Centrum ogłoszeń

Zarejestruj się już teraz i dokonuj transakcji spot, aby zgarnąć część z puli 250 000 BWB!

Zarejestruj się już teraz i dokonuj transakcji spot, aby zgarnąć część z puli 250 000 BWB! image 0

CandyBomb to platforma airdropów uruchomiona przez Bitget. Użytkownicy, którzy wykonają zadania i zdobędą losy, wygrają airdropy tokenów.

CandyBomb

O projekcie

Bitget Wallet to nie tylko portfel Web3 dla giełdy Bitget, ale również rozszerzenie całego ekosystemu Bitget i jego zdecentralizowanej przyszłości. Synergia z zasobami ekosystemu Bitget, uzupełniona zaletami integracji zarówno on-chain, jak i off-chain, jest kluczowym elementem w budowie Bitget On-Chain Layer.

BWB jest oficjalnym tokenem ekosystemu Bitget Wallet i tokenem systemowym Bitget Onchain Layer.

Strona internetowa | X | Discord

Szczegóły promocji CandyBomb – Bitget Wallet (BWB):

Okres trwania promocji: 6 czerwca, 14:00 – 16 czerwca, 14:00 (UTC+2)

Jak wziąć udział:

  1. Przejdź na stronę CandyBombi kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
  2. Zarejestruj się i wykonaj zadania dotyczące handlu spot BWB w okresie promocji.
  3. Bitget rozpocznie naliczanie wolumenu obrotu na rynku spot BWB dopiero po rejestracji użytkownika w promocji.

Pula handlowa spot BWB (*tylko dla nowych użytkowników)

Pula handlowa spot BWB: 250 000 BWB

Jak zdobyć losy:

1. Nowi użytkownicy, którzy osiągną wolumen obrotu spot BWB w wysokości co najmniej 100 USDT podczas promocji, otrzymają 1 los.

Handel spot, copy trading spot, handel spot z wykorzystaniem botów oraz handel spot z dźwignią są objęte promocją.

2. Nagrody dla użytkowników = losy uzyskane przez użytkownika za wykonanie zadań związanych z transakcjami spot ÷ łączna liczba losów uzyskanych przez uczestniczących użytkowników za wykonanie zadań związanych z transakcjami spot × pula handlowa spot dla nowych użytkowników. Każdy użytkownik może uzyskać do 100 BWB z puli handlowej spot.

Harmonogram promocji CandyBomb BWB

Etap

Data

Okres rejestracji/promocji

6 czerwca, 10:00 – 16 czerwca, 14:00 (UTC+2)

Ogłoszenie wyników

16 czerwca, 15:00 (UTC+2)

Dystrybucja airdropów

16 czerwca, 16:00 (UTC+2)

Odblokowanie airdropów

Airdropy z puli handlowej spot zostaną w pełni odblokowane 16 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 (UTC+2).

Regulamin:

  1. Szybkie wpłaty i wypłaty środków użytkownika będą podlegać kontroli ryzyka.
  2. Bitget zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia dowolnego konta użytkownika z udziału w promocji według własnego uznania. Oprócz tego ma prawo do odebrania wszystkich nagród dowolnemu użytkownikowi uczestniczącemu w promocji, jeśli okaże się, że dopuścił się on oszustwa lub nielegalnego działania, lub naruszył obowiązującą umowę z użytkownikami, zasady, politykę, lub dowolny regulamin, warunki i ogłoszenia promocji, lub jeśli użytkownik jej nadużywa albo zakłóca lub podważa jej prawne działanie.
  3. Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu tej promocji, w tym do zmian, poprawek lub nawet jej odwołania bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenie

Kryptowaluty podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności pomimo dużego potencjału wzrostu. Użytkownikom zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie własnych badań i inwestowanie na własne ryzyko.