ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กฎ ST ของ Bitget

เรียน Bitgetter ทั่วโลก

Bitget ได้เปิดตัวกฎ “Special Treatment (ST)” เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเทรด สภาพคล่องของโทเค็น และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของผู้ใช้ Bitget จะใส่เครื่องหมาย “ST” กำกับไว้ที่โทเค็นบางรายการบนแพลตฟอร์ม โดยอ้างอิงตามกฎด้านล่างนี้

โทเค็นจะได้รับเครื่องหมาย ST หากมีคุณสมบัติ ดังนี้:

1. โทเค็นที่ขาดความลึกในตลาด (Market Depth) ซึ่งหมายความถึงการมีสภาพคล่องต่ำมาเป็นระยะเวลานาน

2. โทเค็นที่ราคาผันผวนสูง (พบว่าราคาลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาอันสั้น)

3. โทเค็นที่มีปริมาณการเทรดต่ำ

4. โทเค็นที่มีการยุบทีมประจำโปรเจกต์

5. โทเค็นจากโปรเจกต์ที่ไม่ได้มีการพัฒนาต่อหรือยุติการทำงานลงแล้ว

6. โทเค็นที่มีการตรวจพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่มุ่งหวังจะหลอกลวงผู้ใช้

7. โทเค็นที่ทีมประจำโปรเจกต์ล้มละลายหรือมีโอกาสที่จะล้มละลาย

8. โทเค็นที่มีทีมประจำโปรเจกต์อันต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมการละเมิดกฎหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

9. โทเค็นที่มีการละเมิดกฎของ Bitget อย่างร้ายแรง

ขอแนะนำให้ผู้ใช้เลือกใช้และดำเนินการกับโปรเจกต์ที่มีเครื่องหมาย ST กำกับอยู่ด้วยความระมัดระวัง รวมถึงปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม Bitget จะคอยสังเกตและตรวจสอบโปรเจกต์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยเราจะทำการเพิกถอนโทเค็น หากพบว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

โทเค็นที่มีเครื่องหมาย ST กำกับอยู่ซึ่งไม่ได้มีการพัฒนาใดๆ หลังจากระยะเวลาสังเกตการณ์ 30 วัน

โทเค็นที่เข้าข่ายตามกฎ ST เป็นครั้งที่ 4