Szczegóły produktu

Zastrzeżenie dotyczące korzystania z produktu Widżet

Ważna uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu Widżet należy szczegółowo zapoznać się z niniejszym zastrzeżeniem dotyczącym użytkowania. Korzystając z produktu Widżet, użytkownik wyraża zgodę i akceptuje poniższe warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania z produktu Widżet.

1. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności:

1.1 Produkt Widżet jest dostarczany przez Bitget (zwany dalej „my”). Produkt Widżet jest przeznaczony do użytku osobistego lub biznesowego, a użytkownicy ponoszą wszelkie ryzyko związane z jego użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z produktu Widżet.

1.2 Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani domyślnych gwarancji dotyczących stosowalności, dokładności, kompletności, niezawodności lub terminowości produktu Widżet. Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację i zatwierdzenie wszelkich informacji i wyników związanych z produktem Widżet.

2. Ograniczenia techniczne:

2.1 Produkt Widżet może podlegać ograniczeniom technicznym, w tym między innymi w zakresie łączności sieciowej, urządzeń sprzętowych i kompatybilności oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub szkody wynikające z tych ograniczeń technicznych.

3. Własność intelektualna:

3.1 Cała zawartość zawarta w produkcie Widżet, w tym między innymi tekst, obrazy, logo, ikony i oprogramowanie, jest chroniona prawem własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, sprzedaż lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych treści jest zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4. Linki stron trzecich:

4.1 Produkt Widżet może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, do których prowadzą te link, ani za dostępność, dokładność, bezpieczeństwo lub legalność witryn internetowych osób trzecich.

5. Dane osobowe:

5.1 Będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących polityk prywatności, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa lub ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem podczas korzystania z produktu Widżet.

6. Postępowanie użytkownika:

6.1 Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji i nie mogą angażować się w nielegalne lub szkodliwe działania przy użyciu produktu Widżet.

7. Zakończenie i modyfikacje:

7.1 Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia, modyfikacji lub przerwania produktu Widżet tymczasowo lub na stałe w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

8. Zmiany w zastrzeżeniu:

8.1 Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszego zastrzeżenia użytkowania w dowolnym momencie. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego przeglądania tej strony, aby być na bieżąco z jego najnowszą wersją.

Podsumowanie:

Zastrzeżenie dotyczące użytkowania produktu Widżet ma na celu wyjaśnienie praw i obowiązków między użytkownikami a Bitget i podkreśla ograniczony charakter odpowiedzialności produktu Widżet. Korzystając z produktu Widżet, użytkownicy potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali niniejsze warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami lub nie spełnia któregokolwiek z ich wymogów, prosimy o zaprzestanie korzystania z produktu Widżet. Zachęcamy użytkowników do odpowiedzialnego korzystania z produktu Widżet.