Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Phân tích kỹ thuật BANG USD

Thước đo này hiển thị tổng quan phân tích kỹ thuật thời gian thực BANG cho khung thời gian bạn đã chọn. Tóm tắt\ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo dao động và điểm pivot.

Xếp hạng kỹ thuật BANG

BANG
BANG
BANG
$0.003119
-2.72%1 ngày
Tóm tắt
Bán : 7
Trung lập : 6
Mua : 12
Chỉ báo dao động
Bán : 2
Trung lập : 4
Mua : 4
Đường trung bình động
Bán : 5
Trung lập : 2
Mua : 8

Tóm tắt

Xếp hạng kỹ thuật: Mua

Bán : 7
Trung lập : 6
Mua : 12
Theo xếp hạng kỹ thuật 1 ngày của BANG, tín hiệu giao dịch là Mua.
Trong số các chỉ báo dao động, 2 chỉ báo có xu hướng bán, 4 chỉ báo có xu hướng mua và 4 chỉ báo có xu hướng trung lập.
Trong số các chỉ báo đường trung bình động, 5 chỉ báo có xu hướng bán, 8 chỉ báo có xu hướng mua và 2 chỉ báo có xu hướng trung lập.
Tóm gọn lại, có 7 chỉ báo có xu hướng bán, 12 chỉ báo có xu hướng mua và 6 chỉ báo có xu hướng trung lập.
Giao dịch ngay

Chỉ báo dao động

Xếp hạng kỹ thuật: Mua

Bán : 2
Trung lập : 4
Mua : 4
TênGiá trịĐánh giá
RSI(14)
57.79
Trung lập
STOCH(9,6)
87.69
Bán
STOCHRSI(14)
0.9814
Trung lập
MACD(12,26)
0.{5}9224
Mua
ADX(14)
38.55
Mua
Williams %R
-12.3150
Trung lập
CCI(14)
135.05
Bán
ATR(14)
-
-
Hights/Lows(14)
0.003202
Mua
Awesome Oscillator(14)
0.0001739
Trung lập
ROC
13.69
Mua

Đường trung bình động

Xếp hạng kỹ thuật: Mua

Bán : 5
Trung lập : 2
Mua : 8
TênGiá trịĐánh giá
EMA(10)
0.002973
Mua
SMA(10)
0.002920
Mua
EMA(20)
0.002933
Mua
SMA(20)
0.002880
Mua
EMA(30)
0.002963
Mua
SMA(30)
0.002858
Mua
EMA(50)
0.003083
Mua
SMA(50)
0.003086
Mua
EMA(100)
0.003394
Bán
SMA(10)
0.003173
Bán
EMA(200)
0.003688
Bán
SMA(200)
0.003992
Bán
IBL
-
Trung lập
VWMA
-
Trung lập
HMA
0.003205
Bán

Điểm pivot

PivotCổ điểnFibonacciCamarillaWoodieDM
S3
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
-
S2
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
-
S1
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
P
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
R1
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
R2
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
-
R3
0.003112
0.003112
0.003112
0.003112
-

Chọn từ nhiều loại hình giao dịch

Báo cáo Bitget Research

Xem thêm

Về xếp hạng kỹ thuật

Định nghĩa

Xếp hạng kỹ thuật là một công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp xếp hạng của một số chỉ báo kỹ thuật để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các giao dịch có lợi nhuận dễ dàng hơn.

Tính toán

Đây là những tiêu chí được sử dụng để xác định xếp hạng của các chỉ báo riêng lẻ được sử dụng. Lưu ý rằng những thay đổi từ nến gần nhất được sử dụng để xác định trạng thái giảm hoặc tăng:

Tất cả đường trung bình động (MA)

Mua — giá trị MA < giá

Bán — Giá trị MA > giá

Trung lập — Giá trị MA = giá

Đám mây Ichimoku

Mua — đường cơ sở < giá, đường chuyển đổi cắt giá từ bên dưới, đường dẫn 1 > giá và đường dẫn 1 > đường dẫn 2

Bán — đường cơ sở > giá, đường chuyển đổi cắt giá từ bên trên, đường dẫn 1 < giá và đường dẫn 1 < đường dẫn 2

Trung lập - Không Mua không Bán

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)

Mua — chỉ báo < 30 và đang tăng

Bán — chỉ báo > 70 và đang giảm

Trung lập - Không Mua không Bán

Stochastic

Mua — đường chính <20 và đường chính đi qua đường tín hiệu

Bán — đường chính> 80 và đường chính cắt ngang dưới đường tín hiệu

Trung lập - Không Mua không Bán

Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI)

Mua — chỉ báo ≤ 100 và đang tăng

Bán — chỉ báo > 100 và đang giảm

Trung lập - Không Mua không Bán

Chỉ báo định hướng trung bình (ADX)

Mua — Chỉ báo > 20 và đường +DI ở trên -DI

Bán — Chỉ báo > 20 và đường +DI ở dưới -DI

Trung lập - Không Mua không Bán

Chỉ báo dao động tuyệt vời (AO)

Mua — đĩa và giá trị lớn hơn 0 hoặc ở trên đường 0

Bán — đĩa và giá trị thấp hơn 0 hoặc ở dưới đường 0

Trung lập - Không Mua không Bán

Đà

Mua — giá trị chỉ báo đang tăng

Bán — giá trị chỉ báo đang giảm

Trung lập - Không Mua không Bán

MACD

Mua — giá trị dòng chính > giá trị đường tín hiệu

Bán — giá trị dòng chính < giá trị đường tín hiệu

Trung lập - Không Mua không Bán

RSI ngẫu nhiên

Mua — xu hướng giảm, đường K và D < 20 và đường K vượt qua đường D

Bán - xu hướng tăng, đường K và D> 80 và đường K cắt dưới đường D

Trung lập - Không Mua không Bán

Williams Percent Range (Williams %R)

Mua — chỉ báo < dải dưới và đang tăng

Bán — chỉ báo > dải trên và đang giảm

Trung lập - Không Mua không Bán

Sức mạnh của bò và gấu

Mua — xu hướng tăng, BearPower < 0 và BearPower đang tăng

Bán — xu hướng giảm, BullPower> 0 và BullPower đang giảm

Trung lập - Không Mua không Bán

Bộ chỉ báo dao động cuối cùng (UO)

Mua — UO > 70

Bán — UO < 30

Trung lập - Không Mua không Bán

Giá trị của xếp hạng Bán là –1, xếp hạng Trung lập là 0 và xếp hạng Mua là 1. Xếp hạng nhóm và tổng thể được tính bằng mức trung bình xếp hạng chỉ báo riêng lẻ.

Các đề xuất cho nhóm hoặc xếp hạng tổng thể dựa trên giá trị xếp hạng số và được xác định theo các tiêu chí sau:

[—1.0 ≤ giá trị < —0.5] — Bán Mạnh

[—0.5 ≤ giá trị < —0.1] — Bán

[—0.1 ≤ giá trị ≤ 0.1] — Trung lập

[0.1 < giá trị ≤ 0.5] — Mua

[0.5 < giá trị ≤ 1.0] - Mua Mạnh

Nội dung cơ bản

Các đề xuất được mỗi chỉ báo đưa ra dựa trên xếp hạng được tính toán cho các chỉ báo phụ trong đó.

Đánh giá tổng thể của một chỉ báo bao gồm hai nhóm lớn các chỉ báo phụ. Đầu tiên bao gồm SMA và EMA với độ dài khác nhau (độ dài MA là 10, 20, 30, 50, 100 và 200), Đám mây Ichimoku (9, 26, 52), VWMA (20) và HullMA (9). Cái thứ hai được tính trên các chỉ báo dao động sau: RSI (14), Stochastic (14, 3, 3), CCI (20), ADX (14, 14), AO, Momentum (10), MACD (12, 26, 9), RSI ngẫu nhiên (3, 3, 14, 14), Williams %R (14), Sức mạnh của Bò và Gấu và UO (7,14,28). Đánh giá của mỗi nhóm được tính riêng. Bạn có thể chọn nhóm trong cài đặt chỉ báo và tính toán xếp hạng tương ứng được hiển thị trên biểu đồ.

Những gì cần tìm

Công cụ xếp hạng kỹ thuật được thiết kế để có các giá trị dao động trên và dưới đường 0. Các giá trị được vẽ dưới dạng biểu đồ các thanh màu đỏ, xanh lá cây và xám và phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn xem giá trị của xếp hạng MA, xếp hạng dao động hoặc mức trung bình của cả hai.

Các cột có màu xám khi giá trị của chỉ báo nằm trong khoảng từ 0.1 đến —0.1. Các cột màu xanh lá cây bão hòa dần cho thấy các giá trị tăng trên mức 0.1, trong khi các cột màu đỏ bão hòa dần cho thấy giá trị giảm xuống mức –0.1.

Nhãn ở cuối biểu đồ hiển thị trạng thái của MA, chỉ báo dao động và xếp hạng tổng thể. Màu sắc được xác định bởi giá trị của xếp hạng: xám cho trung tính, xanh lá cây cho Mua hoặc Mua mạnh và đỏ cho Bán hoặc Bán mạnh.

Tóm tắt

Xếp hạng kỹ thuật có thể là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị cho các nhà phân tích và nhà giao dịch. Nhiều nhà giao dịch sử dụng một lựa chọn các chỉ báo bổ sung để đưa ra quyết định tốt hơn. Công cụ xếp hạng kỹ thuật của chúng tôi đơn giản hóa nhiệm vụ này bằng cách kết hợp các chỉ báo phổ biến nhất và tín hiệu của chúng.

Về chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo dao động

Chỉ báo dao động phổ biến và được sử dụng rộng rãi vì chúng là các chỉ báo hàng đầu báo hiệu sự thay đổi xu hướng tiềm năng chưa bắt đầu. Loại chỉ báo này dao động giữa hai giới hạn, trên và dưới một điểm giữa. Giá trị của chúng giúp đánh giá sức mạnh và động lực của một xu hướng. Các chỉ báo dao động cũng thường báo hiệu nếu thị trường quá mua hoặc quá bán (nghĩa là nếu giá cao một cách không chính đáng hoặc thấp một cách không chính đáng), điều này có thể chỉ ra sự đảo ngược của xu hướng. Điều này có thể được dùng để xác định khi nào nên đóng các vị thế.

Chỉ báo dao động hoạt động tốt nhất ở các thị trường khác nhau vì chúng có thể hiển thị quá sớm các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong các thị trường có xu hướng. Những điều phổ biến cần tìm là giao điểm giữa, tiếp cận giá trị tối đa hoặc tối thiểu và phân kỳ đều đặn hoặc ẩn. Các chỉ báo dao động thường được vẽ bằng một đường thẳng hoặc biểu đồ. Có nhiều loại chỉ báo dao động, bao gồm chỉ báo cường độ tương đối, chỉ báo dao động ngẫu nhiên, chỉ báo sức mạnh thực và chỉ báo dao động cuối cùng.

Đường trung bình động

Đường trung bình động là các chỉ báo trễ (hoặc phản ứng) dựa trên giá, hiển thị giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động là một cách tốt để đo đà, xác nhận xu hướng và xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Về bản chất, đường trung bình động làm mịn “nhiễu” khi cố gắng diễn giải biểu đồ. Nhiễu được tạo thành từ những biến động về cả giá và khối lượng. Bởi vì đường trung bình động là các chỉ báo chậm phản ứng với các sự kiện đã xảy ra, chúng không được sử dụng làm chỉ báo dự đoán mà là các chỉ báo diễn giải để xác nhận và phân tích.

Trên thực tế, đường trung bình động tạo thành cơ sở của một số công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác, chẳng hạn như dải Bollinger và MACD. Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, tất cả đều lấy cùng một tiền đề cơ bản và thêm một biến thể. Đáng chú ý nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA), đường trung bình động có trọng số (WMA) và đường trung bình Hull (HMA).

Điểm pivot

Phân tích điểm pivot là một kỹ thuật để xác định các mức chính mà giá có thể phản ứng. Các điểm pivot có xu hướng hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự và có thể là điểm ngoặt. Kỹ thuật này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày, mặc dù các khái niệm này có giá trị cho nhiều khung thời gian khác nhau. Có một số phương pháp xác định các điểm chính xác. Các loại điểm trục phổ biến là truyền thống, Fibonacci, Woodie, classic, camarilla và DM. Mỗi loại có phương pháp tính toán riêng.

Hầu hết sử dụng biến thể của giá đáng kể, chẳng hạn như mức cao, thấp nhất và giá mở cửa và đóng cửa, sau đó áp dụng tính toán để xác định các điểm này. Tất cả chúng đều tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự bổ sung bên cạnh các điểm pivot và có thể được sử dụng để xác định thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch hoặc phạm vi của thị trường. Các nhà giao dịch bảo thủ tìm kiếm xác nhận bổ sung trước khi tham gia giao dịch. Cho dù các điểm pivot được sử dụng một mình hay kết hợp với các kỹ thuật khác, chúng là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ của nhà giao dịch kỹ thuật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bitget không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào chỉ dựa trên các đề xuất từ các chỉ báo xếp hạng kỹ thuật. Các đề xuất chỉ cho biết việc đáp ứng các điều kiện nhất định của một bộ chỉ báo riêng lẻ có thể giúp người dùng phát hiện các điều kiện thuận lợi cho giao dịch phù hợp với chiến lược của họ.