banner

W Bitget jesteśmy zaangażowani w promowanie inkluzywności i różnorodności płci w branży blockchain. Dzięki inicjatywie #Blockchain4Her program ten koncentruje się w szczególności na podnoszeniu rangi, wzmacnianiu pozycji, edukacji i poszerzaniu kobiecej przestrzeni blockchain, zapewniając im równe szanse i reprezentację w tej transformacyjnej branży.

Podnosząc rangę, umacniając, edukując i wspierając kobiety w blockchainie, Blockchain4her ma na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i zróżnicowanego ekosystemu dla głosów niezliczonych kobiet.

Blockchain4Her opiera się na trzech filarach
Inspirujące pionierki w branży blockchain
Promowanie przywództwa w dziedzinie technologii
Rozwój przełomowych rozwiązań technologicznych skupiających się na inkluzywności płciowej

Razem zbudujmy przyszłość, w której kobiety będą odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu krajobrazu blockchaina.

Podejmowanie działań
Podnoszenie rangi i umacnianie

Aktywne podnoszenie istoty głosu kobiet i ich obecności w branży blockchain.

Umożliwiając kobietom przyjmowanie ról przywódczych i wnoszenie znaczącego wkładu w ekosystem blockchain, Bitget przewiduje przyszłość, w której kobiety będą nie tylko uczestniczkami, ale i katalizatorami rewolucji blockchain.

Spotkania

Te regionalne spotkania pomogą kobietom w wielu regionach wspólnie budować znaczące postępy w branży blockchain.

Bitget ma na celu zbudowanie kwitnącej społeczności poświęconej wspieraniu i promowaniu zwycięstw kobiet wśród entuzjastów blockchain.

Kurs Akademii

Poznaj podstawy technologii blockchain, jej różne zastosowania i potencjalny wpływ na branżę i społeczeństwo.

Kurs podzielony jest na trzy moduły i można go przerabiać we własnym tempie. Po ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat Akademii Bitget za każdy moduł, a jeśli pomyślnie ukończą wszystkie moduły, ogólny certyfikat.

Przykładowy certyfikat, który można otrzymać po pomyślnym zaliczeniu modułu
certificate-pc
Edukacja i wsparcie

Zapewnienie możliwości edukacyjnych, które wyposażą wszystkie kobiety w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie technologii blockchain.

Blockchain4Her aktywnie promuje różnorodność i równość, zachęcając firmy i organizacje do przyjęcia równowagi płci w swoich zespołach i na stanowiskach kierowniczych.