facebook

Proof of Reserves

Bitget gwarantuje, że będzie utrzymywać 100% aktywów użytkowników w rezerwach i będzie publikować swój dowód w postaci Drzewa Merkle, rezerwy platformy oraz wskaźnik rezerwy platformy co miesiąc.
reserveCertificate-bannerRight
Czym jest Proof of Reserves?
"Proof of Reserves" ("Dowód rezerw") odnosi się do procedury audytu, która jest weryfikowalna poprzez dowody kryptograficzne, kontrole własności portfeli publicznych oraz powtarzające się audyty w celu poświadczenia stanów posiadania na giełdzie. Depozytariusz zapewnia przejrzystość i dowód na istnienie rezerw on-chain oraz na to, że łączna suma monet przechowywanych i będących w efektywnej dyspozycji platformy przekracza lub jest równa sumie wszystkich zasobów monet posiadanych przez użytkowników.
Aby to osiągnąć, Bitget przechowuje skrót (hash) zasobów kont każdego użytkownika w węźle listka na Drzewie Merkle. Każdy użytkownik może sprawdzić, czy ich środki są uwzględnione w drzewie Merkle, sprawdzając całkowitą ilość aktywów użytkowników przechowywanych w węzłach drzewa Merkle.
Jeśli całkowita kwota zweryfikowana jest większa lub równa 100%, wtedy uznaje się, że platforma udowodniła, że fundusze użytkowników są rzeczywiście nienaruszone.
Na GitHubie opublikowano otwarty kod źródłowy programu dowodu na 100% wypłacalność platformy. Zobacz sam
reserveCertificate-reserveLeft
reserveCertificate-reserveRight
Zależy nam na maksymalnej przejrzystości
Zasady Bitget mają na celu nadanie priorytetu naszym użytkownikom. Aby zapewnić weryfikowalne bezpieczeństwo aktywów naszych użytkowników, jesteśmy w pełni transparentni ze wszystkimi aktywami naszej platformy.
1. Wykonujemy snapshoty co miesiąc i publikujemy wszystkie aktywa w portfelach platformy
2. Robimy snapshoty aktywów każdego użytkownika i anonimizujemy je do publikacji
3. Użytkownicy mogą zweryfikować swoje aktywa w kilku prostych krokach
Dlaczego 100% rezerw pod ręką jest tak ważne
Niemożliwe do udowodnienia 100% dostępnych rezerw
Może być oznaką sprzeniewierzenia aktywów reserveCertificate-redIcon
I źródłem niskiej tolerancji ryzyka na zdarzenia typu "czarny łabędź" reserveCertificate-redIcon
Koncentracja wypłat może prowadzić do runu, który może skutkować utratą aktywów użytkowników. reserveCertificate-redIcon
Platforma zapewnia 100% rezerwy
Oznacza to, że platforma ma wystarczające rezerwy
Skutecznie gwarantuje, że aktywa użytkowników są bezpieczne
Platforma nie będzie miała żadnych problemów z opłaceniem 100% skoncentrowanych wypłat aktywów użytkowników
no-risk-riskVs
Platforma zapewnia 100% rezerwy
Oznacza to, że platforma ma wystarczające rezerwy
Skutecznie gwarantuje, że aktywa użytkowników są bezpieczne
Platforma nie będzie miała żadnych problemów z opłaceniem 100% skoncentrowanych wypłat aktywów użytkowników
no-risk-m-riskVs
Niemożliwe do udowodnienia 100% dostępnych rezerw
Może być oznaką sprzeniewierzenia aktywów reserveCertificate-redIcon-m
I źródłem niskiej tolerancji ryzyka na zdarzenia typu "czarny łabędź" reserveCertificate-redIcon-m
Koncentracja wypłat może prowadzić do runu, który może skutkować utratą aktywów użytkowników. reserveCertificate-redIcon-m
Podstawy Drzewa Merkle
Drzewo Merkle służy przede wszystkim do skuteczniejszej weryfikacji integralności danych. Każde konto jest reprezentowane przez węzeł Acct na dole, a salda i nazwy kont każdego konta zostaną obliczone raz za pomocą szyfrowania SHA256. Otrzymaną wartość haszującą można obliczyć ponownie za pomocą sąsiedniej, a następnie warstwa po warstwie w górę, aż obliczenia haszujące dotrą do korzenia drzewa Merkle. Aby sprawdzić, czy aktualne rezerwy zostały zmienione, użytkownik musi jedynie wykonać kroki polegające na wykonaniu obliczenia hasha własnego konta, znalezieniu pozycji w drzewie i sąsiednich węzłów, a następnie obliczeniu hasha w górę warstwa po warstwie, aż w końcu dotrze do korzenia drzewa obliczonego przez użytkownika. Jeśli jest to zgodne z oficjalnym komunikatem, to wszystko jest rozliczane.
Jak pokazano na poniższym rysunku:
merkelTree
Pobierz aplikację
Pobierz aplikację
Polski
USDUSD