Tin tức sản phẩm

Thoả thuận người dùng Bitget Staking

1. Chúng tôi tự hào cho ra mắt Bitget Staking, một dịch vụ staking và khai thác tài sản tiền điện tử dành cho người dùng Bitget.com

2. Khi sử dụng Bitget Staking, bạn đồng ý vô điều kiện với tất cả các điều khoản của Bitget.com và Hỏi&Đáp, đồng thời uỷ quyền cho Bitget.com phân phối tiền lãi theo quy tắc của nền tảng.

2.1 Quy đổi (Tiêu chuẩn): Nếu bạn stake vào ngày D, bạn có thể yêu cầu quy đổi sau ngày D+1. Thời gian quy đổi phải phù hợp với các nút trên chuỗi. Tham khảo miêu tả trên trang sản phẩm Staking để biết thêm chi tiết. Token đã stake và tiền lãi (sau khi trừ phí dịch vụ) sẽ được phân phối vào tài khoản spot của bạn sau thời gian quy đổi. (Sẽ không có tiền lãi trong thời gian quy đổi).

2.2 Quy đổi (Nhanh): Nếu bạn stake vào ngày D, tuỳ vào dự án, bạn có thể yêu cầu quy đổi nhanh vào ngày D+3. Tài sản đã stake và tiền lãi sẽ được phân phối vào tài khoản spot của bạn trong vòng 10 phút, nền tảng sẽ khấu trừ 10% số tiền dưới dạng phí dịch vụ. Hạn ngạch hàng ngày bị hạn chế và phần vượt giá giới hạn chỉ có thể được quy đổi vào ngày tiếp theo.

3. Khi sử dụng Bitget Staking, bạn đồng ý rằng Bitget sẽ phân bổ và giao thu nhập tiền lãi một cách hợp lý theo quy tắc của nền tảng.

4. Khi sử dụng Bitget Staking, bạn phải hiểu rõ các rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử và tiến hành một cách thận trọng. Bạn đồng ý rằng tất cả các khoản đầu tư trên Bitget.com phản ánh ý định đầu tư thực sự của bạn và bạn chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn cũng như lợi nhuận từ các quyết định đầu tư của mình. Tất cả các khoản đầu tư trên Bitget của bạn phản ánh ý định đầu tư thực sự của bạn và bạn đồng ý rủi ro cũng như lợi nhuận tiềm năng từ các quyết định đầu tư đó.

5. Khi sử dụng Bitget Staking, bạn phải tuân thủ luật pháp của quốc gia mình và đảm bảo rằng các nguồn tài sản của bạn là hợp pháp và tuân thủ luật pháp.

6. Khi sử dụng Bitget Staking, bạn phải hiểu rõ các rủi ro liên quan đến đầu tư tài sản kỹ thuật số và đưa ra quyết định phù hợp.

7. Bitget có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ Bitget Staking. Bitget có thể tạm dừng hoặc kết thúc dịch vụ khi cần thiết.

8. Bitget có quyền sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian và sẽ công khai những sửa đổi đó thông qua các thông báo trên website. Sẽ không có thông báo bổ sung. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ Bitget Staking trên website của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi.

9. Bitget Staking có thể gặp phải sự cố chậm trễ, đình chỉ, chấm dứt hoặc sai lệch do độ trễ của mạng lưới, lỗi hệ thống máy tính hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Mặc dù Bitget sẽ luôn cố gắng duy trì hoạt động dịch vụ ổn định và hiệu quả, nhưng không có đảm bảo nào được đưa ra. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả ngoài ý muốn nào phát sinh từ những điều trên.

10. Thoả thuận người dùng này có thể khả dụng trong các phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn bất kỳ, phiên bản tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Với tư cách là người dùng, tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận người dùng Bitget Staking. Tôi nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan.