Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn
Giao dịchHướng dẫn Người mớiGiao dịch Futures
Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures

Người mới
2024-05-13 | 10m

Tng quan

● Các loại lệnh cho phép người dùng tạo lệnh đáp ứng tiêu chí giao dịch của họ, chỉ định cách thực hiện lệnh và mức giá cụ thể.

● Hiểu về các loại lệnh khác nhau và cách sử dụng chúng sẽ giúp cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn trên Bitget.

Lnh là gì?

Về cơ bản, lệnh là một hướng dẫn để mua hoặc bán một tài sản trên thị trường hoặc Bitget. Lệnh được tạo bởi người dùng muốn mua hoặc bán tài sản. Trước khi thảo luận về các loại lệnh, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm về maker và taker trong giao dịch.

Thị trường tiền điện tử được tạo thành từ các lệnh của maker (người tạo) và taker (người lấy). Lệnh của maker được đặt trên sổ lệnh thay vì thực hiện ngay lập tức. Maker và taker đóng các vai trò khác nhau, cả hai đều cần thực hiện giao dịch và duy trì hoạt động của thị trường.

Ví d: gi s bn to lnh gii hn đ bán 1 BTC khi giá đt $60,000. Các lnh này to ra (make) thanh khon cho th trưng, giúp các nhà giao dch khác d dàng mua hoc bán BTC ngay lập tức khi đáp ứng điều kiện. Những người mua hoặc bán ngay lập tức được gọi là taker. Nói cách khác, taker s thc hin các lnh do maker to ra.

Các sàn giao dịch thường tính phí thấp hơn cho maker để khuyến khích họ cung cấp thanh khoản. Trên Bitget, người dùng thông thường phải trả phí 0.02% cho maker và 0.06% cho taker khi giao dịch futures. Tìm hiểu thêm về phí .

Các loi lnh

Lệnh thị trường, lệnh giới hạn và lệnh kích hoạt là các loại lệnh phổ biến trong cả giao dịch spot và giao dịch futures. Trong ng d n cho ngư i m i trên Bitget - Thu t ng quan tr ng khi giao d ch futures , chúng tôi đã giải thích từng loại lệnh này.

1. Lnh th trưng

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures image 0

Loại lệnh đơn giản nhất trong Giao d ch futures Bitget lnh th trưng. Như tên gọi, lệnh thị trường là lệnh đưc thc hin ngay lp tc mc giá th trưng hin ti. Lưu ý rằng trong những thị trường biến động như thị trường tiền điện tử, lnh s đưc khp vi mc giá tt nht hin có, có thể khác với giá tại thời điểm thực hiện. Nếu lệnh không khớp hay khớp không hoàn toàn, hệ thống sẽ tiếp tục đặt lệnh ở mức giá gần nhất có khả năng khớp lệnh cao nhất.

2. Lnh gii hn

Mặt khác, lnh gii hn lại hơi khác một chút. Mặc dù cũng được thiết lập để thực hiện càng sớm càng tốt, lnh gii hn s ch đưc thc hin khi đáp ng đưc mc giá ch đnh hoc tt hơn. Lệnh giới hạn được đặt trong sổ lệnh ở mức giá giới hạn cụ thể do người dùng xác định và sẽ chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến giá giới hạn (hoặc tốt hơn). Vì vậy, lệnh giới hạn giúp người dùng mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Không giống như lệnh thị trường, thực hiện ngay lập tức ở giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn được đặt trong sổ lệnh và chỉ được kích hoạt khi đạt đến giá đã đặt.

Gi s bn mun mua futures vĩnh c u BTCUSDT và giá hin ti là 66,000 USDT. Sau khi nhp s USDT bn mun s dng cho giao dch, lnh th trưng s đưc thc hin ngay lp tc mc giá tt nht.

Nếu bn mun mua futures vĩnh cu BTCUSDT vi mc giá tt hơn, hãy chn Lnh gii hn và nhập giá bạn muốn giao dịch (ví dụ: 66,000 USDT). Lnh s đưc đưa vào s lnh và thc hin mc giá gn nht vi 66,000 USDT.

3. Lnh kích hot

Lnh kích hot được đặt với số lượng và giá xác định trước khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt. Tiền sẽ không bị đóng băng trước khi lệnh được kích hoạt. Lưu ý rằng lệnh có thể không được thực hiện vì phải tuân theo mức giá hoặc đòn bẩy định trước.

Ví d: khi giá th trưng đt đến điu kin kích hot (ví d 66,000 USDT), lnh th trưng s đưc đt và thc hin ngay lp tc hoc lnh gii hn s đưc đt và thc hin khi đt đến mc giá đnh trưc.

Nói chung, ba loại lệnh này đều phù hợp cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý những khái ni m giao d ch futures khác, chẳng hạn như loại ký quỹ (USDT/coin khác), chế độ ký quỹ (cross/isolated), mức đòn bẩy và hướng (long/short). Hơn nữa, do nhiều người mới không biết về các tính năng của sản phẩm futures và thường bỏ qua đòn bẩy và ký quỹ, việc đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ vô cùng quan trọng.

4. Lnh cht li/ct l

Lệnh cht li (TP) sẽ đóng một vị thế khi có lãi, trong khi lệnh ct l (SL) giúp hạn chế thua lỗ đối với vị thế hiện tại. Cả hai đều có thể được đặt dễ dàng bằng chức năng Chốt lời/Cắt lỗ.

Bitget cung cấp chức năng Chốt lời/Cắt lỗ giúp người dùng có thể đặt trước giá chốt lời/cắt lỗ. Khi giá thị trường gần nhất đạt đến mức giá chỉ định, lệnh sẽ được đặt ở mức giá tốt nhất hiện có. Người dùng chỉ cần nhập giá và số lượng Chốt lời/Cắt lỗ để đặt lệnh.

Lệnh chốt lời/cắt lỗ có thể được áp dụng khi người dùng có vị thế mở nhưng không thể liên tục theo dõi thị trường. Về nguyên tắc, chúng có thể sử dụng bất cứ lúc nào tùy theo nhu cầu thực tế của người dùng.

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures image 1

Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế long BTCUSDT với giá $66,000, việc đặt Chốt lời/Cắt lỗ dựa trên các giá trị trong sơ đồ trên có nghĩa là lnh cht li s đưc kích hot đ cht li khi giá tăng lên $70,000, nhưng lnh ct l s đưc kích hot đ gim ri ro khi giá gim xung còn $60,000.

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures image 2

Nếu bạn mở vị thế short BTCUSDT với giá $66,000, việc đặt Chốt lời/Cắt lỗ dựa trên các giá trị trong sơ đồ trên có nghĩa là lnh ct l s đưc kích hot đ kim soát ri ro khi giá tăng lên $70,000, nhưng lnh cht li s đưc kích hot đ cht li khi giá gim xung còn $60,000.

Nếu thị trường biến động mạnh, lệnh Chốt lời/Cắt lỗ có thể không được thực hiện toàn bộ hoặc một phần.

5. Lnh Ch đăng

Sau khi hiểu về các loại lệnh chung trong giao dịch futures, giờ đây chúng ta có thể khám phá một số loại lệnh nâng cao hơn. Ví dụ: lệnh Ch đăng là lệnh giới hạn nâng cao nhằm đảm bảo rằng các lệnh của bạn không khớp với các lệnh đã có trên sổ lệnh và phí giao d ch của bạn được tính theo mức phí maker.

Lệnh chỉ đăng phục vụ hai mục đích chính:

1. Đảm bảo phí maker thấp hơn.

2. Tránh tổn thất do lỗi thao tác.

Mục đích đầu tiên rất dễ hiểu vì phí maker thường thấp hơn phí taker. Để hiểu rõ hơn về mục đích thứ hai, chúng ta có thể sẽ thua lỗ nhiều hơn ở mức giá kích hoạt mà chúng ta đặt ra so với mức giá tốt nhất trên thị trường. Ví dụ: việc vô tình thêm hoặc bỏ số 0 trong lệnh có thể dẫn đến tổn thất đáng kể khi thực hiện. Bằng cách bật tính năng chỉ đăng, khi bạn cố gắng mua tiền điện tử ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại, hệ thống sẽ tự động hủy lệnh để bảo vệ bạn khỏi việc mua ở mức giá quá cao.

6. Lnh trailing stop

Lnh trailing stop l nh nâng cao cho phép người dùng đặt lệnh đặt trước khi thị trường di chuyển theo điều kiện cụ thể. Khi giá thị trường/giá đánh dấu đạt mức giá cao nhất/thấp nhất × (1 ± phương sai theo dõi), lệnh sẽ được đặt ở mức giá thị trường tốt nhất. So với lệnh Chốt lời/Cắt lỗ, lệnh trailing stop phù hợp hơn để nắm bắt các điểm đảo chiều trên thị trường, chẳng hạn như đảo chiều giá trong thị trường biến động, đóng vị thế và cắt lỗ khi xu hướng đảo ngược hoặc chuyển đổi giữa chiến lược xu hướng và đi ngang.

Ưu điểm của lệnh trailing stop nằm ở khả năng quản lý mức lợi nhuận và nhân rộng chiến lược giao dịch. Với trailing stop, giá cắt lỗ sẽ điều chỉnh khi lợi nhuận tăng lên, cho phép tăng lợi nhuận tiềm năng đồng thời đóng và khóa lợi nhuận kịp thời khi giá giảm. Ngoài ra, lệnh trailing stop rất dễ thiết lập, giảm chi phí liên quan đến việc theo dõi thị trường liên tục và điều chỉnh lệnh thủ công. Vì lệnh trailing stop dựa trên quy tắc nên chúng giúp ngăn chặn việc đưa ra các quyết định bốc đồng khi theo dõi biến động thị trường, giúp chiến lược giao dịch có thể nhân rộng hơn.

Hướng dẫn cho người mới trên Bitget - Giới thiệu về các loại lệnh futures image 3

Ví d: gi s giá th trưng hin ti ca futures vĩnh cu BTCUSDT là $60,000. Bn k vng giá s tiếp tc gim nhưng tin rng có th s phc hi sau khi BTC gim xung còn $50,000. Trong trưng hp như vy, bn có th đt giá kích hot lnh trailing stop mc $50,000 và phương sai theo dõi mc 2%. Lnh trailing stop s đưc kích hot khi BTC gim t $60,000 xung $50,000.

Gi s giá th trưng hin ti ca futures vĩnh cu BTCUSDT là $60,000 và bn k vng BTC s tiếp tc tăng trên $68,000 USD ri điu chnh. Bn mun đóng các lnh long khi có s điu chnh đáng k. Do đó, bn có th đt lnh trailing stop mc $68,000, vi phương sai theo dõi 1%.

Nếu giá tăng lên $67,000 và sau đó gim xung còn $62,000, lnh s không đưc kích hot do chưa đt đến giá kích hot, mc dù có phương sai theo dõi trên 1%. Sau đó, giá li tăng lên $68,000, đt mc giá kích hot và h thng s bt đu giám sát phương sai theo dõi. Giá sau đó gim xung còn $61,000, tc là (68,000 - 61,000) ÷ 68,000 = 1.02%, đt phương sai theo dõi 1% và kích hot trailing stop.

Kết lun

Cho dù nắm bắt cơ hội thị trường thông qua lệnh thị trường, đặt giá chính xác thông qua lệnh giới hạn hay tự động hóa bot giao d ch thông qua các lệnh có điều kiện, trang bị kiến thức toàn diện về tất cả các loại lệnh giúp người dùng điều hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên mục tiêu giao dịch của họ. Sau khi tìm hiểu kỹ về những nguyên tắc cơ bản này, bạn sẽ có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch theo sở thích và mục tiêu cá nhân để trở thành một nhà giao dịch thông thái.

Bài viết liên quan

ng d n cho ngư i m i trên Bitget - Futures là gì?

ng d n cho ngư i m i trên Bitget - Cách th c hi n giao d ch futures đ u tiên c a b n

ng d n cho ngư i m i trên Bitget - Cách tránh b thanh lý

ng d n cho ngư i m i trên Bitget - Gi i thi u đ y đ v USDT-M Futures, USDC-M Futures và Coin-M Futures

ng d n cho ngư i m i trên Bitget - Các thu t ng giao d ch futures chính và các tình hu ng ng d ng c a chúng