facebook

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Tải ứng dụng ngay!

iOS

ios download badge pc

Android

google download badge pc
huawei download badge pc
android

Android

Quét để tải

iOS Android
ios download badge mobile
Quét để tải
Cài đặt Android
Cài đặt Android
1.
Chọn Android để tải xuống và cài đặt theo hướng dẫn.
2.
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình cài đặt, hãy nhấp vào Trợ giúp để liên hệ với dịch vụ khách hàng.
Cài đặt iOS
Bước 1

Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng Bitget trên App Store, hãy đảm bảo rằng ID Apple bạn đang sử dụng được đăng ký tại quốc gia/khu vực có ứng dụng Bitget.

Bước 2

Thay đổi Apple ID của bạn trong App Store.

1. Truy cập App Store, nhấp vào hình đại diện của bạn và đăng xuất.

2. Đăng nhập bằng Apple ID ở quốc gia/khu vực được hỗ trợ.

Nếu không thể đăng nhập, có thể do bạn đã chuyển tài khoản quá nhiều lần. Sử dụng ID khác hoặc thử lại sau vài giờ. Nếu tài khoản của bạn bị khóa, hãy xác minh hoặc thay đổi ID.

Bước 3

Cài đặt ứng dụng Bitget

1.Sau khi đăng nhập, bạn sẽ tự động được chuyển đến App Store dành cho khu vực của bạn. Tìm kiếm Bitget và nhấp vào Nhận để bắt đầu cài đặt.

2. Quay lại Màn hình chính và mở ứng dụng Bitget.

Tải ứng dụng
Tải ứng dụng