Zaproś znajomych, aby otrzymać 1,530 USDT każdy

banner-image
Regulamin

Prawidłowy wolumen obrotu znajomego ≥ 0 USDT

Każdy z graczy otrzyma 0 USDT w postaci bonusów handlowych oraz tajemniczej skrzynki o wartości do 500 USDT.

USDT

blind-golden

Prawidłowy wolumen obrotu znajomego ≥ 0 USDT

Każdy z graczy otrzyma kolejne 0 USDT w postaci bonusów handlowych oraz tajemniczej skrzynki o wartości do 1,000 USDT.

USDT

blind-blue
Historia poleceń
Historia nagród
no-dataZaloguj się, aby wyświetlić szczegóły
Historia poleceń
Historia nagród
no-dataZaloguj się, aby wyświetlić szczegóły
Regulamin
1.Użytkownicy nie mogą łączyć nagród z tej promocji z promocjami Zaproś znajomych, Koła fortuny, CandyBomb z pulami poleceń ani żadnymi zadaniami związanymi z poleceniami. Jeśli dołączyłeś do innych promocji, ich dane nie zostaną uwzględnione w tej promocji.
2.Zadanie handlowe 1: Gdy osoba zaproszona osiągnie 0 USDT wolumenu obrotu na rynku spot i futures w ciągu 15 dni od rejestracji, a także osiągnie 0 USDT wpłat netto w tym samym okresie (utrzymanych przez 0 dni), zarówno osoba zaproszona, jak i zapraszająca otrzymają tajemniczą skrzynkę i 0 USDT premii za handel kontraktami futures.
3.Zadanie handlowe 2: Gdy osoba zaproszona wykona zadanie handlowe w danym okresie i osiągnie łączny wolumen transakcji spot i futures przekraczający 0 USDT, zarówno osoba zaproszona, jak i osoba zapraszająca otrzymają kolejną tajemniczą skrzynkę i 0 USDT w postaci bonusów za handel kontraktami futures.
4.Uczestnicy mogą zdobywać nagrody zarówno za zadanie handlowe nr 1, jak i zadanie handlowe nr 2. Gdy Twój znajomy ukończy zadanie handlowe z wolumenem 0 USDT, oboje otrzymacie nagrodę. Jeśli wolumen obrotu znajomego osiągnie 0 USDT, oboje nadal kwalifikujecie się do otrzymania nagród.
5.Obsługiwane metody wpłat obejmują wpłaty on-chain, wpłaty fiat, wpłaty kartą, handel P2P i płatności zewnętrzne. Transfery wewnętrzne i Pop Graby nie będą akceptowane.
6.Całkowity wolumen obrotu kontraktami futures i spot wygenerowany po rejestracji będzie wliczany do wolumenu obrotu osoby zaproszonej. Wolumen obrotu parami handlowymi stablecoinów nie zostanie uwzględniony.
7.Uwaga: W tajemniczej skrzynce znajdują się nagrody pieniężne w USDT, bonusy na transakcje futures i kupony na opłaty transakcyjne spot. Kupony na opłaty transakcyjne spot zapewniają 50% zniżki, a zarówno bonusy na transakcje futures, jak i tajemnicza skrzynka muszą zostać odebrane i wykorzystane w ciągu 7 dni. Upewnij się, że odebrałeś i wykorzystałeś swoje nagrody przed ich wygaśnięciem.
8.Nagrody zostaną sprawdzone i rozdane w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania, a postępy można śledzić w historii zaproszeń. Jeśli nagroda jest oznaczona jako niekwalifikująca się, oznacza to, że osoba zaproszona nie spełnia wymagań po weryfikacji. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta.
9.Podczas dystrybucji nagród system automatycznie zweryfikuje, czy obie strony (zapraszający i zapraszany) korzystają ze specjalnych kont (partnerskich, animatora rynku i brokera). W przypadku wykrycia statusu partnera nagroda nie zostanie przyznana, aby zapobiec nakładaniu się cashbacków z programu partnerskiego. Ponadto należy pamiętać, że subkonta nie mogą być używane jako niezależne konta do udziału w promocjach, a ich dane nie będą konsolidowane z kontem głównym.
10.Zaproszona osoba musi być nowo zarejestrowanym użytkownikiem Bitget, aby kwalifikować się do otrzymania zaproszenia.
11.Bitget przeprowadzi dokładną weryfikację wszystkich użytkowników i niezwłocznie zdyskwalifikuje tych, którzy stosują jakiekolwiek środki techniczne, w tym między innymi metody elektroniczne, zrobotyzowane, powtarzalne lub zautomatyzowane, w celu zautomatyzowanej lub powtarzalnej rejestracji. Taka dyskwalifikacja zostanie zastosowana nawet wtedy, gdy użytkownicy wykorzystają złośliwe środki tylko do części swojej rejestracji lub udziału. Używanie jakichkolwiek wprowadzających w błąd stwierdzeń, w tym między innymi podejmowanie działań SEO przy użyciu słów kluczowych, takich jak „Kup Bitget”, „Bitget Login”, „Bitget Official” i „Bitget P2P”, spowoduje dyskwalifikację w tej promocji.
12.Powyższe zasady obowiązują od -- (UTC+8). Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu niniejszej promocji oraz do podjęcia działań przeciwko kontom użytkowników i ich aktywom, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek złośliwe działania lub nadużycia luk w zabezpieczeniach platformy. Uwaga: Apple nie jest sponsorem tej promocji.
Zapraszaj znajomych i zdobywaj nagrody!
Zaproś swoich znajomych do Bitget już teraz, aby otrzymać nagrodę w wysokości do 1530 USDT dla każdego!
Poleć po zalogowaniu