.53+4.17%-29.70%$52.02M$2.00M20.58M
focusIcon
$0.2637+4.46%-10.71%$45.26M$3.81M171.62M
focusIcon
$0.01025-2.39%-8.00%$19.39M$703,845.981.89B
focusIcon
Gaimin
GaiminGMRX
$0.002251-4.23%-30.32%$14.93M$469,622.266.63B
focusIcon
$0.1827+7.70%-20.68%$11.73M$2.29M64.20M
Giao dịch
focusIcon
$0.04218+0.88%-7.31%$8.33M$2.19M197.44M
Giao dịch
focusIcon
Bitrock
BitrockBROCK
$0.06812+4.31%-11.59%$6.28M$520,737.3692.19M
Giao dịch
focusIcon
$0.03340+1.30%-34.35%$2.73M$43,672.8181.67M
focusIcon
$0.001180-19.47%-10.26%$751,104.45$80,091.38636.76M
focusIcon
$0.001749+6.59%-16.56%$125,614.23$071.82M
focusIcon
HYTOPIA
HYTOPIATOPIA
$0.03323+3.28%-5.11%$0$67,667.230.00
focusIcon
CYBRIA
CYBRIACYBA
$0.002022+4.00%+28.46%$0$53,921.790.00
focusIcon
$0.01767+12.78%-31.26%$0$3.36M0.00
Giao dịch
focusIcon
BVM
BVMBVM
$0.8826-1.37%-10.34%$0$1.41M0.00
focusIcon
$0.005873-3.19%-27.80%$0$30,133.230.00
focusIcon
$0.0009424+10.15%-19.96%$0$6,303.420.00
focusIcon
$0.002756+4.10%-6.91%$0$35,247.540.00
focusIcon
$2.03+11.53%-5.54%$0$768,858.690.00
focusIcon
xDAI
xDAIxDAI
$1+0.30%-0.87%$0$32,373.530.00
focusIcon
$0.1205-2.81%-3.88%$0$86,437.760.00
focusIcon
$0.02718+4.50%+20.49%$0$94,652.720.00