Zaproś znajomych, aby otrzymać do 1,620 USDT w gotówce

Oboje możecie otrzymać nagrody

banner-image
Regulamin
step-1

Nagroda za wpłatę

Gdy jedna z zaproszonych osób dokona wpłaty netto w wysokości co najmniej NaN USDT, każda z nich otrzyma Kupon o wartości NaN USDT oraz Tajemniczą skrzynkę o wartości 100 USDT.

Kupony: --

Tajemnicze skrzynki: --

coupon-silver

Kupon

blind-silver
step-2

Nagroda handlowa

Gdy jedna z zaproszonych osób osiągnie łączny wolumen obrotu NaN USDT, oboje otrzymacie NaN USDT w Kupon krypto oraz tajemniczą skrzynkę o wartości 500 USDT.

Kupony krypto: --

Tajemnicze skrzynki: --

coupon-golden

Kupon krypto

blind-golden
step-3

Nagrody za wyzwania handlowe

Gdy jedna z zaproszonych osób osiągnie łączny wolumen obrotu NaN USDT, oboje otrzymacie NaN USDT w Kupon krypto oraz tajemniczą skrzynkę o wartości 1,000 USDT.

Kupony krypto: --

Tajemnicze skrzynki: --

coupon-blue

Kupon krypto

blind-blue
Historia poleceń
Historia nagród
no-dataZaloguj się, aby wyświetlić szczegóły
Historia poleceń
Historia nagród
no-dataZaloguj się, aby wyświetlić szczegóły
Regulamin
1.Użytkownicy nie mogą jednocześnie otrzymywać nagród za tę promocję, promocje Zaproś znajomych/Koło fortuny ani za żadne zadania związane z poleceniami. Jeśli dołączyłeś do innych promocji, dane z tych promocji nie będą wliczane do tej.
2.Zadanie dot. wpłat: Gdy jedna z zaproszonych osób osiągnie wartość wpłat nettoNaN USDT za pośrednictwem wyznaczonych kanałów w ciągu 15 dni od rejestracji, zapraszający i zaproszony otrzymają tajemniczą skrzynkę i NaN USDT --.
3.Zadanie handlowe: Gdy osoba zaproszona osiągnie NaN USDT w obrocie spot lub futures w ciągu 15 dni od rejestracji, zarówno osoba zaproszona, jak i osoba zapraszająca otrzymają po 1 tajemniczej skrzynce i -- o wartości NaN USDT.
4.Zadanie wyzwania handlowego: Gdy osoba zaproszona osiągnie NaN USDT w obrocie spot lub futures w ciągu 15 dni od rejestracji, zarówno osoba zaproszona, jak i osoba zapraszająca otrzymają po 1 tajemniczej skrzynce i -- o wartości NaN USDT.
5.Zaproszenie do zadania handlowego zostanie odblokowane, a naliczanie wolumenu obrotu rozpocznie się po zakończeniu zadania dotyczącego wpłat. Jeśli zaproszona przez Ciebie osoba nie wykona zadania wpłaty, nie będziesz kwalifikować się do nagrody, nawet jeśli wolumen obrotu przekroczy NaN USDT.
6.Obsługiwane metody wpłat obejmują wpłaty on-chain, wpłaty fiat, wpłaty kartą, handel P2P i płatności zewnętrzne. Transfery wewnętrzne i Pop Graby nie będą akceptowane.
7.Uwaga: W tajemniczej skrzynce znajdują się nagrody pieniężne USDT, bonusy na transakcje futures i kupony na opłaty za transakcje spot. Kupon opłaty transakcyjnej spot ma współczynnik dedukcji w wysokości 50% i zarówno kupon krypto, jak i tajemnicza skrzynka mają okres ważności odebrania i wykorzystania wynoszący 7 d. Upewnij się, że odbierzesz je przed upływem terminu ważności.
8.Nagrody zostaną sprawdzone i rozdane w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania, a postępy można śledzić w historii zaproszeń. Jeśli nagroda jest oznaczona jako niekwalifikująca się, oznacza to, że osoba zaproszona nie spełnia wymagań po weryfikacji. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta.
9.Podczas dystrybucji nagród system automatycznie zweryfikuje, czy obie strony (zapraszający i zapraszany) korzystają ze specjalnych kont (partnerskich, animatora rynku i brokera). W przypadku wykrycia statusu partnera nagroda nie zostanie przyznana, aby zapobiec nakładaniu się cashbacków z programu partnerskiego. Ponadto należy pamiętać, że subkonta nie mogą być używane jako niezależne konta do udziału w promocjach, a ich dane nie będą konsolidowane z kontem głównym.
10.Zaproszona osoba musi być nowo zarejestrowanym użytkownikiem Bitget, aby kwalifikować się do otrzymania zaproszenia.
11.Bitget przeprowadzi dokładną weryfikację wszystkich użytkowników i niezwłocznie zdyskwalifikuje tych, którzy stosują jakiekolwiek środki techniczne, w tym między innymi metody elektroniczne, zrobotyzowane, powtarzalne lub zautomatyzowane, w celu zautomatyzowanej lub powtarzalnej rejestracji. Taka dyskwalifikacja zostanie zastosowana nawet wtedy, gdy użytkownicy wykorzystają złośliwe środki tylko do części swojej rejestracji lub udziału. Używanie jakichkolwiek wprowadzających w błąd stwierdzeń, w tym między innymi podejmowanie działań SEO przy użyciu słów kluczowych, takich jak „Kup Bitget”, „Bitget Login”, „Bitget Official” i „Bitget P2P”, spowoduje dyskwalifikację w tej promocji.
12.Powyższe zasady obowiązują od 1970-01-01 08:00 (UTC+8). Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu niniejszej promocji oraz do podjęcia działań przeciwko kontom użytkowników i ich aktywom, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek złośliwe działania lub nadużycia luk w zabezpieczeniach platformy. Uwaga: Apple nie jest sponsorem tej promocji.
Zapraszaj znajomych i zdobywaj nagrody!
Zaproś znajomych i wykonuj zadania, aby otrzymać kupony pieniężne i inne nagrody od Bitget. Zacznij zapraszać już teraz!
Poleć po zalogowaniu