Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Giá tiền điện tử hôm nay

Về giá tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mã hoá để bảo mật. Chúng hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất là Bitcoin, bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.

Giá của một loại tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cùng các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo cũng như các thay đổi về quy định. Giá trị của một loại tiền điện tử có thể dao động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến tiền điện tử là một khoản đầu tư có mức biến động cao.

Làm thế nào để tôi dự đoán giá của tiền điện tử?

Ai là người quyết định giá trị của một loại tiền điện tử?

Đâu là những đồng tiền điện tử hàng đầu hiện nay?

Điều gì thúc đẩy giá tiền điện tử?

Làm thế nào để đọc giá tiền điện tử?

Tất cả tiền điện tử

Tài sản 14533
TênGiá24h %7d %Vốn hóa thị trườngKhối lượng 24hNguồn cung24h gần nhất‌Hoạt độngGiá24h %
focusIcon
$1.04-0.04%-0.07% $179.07M$38,720.87172.13M
Giao dịch$1.04-0.04%
focusIcon
$0.06672+3.16%-7.43% $177.94M$905,283.372.67B
Giao dịch$0.06672+3.16%
focusIcon
$22.32+0.89%-11.37% $177.15M$254,609.277.94M
Giao dịch$22.32+0.89%
focusIcon
$0.5967+1.71%-13.48% $174.29M$2.84M292.08M
Giao dịch$0.5967+1.71%
focusIcon
$0.1980-0.65%-22.10% $174.49M$4.12M881.23M
Giao dịch$0.1980-0.65%
focusIcon
$0.1753-0.01%-5.45% $172.48M$968,327.25984.00M
Giao dịch$0.1753-0.01%
focusIcon
$0.6669+6.44%+18.61% $177.93M$992,138.53266.78M
Giao dịch$0.6669+6.44%
focusIcon
LCX
LCXLCX
$0.2143+1.70%-7.12% $165.38M$442,517.41771.58M
Giao dịch$0.2143+1.70%
focusIcon
$0.3980+0.96%-28.53% $171.21M$50.13M430.21M
Giao dịch$0.3980+0.96%
focusIcon
$1.16+4.21%-12.67% $166.50M$6.50M143.50M
Giao dịch$1.16+4.21%
focusIcon
USDJ
USDJUSDJ
$1.08-0.01%+0.20% $166.01M$199,953.02153.86M
Giao dịch$1.08-0.01%
focusIcon
$0.1424+4.42%-21.59% $162.58M$26.81M1.14B
Giao dịch$0.1424+4.42%
focusIcon
$0.5927+4.43%-8.80% $165.12M$4.92M278.60M
Giao dịch$0.5927+4.43%
focusIcon
$18.47-0.05%+4.17% $164.07M$9.36M8.88M
Giao dịch$18.47-0.05%
focusIcon
$0.1998+0.30%-2.92% $161.47M$1.45M808.33M
Giao dịch$0.1998+0.30%
focusIcon
$0.5982+1.13%-13.97% $157.78M$9.75M263.75M
Giao dịch$0.5982+1.13%
focusIcon
ICON
ICONICX
$0.1546+2.39%-14.07% $155.29M$1.50M1.00B
Giao dịch$0.1546+2.39%
focusIcon
$2.15+1.63%-9.34% $155.49M$2.92M72.38M
Giao dịch$2.15+1.63%
focusIcon
$0.4715+5.85%-11.90% $162.71M$18.05M345.09M
Giao dịch$0.4715+5.85%
focusIcon
$0.2531+0.64%-9.92% $153.88M$3.57M608.07M
Giao dịch$0.2531+0.64%
focusIcon
Lisk
LiskLSK
$1.04+0.90%-7.88% $151.84M$5.87M145.44M
Giao dịch$1.04+0.90%
focusIcon
Prom
PromPROM
$8.35+2.29%-11.03% $152.31M$1.51M18.25M
Giao dịch$8.35+2.29%
focusIcon
$1.43-8.91%-7.76% $143.03M$3.39M100.00M
Giao dịch$1.43-8.91%
focusIcon
Storj
StorjSTORJ
$0.3869+1.31%-12.60% $148.69M$7.48M384.36M
Giao dịch$0.3869+1.31%
focusIcon
IOST
IOSTIOST
$0.006761+2.07%-10.86% $144.12M$4.63M21.32B
Giao dịch$0.006761+2.07%
focusIcon
COTI
COTICOTI
$0.09508+3.49%-10.50% $149.52M$3.66M1.57B
Giao dịch$0.09508+3.49%
focusIcon
$0.005546+1.55%-12.45% $148.57M$521,132.8526.79B
Giao dịch$0.005546+1.55%
focusIcon
$0.1852+1.44%-11.52% $143.12M$4.44M772.78M
Giao dịch$0.1852+1.44%
focusIcon
$51.54-1.31%+8.49% $133.67M$3.04M2.59M
Giao dịch$51.54-1.31%
focusIcon
crvUSD
crvUSDCRVUSD
$0.9959-0.03%-0.13% $140.20M$8.47M140.78M
Giao dịch$0.9959-0.03%
focusIcon
Marlin
MarlinPOND
$0.01756+4.34%-15.40% $142.03M$6.98M8.09B
Giao dịch$0.01756+4.34%
focusIcon
WAX
WAXWAXP
$0.04018+0.12%-17.60% $138.63M$2.67M3.45B
Giao dịch$0.04018+0.12%
focusIcon
$0.3585-1.76%-1.24% $137.15M$11.87M382.61M
Giao dịch$0.3585-1.76%
focusIcon
MCOIN
MCOINMCOIN
$0.7866+1.08%-18.98% $139.23M$1.87M177.00M
Giao dịch$0.7866+1.08%
focusIcon
$0.1707+3.86%-6.36% $139.94M$3.47M819.99M
Giao dịch$0.1707+3.86%
focusIcon
$0.008169+3.33%-11.10% $139.59M$4.61M17.09B
Giao dịch$0.008169+3.33%
focusIcon
$0.9995-0.05%-0.01% $136.33M$726,406.09136.40M
Giao dịch$0.9995-0.05%
focusIcon
$0.2720+2.68%-1.54% $133.80M$1.49M491.84M
Giao dịch$0.2720+2.68%
focusIcon
$0.5899-6.46%+2.30% $135.67M$153.50M230.00M
Giao dịch$0.5899-6.46%
focusIcon
$1.61+0.06%-3.20% $135.45M$107,490.5684.24M
Giao dịch$1.61+0.06%
focusIcon
Kujira
KujiraKUJI
$1.13+1.46%-5.38% $137.86M$299,397.08122.35M
Giao dịch$1.13+1.46%
focusIcon
$0.{5}2962+0.34%-6.65% $135.61M$166,929.845.78T
Giao dịch$0.{5}2962+0.34%
focusIcon
Myro
MyroMYRO
$0.1407+2.85%-22.84% $132.87M$19.17M944.20M
Giao dịch$0.1407+2.85%
focusIcon
$1.07+0.10%-0.00% $133.01M$434,141.93124.13M
Giao dịch$1.07+0.10%
focusIcon
$0.5645+0.23%+7.51% $132.12M$136,427.79234.04M
Giao dịch$0.5645+0.23%
focusIcon
Zentry
ZentryZENT
$0.02371-4.48%-20.36% $129.92M$14.98M5.48B
Giao dịch$0.02371-4.48%
focusIcon
$70.89+2.48%-4.65% $131.56M$1.11M1.86M
Giao dịch$70.89+2.48%
focusIcon
$1.44-0.56%-14.06% $130.08M$290,089.7690.36M
Giao dịch$1.44-0.56%
focusIcon
$0.6971+1.34%-17.95% $128.75M$11.23M184.69M
Giao dịch$0.6971+1.34%
focusIcon
NEM
NEMXEM
$0.01430-0.62%-14.94% $128.67M$27.16M9.00B
Giao dịch$0.01430-0.62%