Tin tức sản phẩm

Thỏa thuận Bitget Savings

Trước khi mua các sản phẩm Bitget Savings (sau đây gọi là Savings), người dùng phải đọc toàn bộ Thỏa thuận Bitget Savings (sau đây gọi là Thỏa thuận) cẩn thận, đồng thời hiểu đầy đủ Thỏa thuận và các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận. Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về thỏa thuận này, vui lòng không tiến hành đến bước tiếp theo.

Bằng việc sử dụng nền tảng Bitget (sau đây gọi là "chúng tôi", "nền tảng" hoặc "Bitget") và các dịch vụ liên quan, cũng như xác nhận thông qua website hoặc bất kỳ phương tiện chấp nhận nào của Thỏa thuận này, người dùng được xem là đã hiểu đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này và đồng ý với Thỏa thuận này với chúng tôi.

Lưu ý: Trong trường hợp người dùng không chắc chắn hoặc phản đối bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận này trước khi đồng ý với các điều khoản, chúng tôi đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi giải thích và làm rõ hơn cho người dùng, từ đó hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định độc lập chấp nhận hay không chấp nhận Thỏa thuận này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1.1 Tuyên bố pháp lý

Trước khi sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp, người dùng được yêu cầu xác nhận không cư trú trong khu vực bị hạn chế (bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Balkan, Belarus, Myanmar, Bờ Biển Ngà, Crimea-Ukraine, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela và Cộng hòa Zimbabwe) và quốc gia hoặc khu vực của người dùng có lệnh trừng phạt việc sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Người dùng sẽ tự chịu bất kỳ rủi ro và trách nhiệm pháp lý nào xuất phát từ việc sử dụng các dịch vụ của Bitget tại một quốc gia hoặc khu vực nơi hoạt động sử dụng được đề cập bị cấm. Khi tham gia vào các dịch vụ Savings, người dùng cần hiểu rõ các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, thừa nhận rằng lợi nhuận không được đảm bảo và thận trọng khi đưa ra quyết định giao dịch.

1.2 Tuyên bố về rủi ro bất khả kháng

1.2.1 Trong trường hợp một trong hai bên bị cản trở thực hiện toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này hoặc chậm trễ thực hiện do sự kiện bất khả kháng, bên đó có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên còn lại về sự kiện bằng văn bản hoặc điện tử trong vòng 20 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng nói trên.

1.2.2 Bên gặp phải sự kiện bất khả kháng phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tổn thất và tiếp tục thực hiện Thỏa thuận này ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được xử lý, ngoại trừ trường hợp không thể hoặc không cần thiết phải thực hiện.

1.2.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chênh lệch nào giữa kết quả dự kiến và thực tế của dịch vụ đầu tư tài chính do các yếu tố bất khả kháng gây ra.

1.2.4 Thuật ngữ "bất khả kháng" trong Thỏa thuận này đề cập đến các sự kiện khách quan không thể lường trước, tránh hoặc khắc phục, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, cháy, nổ, sét, động đất, bão,...) và các sự kiện xã hội (chiến tranh, hỗn loạn, kiểm soát của chính phủ, thay đổi đột ngột trong chính sách và luật pháp quốc gia, đình công, tấn công bởi tin tặc hoặc vi-rút máy tính, điều chỉnh kỹ thuật của bộ phận viễn thông,..)

1.3 Sửa đổi Thỏa thuận

Có tính đến sự phát triển và thay đổi liên tục về bản chất và nội dung của các dịch vụ thông tin Internet, người dùng đồng ý rằng Bitget có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này và thông báo cho người dùng về những sửa đổi thông qua các phương tiện trực tuyến hoặc bằng bất kỳ phương tiện phù hợp nào khác. Người dùng đồng ý truy cập website thường xuyên và liên tục cập nhật những thay đổi mới nhất của Thỏa thuận. Nếu người dùng không đồng ý với những thay đổi trong Thoả thuận được sửa đổi, người dùng sẽ dừng hoạt động đăng ký và không sử dụng các dịch vụ do Bitget cung cấp. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Bitget, người dùng được xem là đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Thỏa thuận cập nhật này.

2. Định nghĩa

2.1 T Day: Đề cập đến một ngày tự nhiên được tính theo giờ Singapore.

2.2 Thu nhập có thể phân phối: Biểu thị một phần thu nhập hoạt động, do Bitget thu được từ việc cung cấp các dịch vụ khác nhau đối với những token được khoá và được hỗ trợ bằng quản lý rủi ro và bảo mật hệ thống vững chắc, sau khi trừ đi các chi phí cần thiết.

2.3 Khóa: Hành động khóa các token được chỉ định trong các sản phẩm Bitget Earn theo các điều khoản đã thỏa thuận.

2.4 Mở khóa: Hành động mở khóa và rút token về tài khoản spot của người dùng trong thời gian đã thỏa thuận.

2.4.1 Mở khóa đồng nghĩa với quy đổi: Khi hết thời gian thỏa thuận hoặc thời gian mở khóa, các token bị khóa trong nhóm khai thác thường sẽ được tự động rút về tài khoản spot của người dùng.

2.4.2 Người dùng có thể lựa chọn giữa các sản phẩm kỳ hạn và các sản phẩm có thời hạn linh hoạt. Các sản phẩm kỳ hạn có thể được quy đổi sớm hơn thời hạn, trong khi các sản phẩm có thời hạn linh hoạt có thể được truy cập một cách linh hoạt.

2.4.3 Các token đặc biệt bị hạn chế bởi các quy tắc trên chuỗi và thời gian rút tiền phải được thiết lập theo quy tắc trên chuỗi của token đó.

3. Tuyên bố và bảo đảm cho người dùng

3.1 Người dùng tại đây tuyên bố và đảm bảo đối với chúng tôi như sau. Các tuyên bố và đảm bảo này sẽ được xem là được tái khẳng định mỗi khi người dùng sử dụng các dịch vụ:

3.1.1 Trong trường hợp của cá nhân, người dùng xác nhận rằng họ từ 18 tuổi trở lên hoặc bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào khác được pháp luật hiện cho phép ký kết hợp đồng. Hơn nữa, người dùng khẳng định rằng họ có thẩm quyền cần thiết theo luật và quy định có liên quan để tham gia vào một hợp đồng ràng buộc và thực hiện nghĩa vụ được nêu trong Thỏa thuận này.

3.1.2 Trong trường hợp là một tổ chức hoặc tổ chức pháp nhân, người dùng khẳng định họ có khả năng pháp lý và quyền hạn cần thiết để tham gia vào Thỏa thuận này, và các nghĩa vụ của người dùng dưới Thỏa thuận này có tính ràng buộc đối với người dùng.

3.1.3 Người dùng xác nhận rằng việc sử dụng các dịch vụ của Bitget không vi phạm hoặc mâu thuẫn với bất kỳ luật liên quan nào liên quan đến họ. Hơn nữa, người dùng đảm bảo rằng hành động của họ không vi phạm bất kỳ giới hạn hợp đồng nào ràng buộc họ hoặc ảnh hưởng đến tài sản được sử dụng liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Người dùng xác nhận rằng họ không phải đối mặt với bất kỳ biện pháp trừng phạt kinh tế nào được áp đặt bởi bất kỳ chính phủ hoặc chính quyền quốc tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan như Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu, Chính phủ Anh, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông hoặc Cơ quan tiền tệ Singapore.

3.1.4 Người dùng xác nhận rằng việc sử dụng dịch vụ của họ chỉ vì lợi ích cá nhân của cá nhân và khẳng định thêm rằng họ không sử dụng dịch vụ thay mặt cho bên thứ ba hoặc có bất kỳ người thụ hưởng đối tác nào, trừ khi họ đã được chúng tôi chấp thuận trước.

3.2 Đối với dữ liệu đăng ký và thông tin do người dùng cung cấp (thông tin đăng ký), người dùng đồng ý với những điều sau:

3.2.1 Người dùng xác nhận rằng thông tin đăng ký được cung cấp là hợp pháp, xác thực, chính xác và đầy đủ.

3.2.2 Người dùng sẽ thông báo ngay cho Bitget về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đăng ký được cung cấp. Nếu thông tin đăng ký do người dùng cung cấp bị phát hiện là bất hợp pháp, không xác thực, không chính xác hoặc không đầy đủ, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả phát sinh.

3.2.3 Bitget có quyền áp đặt một số hạn chế nhất định đối với tài khoản và/hoặc tạm thời đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng đối với các dịch vụ Bitget dựa trên thông tin đăng ký được cung cấp của người dùng và phù hợp với trách nhiệm tuân thủ và chính sách kiểm soát rủi ro nội bộ của Bitget.

3.2.4 Trừ khi được Bitget chấp thuận rõ ràng bằng văn bản trước, mỗi người dùng chỉ được phép tạo và đăng ký một tài khoản với Bitget.

3.2.5 Bitget có quyền yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng và/hoặc tài chính của chủ tài khoản cho các mục đích tuân thủ như xác minh KYC (Xác minh danh tính) và/hoặc chống rửa tiền.

3.2.6 Người dùng được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu tương ứng để sử dụng các tính năng nhất định của các dịch vụ do Bitget cung cấp. Trong trường hợp người dùng không thể truy cập tài khoản của họ vì những lý do như quên mật khẩu tài khoản, Bitget có quyền yêu cầu một số thông tin nhất định, bao gồm thông tin nhận dạng, để xác định quyền sở hữu thực sự của tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn: bằng chứng nhận dạng, bằng chứng cư trú, bằng chứng về số điện thoại/email và bất kỳ thông tin nhận dạng nào về hoạt động của họ trên website, chẳng hạn như ID giao dịch, số thứ tự, số tiền rút,... Người dùng cam kết rằng họ sẽ không chia sẻ tên người dùng và/hoặc mật khẩu của họ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc cấp quyền truy cập vào tài khoản của họ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho việc người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của người dùng, cũng như bất kỳ hậu quả hoặc tổn thất nào phát sinh từ đó. Nếu người dùng nghi ngờ rằng tên người dùng và/hoặc mật khẩu của họ đã được một cá nhân khác biết đến, hoặc nếu họ nghi ngờ việc sử dụng trái phép tài khoản của họ bởi một bên thứ ba, họ có nghĩa vụ phải thông báo kịp thời cho Bitget.

3.2.7 Khi sử dụng dịch vụ, người dùng phải tuân thủ luật pháp quốc gia, đảm bảo rằng nguồn tài sản tiền điện tử của họ là hợp pháp và tuân thủ, đồng thời không tham gia rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác.

4. Truyền thông về rủi ro

4.1 Người dùng hiểu và thừa nhận rằng việc tham gia vào việc mua các sản phẩm tài chính và các dịch vụ liên quan đến hoạt động của họ luôn có rủi ro. Danh sách các rủi ro được nêu trong Điều 4.1 này không đầy đủ và Bitget có quyền đơn phương xác định các rủi ro đó. Những rủi ro này, cũng như những rủi ro khác có thể phát sinh ngay bây giờ hoặc trong tương lai, có thể ngăn người dùng có được bất kỳ lợi ích nào, dẫn đến tổn thất tài chính hoặc thậm chí dẫn đến việc chấm dứt các dịch vụ chúng tôi cung cấp:

4.1.1 Việc mua các sản phẩm tài chính và các dịch vụ liên quan phát sinh từ hoạt động mua bán các sản phẩm này tiềm ẩn rủi ro về tài chính, quy định và nhiều rủi ro khác. Trước khi mua các sản phẩm tài chính và các dịch vụ liên quan từ hoạt động này, người dùng nên đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ blockchain, cũng như hiểu biết toàn diện về các tính năng và rủi ro của các sản phẩm tài chính tương ứng. Bất kỳ quyết định nào của người dùng về việc mua các sản phẩm tài chính và các dịch vụ liên quan phát sinh từ hoạt động của họ phải dựa trên nghiên cứu độc lập và/hoặc tư vấn từ chuyên gia khi cần thiết. Bitget mặc định rằng người dùng là những chuyên gia có kiến thức về ngành và hiểu rõ về các rủi ro liên quan đến các dịch vụ mà họ tham gia. Điều quan trọng cần lưu ý là cả Thỏa thuận này và bất kỳ dịch vụ nào do Bitget cung cấp đều không được hiểu là lời khuyên từ Bitget cho người dùng.

4.1.2 Giá trị của bất kỳ sản phẩm tài chính nào được cung cấp bởi Bitget có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitget, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thay đổi trong các thông số/thuộc tính của sản phẩm tài chính, biến động giá thị trường và phần cứng lỗi thời.

4.1.3 Đôi khi, Bitget sẽ tiến hành bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống. Người dùng thừa nhận rằng họ không nên cho rằng các dịch vụ do Bitget cung cấp là liên tục và không bị gián đoạn. Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác của các bên, Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các tổn thất do đình chỉ và gián đoạn do bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống nào gây nên.

4.1.4 Không có phương pháp xác minh hoặc công nghệ bảo mật máy tính nào là an toàn tuyệt đối. Người dùng đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến các sự kiện tấn công hoặc đánh cắp danh tính.

4.1.5 Người dùng hiểu và đồng ý rằng Bitget có quyền công bố, sửa đổi và/hoặc cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ thông qua website, email, cuộc gọi dịch vụ khách hàng, tin nhắn và các kênh chính thức khác. Bitget không chịu trách nhiệm về thông tin thông qua các kênh không chính thức. Nếu người dùng có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của thông tin được gửi thay mặt cho Bitget, người dùng phải liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

4.2 Trước khi mua bất kỳ sản phẩm tài chính nào do Bitget cung cấp, người dùng phải xác định xem sản phẩm tài chính có phù hợp với khả năng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mình hay không. Bằng cách mua bất kỳ sản phẩm tài chính nào do Bitget cung cấp, người dùng nhận ra, hiểu và chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan đến các hoạt động như khai thác, mua, bán, trao đổi và nắm giữ các sản phẩm tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

4.2.1 Biến động lớn về giá cả thị trường: Giá có thể giảm mạnh, thậm chí có thể về không.

4.2.2 Giao dịch có thể mất một khoảng thời gian để xác nhận. Dù có khả năng thấp, nhưng phải thừa nhận rằng một số giao dịch nhất định có thể không bao giờ được xác nhận. Các giao dịch chưa được xác nhận tức là chúng chưa được hoàn thành.

4.2.3 Giao dịch không thể đảo ngược. Nếu người dùng gửi bất kỳ số tiền nào đến một địa chỉ không chính xác, người dùng sẽ không thể hủy giao dịch hoặc khôi phục các khoản tiền đó.

4.2.4 Tiền có thể bị mất hoặc không khả dụng cho người dùng nếu người dùng mất hoặc quên bất kỳ mã PIN hoặc mật khẩu cần thiết nào cần thiết để truy cập và sử dụng.

4.2.5 Có thể tồn tại những lỗi kỹ thuật chưa được biết đến trong công nghệ blockchain.

4.2.6 Các luật, quy định và chính sách mới có thể được giới thiệu và ban hành ở các quốc gia/khu vực khác nhau có ảnh hưởng đến việc thực hiện Thỏa thuận này.

4.2.7 Rủi ro của dự án: Các dự án DeFi liên quan đến những điều không thể lường trước như lỗ hổng hợp đồng không được dự báo, các cuộc tấn công của tin tặc và nguy cơ dừng hoạt động của các dự án trên chuỗi.

5. Thỏa thuận này sẽ được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, phiên bản tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.

6. - Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Thoả thuận này.