Szczegóły produktu

Przewodnik dla organów ścigania

Jako dostawca usług finansowych, Bitget może otrzymywać zapytania od organów ścigania. Ta strona zawiera podstawowe wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób upoważnione organy ścigania mogą skontaktować się z nami w celu uzyskania takich informacji. Określa również, jakie informacje i dokumenty musimy otrzymać, aby rozpatrzyć wniosek terminowo i skutecznie.

Jeśli jesteś upoważnionym funkcjonariuszem organów ścigania, prześlij swoje zapytania na adres [email protected] i zaadresuj „Bitget”. Jeśli w grę wchodzi transgraniczne zajęcie aktywów, należy również odnieść się do odpowiednich dokumentów związanych z Traktatem o wzajemnej pomocy prawnej (Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT).

Prosimy o upewnienie się, że wniosek spełnia wymagania określone poniżej. Brakujące/niekompletne załączniki lub informacje mogą spowodować opóźnienie naszej odpowiedzi.

1. Domena adresu e-mail

Korzystanie z oficjalnej domeny rządu lub organu ścigania

2. Temat

Podanie jurysdykcji organu ścigania

Określenie działania, jakie powinno zostać podjęte

3. Treść

Prosimy o podanie poniższych danych w języku angielskim

Pełna nazwa organu ścigania

Imię i nazwisko, tytuł, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu osoby składającej wniosek

Kontekst dochodzenia

Wszystkie istotne adresy portfeli i hasze transakcji (TXID)

Wszystkie istotne informacje, w tym identyfikator UID, zarejestrowany numer telefonu i adres e-mail osoby/użytkownika, którego dotyczy wniosek, jeśli są dostępne

▪ Działania, jakie organy ścigania chcą, aby Bitget podjął, oraz właściwy termin na ich wykonanie.

4. Załącznik

Dokument potwierdzający osobiste upoważnienie do obsługi takiego wniosku jako przedstawiciel organu ścigania (np. zdjęcie legitymacji)

Podpisany nakaz sądowy i/lub oficjalne pismo od organu ścigania zawierające wszystkie istotne dane incydentu oraz wymagane działania lub informacje w języku angielskim

Staramy się odpowiadać na wiadomości e-mail tak szybko, jak to możliwe. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi uprzejmie prosimy o sprawdzenie folderu spam lub niechcianych wiadomości.